E-invoicing B2B

Vanaf 1 januari 2026 wordt ‘B2B e-invoicing’ of de elektronische facturatie tussen bedrijven verplicht in België. Met de nieuwe wet kiest de overheid voor een meer geharmoniseerde aanpak. Bedoeling is om:

 • De concurrentiekracht van bedrijven te verhogen door de administratieve last te verlagen
 • Belastingfraude tegen te gaan door de btw-aangifte te automatiseren
 • Het economisch beleid aan te passen op basis van meer kwalitatieve gegevens

De nieuwe wet geldt zowel voor kleine als grote ondernemingen en is een logische evolutie in een wereld die steeds verder digitaliseert.

Hoe werkt het?

In België worden jaarlijks 1 miljard facturen uitgewisseld. Momenteel gebeurt dat meestal via e-mail met een factuur in pdf-formaat. Vanaf 2026 zult u uw facturen moeten opmaken en versturen via een specifiek netwerk in een nieuw elektronisch formaat. Dat bevat alle factuurgegevens op een gestructureerde manier en kan volledig worden gelezen door software. Daardoor wordt het mogelijk om processen te optimaliseren en te automatiseren.  

Traditional invoicing process

E-invoicing process

Wie maakt deel uit van het ecosysteem?

In het nieuwe ecosysteem zijn er vier belangrijke spelers:

 • Traditionele banken

Sommige banken hebben al bestaande oplossingen voor e-invoicing.

 • Fintechs

Zij bieden naast betalingsoplossingen ook e-facturatiediensten aan en gaan zo de concurrentie aan met de traditionele banken.

 • Boekhoudplatformen

Zij bieden een uitgebreid financieel beheer, e-facturatiemodules incluis.

 • Facturatiedienstverleners

Zij beschikken over tools voor het aanmaken, verzenden, ontvangen en beheren van facturen en bieden ook diensten aan zoals ‘embedded finance’.

Welke oplossingen bieden e-invoicingplatformen?

 • Een elektronische factuur aanmaken in één klik
 • E-facturen verzenden en ontvangen via een gereguleerd protocol
 • E-facturen archiveren en koppelen aan een boekhoudsoftwarepakket
 • Een analysetool gebruiken om cashflows in kaart te brengen

Wat is de rol van onze bank?

Het is onze rol als bank om u als vertrouwde financiële partner bij te staan met de nodige oplossingen en u toegang te bieden tot ons ecosysteem van partners. Het is niet de bedoeling dat we de taak van de boekhoudprogramma’s of fintechs overnemen. We staan wel klaar om u te helpen op het gebied van betalingen en financieringen.

 • Op korte termijn brengen we u op de hoogte van de nieuwe wet rond de verplichte e-facturatie tussen bedrijven en beantwoorden we uw vragen.
 • Op middellange termijn willen we uw vorderingen nog sneller en vlotter financieren, zodat u eenvoudiger kunt beschikken over uw werkkapitaal.
 • Op lange termijn werken we aan een oplossing om e-facturatiegegevens te integreren in onze app, zodat u op basis daarvan een risicoanalyse kunt maken.

Voordelen

De nieuwe wet sluit aan bij verschillende ontwikkelingen en initiatieven op Europees vlak, en biedt drie belangrijke voordelen:

 • Hogere concurrentiekracht voor bedrijven door een lagere administratieve last
 • Minder belastingfraude door de automatisering van de btw-aangifte
 • Bijsturing van het economisch beleid op basis van meer kwalitatieve gegevens

Goed om te weten

Ook al lijkt de invoering van een verplichte e-facturatie tussen bedrijven nog ver weg, toch start u het best zo snel mogelijk met de voorbereidingen. Want de verplichting zal in één beweging worden uitgerold. Stel als bedrijf een plan op, zodat u tegen 1 januari 2026 klaar bent om de wet effectief na te leven.

De voorgestelde veranderingen hebben niet alleen een impact op heel wat teams binnen uw organisatie (boekhouding, IT enz.), maar ook op de bestaande processen en technologie. Beheert u die zaken niet goed, dan riskeert u aanzienlijke extra kosten.