VERZEKEREN

Familiale verzekering

PRAKTISCH

Wereldwijde dekking

De verzekering Top Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheid van AG heeft veel voordelen voor u, uw gezinsleden en uw huisdier. Met deze verzekering bent u wereldwijd gedekt, en dat voor hoge kosten.

UW VOORDELEN

Dag en nacht bijstand

U bent verzekerd voor dagelijkse ongelukken met schade aan derden. Maar ook voor de meest uitzonderlijke én degene waar u niet direct aan denkt. Dag en nacht.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw verzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Teken meteen online in of rond uw contract af samen met een van onze adviseurs.. Zo bent u vanaf de gewenste datum verzekerd.

Een volledige verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Een betrouwbare partner

U wilt uzelf, uw gezinsleden en uw huisdieren beschermen. En u wilt behouden wat u dag na dag opbouwt. U kunt rekenen op ons en op onze vertrouwde partner AG, waarvan wij verbonden agent zijn.

Dankzij de verzekering Top Familiale, een AG-product, kunt u uw leven met een gerust hart leiden.

Wie wordt door mijn familiale verzekering gedekt?

Schade toegebracht aan een derde? U, uw gezinsleden en uw huisdieren zijn gedekt.
Maar ook:

 • gezinsleden die tijdelijk elders verblijven, ook voor een langere periode, zoals kinderen die op kot zitten of op Erasmus gaan
 • uw partner of uzelf bij een verblijf in het buitenland voor werk

En ook:

 • de kinderen en dieren waarop je past
 • personen die bij je thuis op de kinderen of dieren passen, als ze zelf nog geen eigen familiale verzekering hebben
 • personen die bij jou verblijven, als ze nog geen eigen familiale verzekering hebben
 • personen die definitief het huis verlaten hebben, tot 12 maanden na hun verhuis

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • de beet die uw hond aan derden toebracht

 • het raam van de buurman dat per ongeluk verbrijzeld werd door de bal die uw logé wierp, als hij zelf geen familiale verzekering heeft

 • de gebroken tenen van de kotgenoot van uw zoon, verpletterd door het meubel dat uw zoon te vroeg losliet

 • het uitglijden van een voorbijganger op uw bevroren stoep, die u niet sneeuwvrij gemaakt hebt

 • de val van de buurman, veroorzaakt door uw dochter op haar skateboard

 • … en nog vele andere

U bent niet gedekt als u, een gezinslid of uw huisdier

 • schade veroorzaken aan uw eigen goederen

 • opzettelijk de eigendom van een derde beschadigen

 • schade veroorzaken in het kader van uw beroepsleven op uw werkplek

 • schade veroorzaken die gedekt is door een wettelijk verplichte verzekering, zoals een Burgerlijke Aansprakelijkheid autoverzekering

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

Meer weten ?

Wilt u meer weten? U leest er hier alles over:

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor een periode van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde looptijd, behalve als één van de partijen zich er minstens drie maanden voor het einde van het contract volgens de wettelijke vormen tegen verzet.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

MAAK EEN GEPERSONALISEERDE SIMULATIE

Bereken de premie van uw familiale verzekering

1

Meld u aan

Meld u aan en bereken vrijblijvend de prijs van uw familiale verzekering.

2

Rond uw contract af

Rond uw contract meteen online af of samen met uw adviseur - tot uw dienst in het kantoor en via telefoon.

3

Onderteken uw contract

Onderteken uw contract online of in het kantoor.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.Simuleren en aanvragen

Personaliseer uw familiale verzekering met de verzekering Rechtsbijstand Familiale

De belangrijkste gedekte risico’s

 • kosten voor de deskundigen, advocaten en de gerechtelijke procedure

 • hulp bij contractuele geschillen in het kader van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • schade die minder kost dan het eigen risico in uw contract (behoudens medische fout of lichamelijke schade)

 • verhaal tegen mensen die met u samenwonen

 • de waarborg ‘Burgerlijk verhaal’ geldt niet als de schade het gevolg is van dronkenschap of alcoholvergiftiging

Deze optie helpt u om uw rechten voor de rechtbank te doen gelden.

 • De Rechtsbijstandverzekering is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Familiale. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Personaliseer uw familiale verzekering met de Pack Familiale +

De belangrijkste gedekte risico’s

 • schade aan gehuurde of geleende voorwerpen en schade veroorzaakt aan derden door de door u uitgeleende voorwerpen

 • het eigen risico voor uw persoonlijke aansprakelijkheid vervalt als het bedrag van de vergoede schade hoger is dan het bedrag van het eigen risico dat in uw contract is voorzien

 • het vergoedingsplafond van uw Top Familiale Rechtsbijstand wordt verdubbeld

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • grove nalatigheid (voor polishouders ouder dan 18 jaar): dronkenschap of soortgelijke toestand, gewelddadigheid, opzettelijk verlies

 • schade door geleidelijke vervuiling

 • schade die gedekt wordt door een verplichte verzekering

 • schade die niet in het privéleven veroorzaakt werd

Deze optie is een aanvulling op uw Top Familiale verzekering.

 • Pack Familiale+ is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

We zijn er voor u

Uw familiale verzekering personaliseren? Uw adviseur staat voor u klaar en geeft u alle nodige informatie over deze pakketten en opties.

Pack CarRenting

U huurt wel eens een wagen via een verhuurfirma of online platform? Het Pack CarRenting, een aanvulling op de Top Familiale, dekt de materiële schade aan uw huurwagen of de vrijstelling die u moet betalen, en dat tot 2.500 euro. De kosten van een advocaat bij een geschil met de verhuurder zijn eveneens gedekt tot 2.500 euro.
Het Pack CarRenting komt niet tussen wanneer u een ongeval veroorzaakt in dronken toestand.

Familiale bijstand

Deze optie biedt u en uw gezin snelle en effectieve ondersteuning bij een ziekte of ongeval, in binnen- en buitenland. Ze dekt echter geen ziektes die voor uw vertrek al bekend waren, noch medische hulpmiddelen.

Huispersoneel

Poetsvrouw, tuinman, oppas … Uw huispersoneel geniet mee van een uitgebreide dekking tegen arbeidsongevallen. Werknemers die u in dienst heeft in beroepsverband of personeel in de context van hun privéleven zijn niet gedekt.

IN VIDEO
Ontdek de troeven van Top Familiale
Top Familiale verzekering
Ontdek de troeven van Top Familiale in een oogopslag.

Altijd aan uw zijde

Een schadegeval? U staat er niet alleen voor!

Een ongeval, banaal of uitzonderlijk, kan altijd en overal gebeuren. We zijn er voor u!

Wilt u een schadegeval melden? Dan staat er een bekwame contactpersoon aan uw zijde. U wordt begeleid tot het einde van uw schadeclaimdossier.

Ontdek wie u moet contacteren bij een schadegeval

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Providis Globale Rechtsbijstand

  Providis Globale Rechtsbijstand dekt u en de leden van uw gezin in een groot aantal rechtsdomeinen en situaties. Deze verzekering laat u toe om uw rechten te doen gelden en om hulp te krijgen bij geschillen.

  Ontdek Providis Globale Rechtsbijstand

 • Top Woning, bescherm uw thuis

  Een brand, een natuurramp, vandalisme, waterschade … De Top Woning brandverzekeringen bieden u een snelle vergoeding van de gedekte schade aan uw woning en zorgen voor 24/7 bijstand.

  Ontdek Woningverzekeringen

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: