Factuurfraude: hoe een valse factuur melden?

Factuurfraude: herken en omzeil het gevaar

Factuurfraude is een steeds vaker voorkomend fenomeen: oplichters onderscheppen facturen en wijzigen de betalingsgegevens om het geld naar hun eigen rekening door te sluizen. Niet alleen bedrijven zijn daar het doelwit van, het kan ook privépersonen overkomen.

Een typisch geval

U liet een nieuwe keuken installeren en daar is de factuur van de leverancier al. U schrijft het bedrag op tijd en ter goeder trouw over naar het rekeningnummer op de factuur, maar enkele weken later ontvangt u … een betalingsherinnering. Ai, misschien bent u het slachtoffer van een valse factuur. Hoe dat kan? Mogelijk hebben oplichters de factuur onderschept en het rekeningnummer van de begunstigde gewijzigd. En u merkt pas dat er iets mis is wanneer u de betalingsherinnering van de leverancier ontvangt en u het verschuldigde bedrag opnieuw moet betalen …

Hoe worden facturen onderschept?

Eén manier om de facturen aan het postcircuit te onttrekken, is bijvoorbeeld door ze letterlijk uit de rode brievenbussen van bpost te halen.

Ook kunnen facturen gestolen worden op de interne sorteerdiensten van bedrijven of bij particulieren thuis (uit de brievenbus of uit de stapel papier die mensen buitenzetten voor de papierophaling). Digitale factuurfraude komt overigens ook steeds vaker voor. In dat geval onderscheppen oplichters een factuur die een leverancier u per e-mail verstuurt en wijzigen ze het rekeningnummer van de begunstigde voordat ze de factuur naar u doorsturen.

Zo herkent u een valse factuur

  1. Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op de bestelbon of de officiële website van de leverancier of verkoper.
  2. Wees extra voorzichtig wanneer op een factuur gewag wordt gemaakt van een nieuw rekeningnummer of wanneer u op de factuur of envelop een sticker ziet met de vermelding ‘Opgelet, nieuw rekeningnummer’. Soms wijzigen de oplichters ook het telefoonnummer.
  3. Controleer bij de eerste factuur van een verkoper of leverancier altijd het rekeningnummer voordat u betaalt.
  4. Controleer bij een factuur die u per e-mail ontvangt of het e-mailadres
  5. Als u twijfelt, betaal dan niet en neem contact op met het onderneming op het telefoonnummer of e-mailadres dat u kent.

Wat als u een valse factuur betaalde?

Als u toch het slachtoffer bent van factuurfraude, kunt u het volgende doen:

  1. Leg klacht neer bij de politie.
  2. Waarschuw onmiddellijk uw bank, die zal trachten het geld te laten blokkeren voor het verdwijnt. Als de bank daar ondanks alle inspanningen niet in slaagt, dan wordt de geleden schade niet vergoed.
  3. Neem contact op met de leverancier of verkoper. Mogelijk is de herinnering die u ontving een vergissing en geen teken van factuurfraude.
  4. Meld het incident bij het Meldpunt (optie Vervalste facturen). Aan het einde van de meldingsprocedure op de website krijgt u advies en informatie over de te zetten stappen en waar u terechtkunt voor hulp.

Let op: dat u een factuurbedrag naar een verkeerde rekening hebt overgeschreven, doet uw schuld tegenover de rechtmatige begunstigde van het bedrag (de leverancier) niet teniet.

Factuurfraude is een gevaar waar u steeds voor op uw hoede moet zijn. Door factuurgegevens nauwgezet te controleren, kunt u zich effectief beschermen tegen deze vorm van oplichting. En om u te beschermen tegen de gevaren van phishing – nog zo’n verraderlijke valstrik – kunt u onze tips en adviezen volgen. Klik daarvoor op de onderstaande link.

Bescherm uzelf tegen onlinefraude en phishing