SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening van BNP Paribas Fortis

PRAKTISCH

Uw Spaarrekening voor een spaarreserve later

U wilt sparen? Een spaarreserve aanleggen? Met deze gereglementeerde spaarrekening spaart u eenvoudig tot 250.000 euro voor later.

UW VOORDELEN

Een buffer voor onverwachte uitgaven

Sparen is een goed idee, u bent al snel goed op weg om alle onverwachte uitgaven te dekken. U hebt geld nodig? Uw spaarbedrag hebt u altijd achter de hand.

MEER INFO

Uw Spaarrekening online openen

U wilt nu beginnen? In 1-2-3 begint u met sparen en opent u online uw Spaarrekening. U bevestigt wie u bent, u vult uw gegevens in en tenslotte bevestigt u online het contract. Op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening met hetzelfde houderschap of hetzelfde medehouderschap hebt bij BNP Paribas Fortis of bij Hello bank! zal uw rekening onmiddellijk worden geopend.

De belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening

Ontdek alle faciliteiten in verband met de opening van uw Spaarrekening.

Kies wanneer u stort

Met de Spaarrekening spaart u heel flexibel, zoals u het wilt, tot maximaal 250.000 euro. U doet regelmatige stortingen, bijvoorbeeld in het kader van een automatische spaarregeling, of sporadische stortingen, grote of kleine, afhankelijk van uw financiële inkomsten... Aan u de keuze.

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Indien uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende Depositorekening met dezelfde beheerparameters (zelfde houder of medehouder(s), zelfde mandataris(sen) enz.). De Depositorekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit als uw Spaarrekening biedt, maar geen rente opbrengt. Die rekening is bedoeld om contanten aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Depositorekening.

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

U kunt altijd cash geld opnemen en gebruiken, een bedrag overschrijven naar een andere BNP Paribas Fortis-rekening op uw eigen naam of effecten aankopen.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kunt geen nieuwe Spaarrekening openen als er al een Spaarrekening bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!.

Het rendement van de Spaarrekening

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet van de Spaarrekening is samengesteld uit een basisrente een getrouwheidspremie.

De rentevoet van de Spaarrekening is samengesteld uit een basisrente een getrouwheidspremie.

Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening).

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw Spaarrekening op 10 januari 2022. Dan krijgt u 12 maanden later, op 11 januari 2023, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 10 januari 2022. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

De kosten, belastingen en risico’s van de Spaarrekening

Wat kost de Spaarrekening?

Om uw Spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt u geen kosten, behalve eventuele portkosten. Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Als het saldo op de Spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis.

Welke belastingen betaalt u?

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op intresten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond van 980 euro overschrijdt en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.

.

Risico's verbonden aan de Spaarrekening

 • Risico op faillissement

  In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

 • Risico van inflatie

  Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Rekeningverzekering van AG

Rekeningverzekering van AG

De rekeningverzekering garandeert de begunstigden de betaling van een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden heeft veroorzaakt. De rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG en waarbij u kunt aansluiten. Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s

De voornaamste gedekte risico’s:

 • Overlijden door ongeval, met name als gevolg van een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.
 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

De voornaamste niet-gedekte risico’s: 

 • Overlijden als gevolg van een interne medische oorzaak, een opzettelijke daad van de begunstigde of een daad op zijn initiatief, zelfmoord of poging tot zelfmoord of een staat van alcoholintoxicatie.

De lijst met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de rekeningverzekering? Wij nodigen u uit om het Essentiële-informatiedocument te lezen vooraleer u een rekeningverzekering afsluit. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden.

U kunt die documenten ook gratis bekomen in elk kantoor of telefonisch via het Easy Banking Centre.

Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenbeheer, Warandeberg 3, B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail: info@ombudsman-insurance.be.

Indien de door BNP Paribas Fortis of AG voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman-insurance.be), De Meeussquare 35 te B-1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Spaarrekening? Lees eerst het document ‘Essentiële Spaardersinformatie’ vóór u een Spaarrekening opent.

Wettelijke informatie

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

UW SPAARREKENING IN DRIE STAPPEN GEREGELD

Een eenvoudige en slimme manier om uw Spaarrekening te openen

1

Identiteit bevestigen

2

Gegevens invullen

3

Online ondertekenen

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw spaarrekening te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  U spaart telkens u betaalt of een overschrijving doet met uw debetkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.

  Meer weten

 • Sparen voor uw woning

  U wilt sparen voor uw woning en genieten van fiscaal voordeel? Dat kan. Start op tijd, dan moet u later minder lenen voor uw woning.

  Meer weten

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: