Subsidies en premies voor een energiezuinig bedrijfsgebouw

Met de Europese ‘Green Deal’ streeft Europa ernaar om tegen 2050 het allereerste klimaatneutrale continent te zijn. In België zetten de verschillende overheden resoluut hun schouders onder dat klimaatplan en moedigen ze bedrijven met allerhande premies en subsidies aan om hun gebouwen energiezuiniger te maken. De modaliteiten, bedragen en voorwaarden verschillen echter sterk van gewest tot gewest. Weet u op welke tegemoetkomingen u kunt rekenen? We zetten alles op een rij.

 

Overheidssteun in Vlaanderen

Vlaanderen kent verschillende soorten subsidies toe aan ondernemingen die energiebesparende maatregelen nemen. Op deze website vindt u aan de hand van de premiezoeker makkelijk de subsidies en premies terug waarop u recht hebt. We lichten enkele steunmaatregelen kort toe.

Energiepremie voor ondernemingen

Het gaat hier om steun voor investeringen in energiebesparing (isolatie, beglazing …) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp …) in bestaande gebouwen. De grootte van de premie varieert in functie van het type technologie.

Lees meer op deze website.

Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil

Heeft uw bedrijfsgebouw een laag E-peil, dan geldt een korting van 50 % of 100 % op de onroerende voorheffing gedurende de eerste vijf jaar na het toekennen van het E-peil (via de EPB-aangifte). Deze maatregel is enkel van toepassing op (gedeeltelijke) heropbouw en ingrijpende energetische renovaties met een stedenbouwkundige vergunning.

Lees meer op deze website.

GREEN-investeringssteun

Met de oproep GREEN (Groener en Efficiënter Energiegebruik in de industrie) voorziet de Vlaamse overheid financiële steun voor ondernemingen die investeren in de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energiedragers. Ook investeringen om de totale energievraag van de onderneming te verminderen door het verhogen van de energie-efficiëntie van een kernactiviteit of -proces komen in aanmerking.

Lees meer op deze website.

 

Overheidssteun in Wallonië

In Wallonië zijn er verschillende investeringssubsidies afhankelijk van o.a. de sector, het type investering en de plaats van de investering. Op deze website vindt u een overzicht. Wij selecteren er opnieuw enkele die voor u interessant kunnen zijn.

Energiepremie voor zonneboilers

Wallonië kent een premie toe van 500 tot 2.500 euro aan bedrijven en particulieren die een zonneboiler installeren, op voorwaarde dat ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er wordt ook een bonus per bijkomende m² aan zonnecollectoren toegekend.

Lees meer op deze website.

Groene certificaten

Om de Europese en Waalse doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie te bereiken, heeft Wallonië een steunmechanisme ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare energie. Dit mechanisme voorziet in de toekenning van groene certificaten op basis van de elektriciteitsproductie en het ontwikkelde type energiebron.

Lees er alles over op deze website.

Premie en belastingvrijstelling voor duurzaam energiegebruik

Het Waals Gewest verleent een premie van 20% tot 50% van investeringen die gericht zijn op duurzaam energiegebruik (productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen, hoogrendements-warmtekrachtkoppelingsinstallaties en energiebesparing tijdens het productieproces). Het percentage hangt af van de grootte van de onderneming en het type investering. Er is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende 3 tot 5 jaar.

Lees meer op deze website.

 

Overheidssteun in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet premies en subsidies voor professionele milieuprojecten in de meeste sectoren. Het complete aanbod werd overzichtelijk gebundeld op deze website. Sinds 1 januari 2022 kunt u in de renovatie- en energiepremies aanvragen via het platform RENOLUTION.Brussels. Dat bundelt in totaal 45 premies voor bouw- of renovatiewerken en daarmee verband houdende studies.

Opgelet, voor uw renovatie kunt u maar één enkele aanvraag indienen voor alle premies waar u recht op hebt. Bovendien moet u in Brussel de aanvraag indienen vooraleer u een offerte ondertekent.

Daarnaast zijn er ook steunmaatregelen voor de sanering van terreinen, de zogenaamde bodempremies.

 

Federale overheidssteun

Tot slot voorziet ook de federale overheid financiële steun via de investeringsaftrek. Ontdek alles over dit fiscale voordeel op de website van FOD Financiën.

Klaar om uw bedrijfsgebouw energiezuiniger te maken? Wij helpen u graag om uw project te realiseren.

 

Ontdek onze oplossingen