VERZEKEREN

Providis Globale Rechtsbijstand van AG

PRAKTISCH

Uw rechten verdedigd

Providis Globale Rechtsbijstand, helpt u uw rechten te doen gelden, voorziet uw verdediging in de rechtbank, en dekt de kosten.

U wordt bijgestaan door een specialist, deskundige of advocaat om u te verdedigen.

UW VOORDELEN

Uitgebreide juridische bijstand

Providis Globale Rechtsbijstand beschermt u en uw gezinsleden op veel verschillende rechtsgebieden en situaties.

Bovendien geniet u, afhankelijk van uw fiscale situatie, een belastingvermindering van 40% op uw jaarlijkse premie.

MEER INFO

Samen analyseren we uw behoeften

Hebt u nog geen globale juridische bescherming? Of vraagt u zich af of u voldoende beschermd bent?  

Bekijk samen met uw adviseur uw verschillende verzekeringen. Handig: vervang eventueel uw rechtsbijstand onderschreven in andere verzekeringscontracten door de Providis Globale Rechtsbijstandsverzekering.

Een uitgebreide juridische bescherming

Deze verzekering dekt méér rechtsgebieden dan degene die al in andere verzekeringscontracten geregeld zijn, zoals een brandverzekering, familiale verzekering … of autoverzekering, indien u voor die optie koos. Verzeker uzelf van een nog betere bescherming, in één enkele polis.

De voordelen van Providis Globale Rechtsbijstand

Providis Globale Rechtsbijstand kent tal van voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Met een gerust hart beroep doen op justitie

Dankzij de specialisten van Providis

 • bent u in goede handen tijdens gesprekken met de tegenpartij om een minnelijke schikking te treffen
 • wordt u begeleid tijdens een gerechtelijke procedure
 • De kosten van de procedure en van de advocaat van uw keuze worden gedekt

2 formules met opties

Pas de Classic-formule of de formule Excellence aan uw wensen aan. Bovenop bescherming in het kader van uw woning en uw gezin, kunt u ook kiezen voor opties rond uw mobiliteit.

Kiest u voor de formule Excellence, dan worden de vergoedingsplafonds verdubbeld, terwijl de wachttijd en de drempel voor tussenkomst door de verzekering worden gehalveerd. U leest er alles over in de Algemene Voorwaarden.

Fiscaal voordeel

Afhankelijk van uw fiscale situatie geniet u een fiscaal voordeel: 40% van de jaarlijkse premie kunt u als belastingvermindering inbrengen, met een maximum van 124 euro (in 2020).

DECAVI Trofee 2022

Providis Globale Rechtsbijstandsverzekering won de DECAVI Trofee 2022 in de categorie "Mijn rechten".

De omvang van uw bescherming

Wat zijn de voornaamste gedekte risico’s?

 • strafrechtelijke verdediging indien de verzekerde wordt vervolgd

 • burgerlijk verhaal als de verzekerde het slachtoffer wordt van schade veroorzaakt door een derde

 • contractuele geschillen

 • onvermogendheid van derden

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

 • kosten en honoraria die de verzekerde heeft gemaakt vooraleer u om tussenkomst heeft gevraagd bij de verzekeraar (tenzij door een gerechtvaardigde noodsituatie)

 • boetes, opdeciemen en transacties met het openbaar ministerie

 • geschillen die het gevolg zijn van opzettelijke schuld

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet gedekte risico’s

 • De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van deze verzekering. U ontdekt de voornaamste kenmerken van de verzekering in het informatiedocument. U kunt deze documenten ook gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

Meer weten?

Deze documenten bieden aanvullende informatie over Providis Globale Rechtsbijstand:

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor een periode van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde looptijd, behalve als één van de partijen zich er minstens drie maanden voor het einde van het contract volgens de wettelijke vormen tegen verzet.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be

Een afspraak maken? Lees eerst de informatie tot onderaan deze paginaMaak een afspraak

OOK INTERESSANT VOOR U

Onze andere verzekeringen

 • Bescherm uzelf en uw familie

  Gaat er iets stuk of raakt iemand gewond door toedoen van uzelf, uw kind of uw huisdier? Dan hebt u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig die u en uw gezinsleden efficiënt beschermt.

  Top Familiale verzekering

 • Bescherm uw woning

  Brand, waterschade, natuurramp, diefstal voor inbraak … Bescherm uw woning en inboedel met de brandverzekering die deze en nog veel meer schadegevallen dekt.

  Ontdek de woningverzekeringen

 • Verplaats u zonder zorgen

  Auto, moto of fiets? Een goede dekking bij ongeval, een vervangwagen, bijstand … U wilt het allemaal. Verplaats u zonder zorgen in België en in het buitenland, dankzij verzekeringen op maat.

  Ontdek de voertuigverzekering

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: