Impact Together start voor 21 nieuwe organisaties

Ons filantropisch fonds selecteerde ook dit jaar 21 sociale organisaties verspreid over het hele land. Of het nu gaat om jeugdhulp, mentale gezondheid, sociale cohesie of preventieve gezinsondersteuning,… deze organisaties verdienen een duwtje in de rug!

Ontdek welke organisaties Impact Together in 2023 selecteerde

Een aanzienlijk budget voor grondig werk

Dankzij het groeiende succes bij onze cliënten voor duurzame en verantwoorde beleggingen kon Impact Together een totaalbudget van 1,7 miljoen euro mobiliseren. Wat neerkomt op een enveloppe van 40.000 tot 80.000 euro voor elk van de 21 organisaties. Zo kunnen ze drie jaar lang rekenen op structurele ondersteuning.

Waaruit bestaat die? Het is een begeleiding, een echt traject waarbij gespecialiseerde consultants de organisaties leren ondernemen en resultaten boeken. Dit door hen te begeleiden bij hun strategie, governance, financieel beheer, coaching van hun management, evaluatie van hun impact of digitalisering. Zo kunnen zij zich focussen op de essentie: het echte inhoudelijke werk en de uitdagingen aangaan waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

Een onderbouwd selectieproces

Na een preselectie door de Koning Boudewijnstichting werden ongeveer 60 dossiers onderzocht door het Investeringscomité van Impact Together. Dit resulteerde in een eerste selectie, een bezoek en uiteindelijk de finale keuze voor de 21 organisaties.

Dit proces neemt meerdere maanden in beslag. Het garandeert dat de organisaties een doelgericht project hebben dat gedragen wordt door het team, het management en de raad van bestuur. Men moet ook over voldoende interne middelen beschikken om deze projecten uit te werken. Elke organisatie heeft uiteraard haar eigen profiel en situatie. Zo wordt de begeleiding op maat van de organisatie uitgewerkt en kunnen we kwetsbare projecten begeleiden. Ook dit sluit naadloos aan bij ons Positive Banking verhaal.

Afspraak begin volgend jaar wanneer u en uw cliënten opnieuw kunnen stemmen op 2 'favorieten' uit deze 21 dynamische sociale organisaties.

Meer weten over Impact Together