DAGELIJKS BANKIEREN

Vergelijking van de gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis

Ontdek de gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis. Ze bieden allebei dezelfde veiligheid en flexibiliteit.

×

Spaarrekening Plus

×

Spaarrekening

Aanbod

Voordelig sparen tot 100.000 euro

Een tweede spaarrekening nodig?

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.
 • 0,50% basisrente
 • 0,75% getrouwheidspremie
 • 0,15% basisrente
 • 0,10% getrouwheidspremie
Maximumbedrag

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro per rekening

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro per rekening

Aantal rekeningen per houderschap

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!

Lees eerst het document Essentiële spaardersinformatie voor u een spaarrekening opent.

Rendement van de spaarrekeningen

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet op een spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, die kan variëren afhankelijk van de marges.

Basisrente

De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie

U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2023 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2024, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2023, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

Kosten, belasting en risico’s

Kosten gekoppeld aan spaarrekeningen

Deze spaarrekeningen zijn gratis behalve eventuele portkosten in het geval dat de rekeninguittreksels per post worden opgestuurd. Als het saldo op de spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij BNP Paribas Fortis.

Welke belasting betaalt u?

De individuele spaarder (natuurlijke persoon) betaalt geen belasting op de interesten van zijn spaarrekeningen tot 980 euro interest per persoon voor het jaar 2023. Indien de ontvangen interesten hoger zijn dan dit plafond, wordt een roerende voorheffing van 15% (ingehouden aan de bron) toegepast op het niet-vrijgestelde bedrag.

Risico's verbonden aan de spaarrekeningen

 • Risico op faillissement

Geld dat op spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (‘bail-in’) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest.

 • Inflatierisico

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com .

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Nog meer oplossingen

 • Easy Save

  Spaar telkens u betaalt of een overschrijving doet met uw debetkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.

  Spaar automatisch

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: