SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening Plus van BNP Paribas Fortis

PRAKTISCH

Spaar voor een project zonder uw geld vast te zetten

Wilt u de komende jaren geld sparen voor een mooie reis of de aanschaf van een nieuwe auto? Maar u wilt ook uw spaargeld kunnen terugvorderen als dat nodig is?  Dan is de Spaarrekening Plus iets voor u.

UW VOORDELEN

Een interessant rendement om uw geduld te belonen

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie is pas verworven als uw geld 12 opeenvolgende maanden op de rekening heeft gestaan. Om het rendement op uw spaargeld te optimaliseren, kunt u daarom beter minimaal een jaar doorbrengen zonder aan uw geld te komen.

MEER INFO

Open uw Spaarrekening Plus online

Het duurt slechts enkele minuten om uw Spaarrekening Plus via Easy Banking Web of Easy Banking App te openen. U bevestigt uw identiteit, vult enkele gegevens in en ondertekent uw contract online. Uw rekening wordt onmiddellijk geopend, op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening Plus op naam van dezelfde houder(s) hebt bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!

De belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening Plus

Ontdek alle faciliteiten in verband met de opening van uw Spaarrekening.

Spaar wanneer u het wilt

Uw Spaarrekening Plus wordt geopend voor onbepaalde tijd. U zet geld opzij hoe en wanneer u wilt, tot een maximum van 100.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... Dat beslist u zelf.

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening Plus is beperkt tot 100.000 euro. Indien uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende Depositorekening met dezelfde beheerparameters (zelfde houder of medehouders, zelfde mandataris(sen), enz.). De Depositorekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit biedt als uw Spaarrekening Plus, maar geen rente opbrengt. Die rekening is bedoeld om contanten aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn. Meer weten over de Depositorekening.

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke getrouwheidspremie moet uw geld minimaal 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening Plus staan. U kunt natuurlijk altijd geheel of gedeeltelijk over uw spaargeld beschikken wanneer u dat wilt.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kunt geen nieuwe Spaarrekening Plus openen als er al een Spaarrekening Plus bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouders bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!.

Een rendement met een extraatje

Welke intresten ontvangt u?

De rentevoet van de Spaarrekening Plus is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 0,75% (brutopercentages op jaarbasis). Deze percentages kunnen variëren afhankelijk van de markt. Wij informeren u over elke wijziging via het eerste rekeninguittreksel volgend op deze wijziging. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U betaalt dus nooit debetrente.

De kosten, belastingen en risico’s

Wat kost de Spaarrekening Plus?

Het openen, sluiten en beheren van de Spaarrekening Plus is gratis, exclusief eventuele portkosten. Indien het saldo van de Spaarrekening Plus minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis.

Welke belastingen betaalt u?

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belasting op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. Bedraagt de ontvangen rente meer dan het vrijgestelde bedrag? U betaalt dan 15% belasting (roerende voorheffing) op het niet-vrijgestelde deel van uw intresten.

Risico’s verbonden aan de Spaarrekening Plus

 • Risico op faillissement

Geld dat op een spaarrekening bij BNP Paribas Fortis wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in). Meer informatie hierover vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming.

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Meer weten?

Wettelijke informatie

De Spaarrekening Plus is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV. Voor de exacte omvang van de waarborgen verwijzen we naar de algemene voorwaarden van dit product, die u kunt terugvinden op bnpparibasfortis.be en in al onze kantoren. U kunt ze ook verkrijgen door te bellen naar het Easy Banking Centre op 02 762 60 00.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Uw Spaarrekening Plus in drie stappen geregeld

Een eenvoudige en snelle manier om uw Spaarrekening Plus te openen

1

Identiteit bevestigen

2

Gegevens invullen

3

Online ondertekenen

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw Spaarrekening Plus te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch

 • Een tweede spaarrekening nodig?

  Wilt u een andere spaarrekening? Kies voor de (gereglementeerde) Spaarrekening van BNP Paribas Fortis. Veilig en flexibel.

  Lees zeker de Essentiële Spaardersinformatie alvorens uw spaarrekening te openen.

  Ontdek de Spaarrekening

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: