SPAREN EN BELEGGEN

Beleggingsnieuws

Verplichte heropening van het overnamebod op Telenet door Liberty Global op 24 augustus 2023

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode, die eindigde op 12 juli 2023, werden 34.676.001 aandelen van Telenet aangeboden. Als gevolg hiervan heeft Liberty Global in totaal 101.018.038 aandelen van Telenet in bezit. Rekening houdend met de 3.500.526 eigen aandelen reeds gehouden door Telenet, bezit Liberty Global rechtstreeks of onrechtstreeks in totaal 93,23% van de aandelen van Telenet.

Liberty Global ziet af van de voorwaarde om samen met Telenet ten minste 95% van de uitstaande aandelen in Telenet te bezitten. Aangezien Liberty Global samen met Telenet meer dan 90% van alle Telenet-aandelen bezit, zal het bod verplicht worden heropend op 24 augustus 2023.

Het Prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn beschikbaar op de webpagina die volledig gewijd is aan deze operatie:

Openbaar bod op Telenet door Liberty Global (shareholder-offer.be)

Liberty Global reopens its offer on Telenet on 24 August 2023

During the initial acceptance period, which ended on 12 July 2023, 34,676,001 shares of Telenet were tendered. As a result, Liberty Global owns a total of 101,018,038 shares of Telenet. Taking into account the 3,500,526 treasury shares already held by Telenet, Liberty Global owns directly or indirectly a total of 93.23% of the shares of Telenet.

Liberty Global waives the condition of owning, together with Telenet, at least 95% of the outstanding shares in Telenet. Since Liberty Global, together with Telenet, owns more than 90% of all Telenet shares, the offer is mandatorily reopened on 24 August 2023.

The Prospectus and acceptance forms are available below:

Public takeover offer for Telenet by Liberty Global (shareholder-offer.be)

Vrijwillige heropening van het openbaar overnamebod op Exmar NV door Saverex NV op 28 augustus 2023

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden 17.335.548 aandelen van Exmar NV, die 29,14% van de uitstaande Exmar-aandelen, aangeboden in het bod. Als een gevolg daarvan zou Saverex NV een totaal van 44.234.979 Exmar-aandelen houden, die 74,35% van de uitstaande Exmar-aandelen vertegenwoordigen. Rekening houdend met de Exmar-aandelen gehouden door Nicolas Saverys (7.924 aandelen) en door Exmar (2.026.013 aandelen), zouden Saverex NV en de met hem verbonden personen samen 46.268.916 aandelen aanhouden, die 77,76% van de uitstaande Exmar-aandelen vertegenwoordigen.

Saverex NV heeft beslist om afstand te doen van de aanvaardingsdrempel van 95%, het bod te handhaven en over te gaan tot de vrijwillige heropening van het bod op 28 augustus 2023.

Het Prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn hieronder beschikbaar op www.saverextakeoverbid.com

Voluntary reopening of the public takeover bid on Exmar NV launched by Saverex NV on 28 August 2023

During the initial acceptance period, 17,335,548 Exmar shares, representing 29.14% of the outstanding Exmar shares, were tendered into the bid. As a result, Saverex NV would hold a total of 44,234,979 Exmar shares, representing 74.35% of the outstanding Exmar shares. Taking into account the Exmar shares held by Nicolas Saverys (7,924 shares) and by Exmar (2,026,013 shares), Saverex NV and persons affiliated with it together would hold 46,268,916 shares, representing 77.76% of the outstanding Exmar shares. Saverex NV has decided to waive the 95% acceptance threshold, and has consequently decided to proceed with the bid and to voluntarily reopen the bid on 28 August 2023.

The Prospectus and the acceptance forms are available on the site dedicated to this operation: www.saverextakeoverbid.com

Aanbod van de maand

We selecteren beleggingsproducten die inspelen op de marktactualiteit. Deze selectie biedt u producten om zelf een portefeuille samen te stellen of om verder te diversifiëren.

Ontdek ons aanbod van de maand

Bevriezing van de fiscale plafonds tot in 2023

De regering heeft besloten om bepaalde fiscale plafonds voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 niet te indexeren. Dat gebeurt om andere uitgaven te kunnen financieren, waaronder extra gezondheidsuitgaven als gevolg van de coronacrisis.

Concreet betekent dit dat de fiscale plafonds gedurende 4 jaar niet worden geïndexeerd en op het niveau van 2019 blijven.

Uitzondering: de maximumbedragen voor pensioensparen werden wél geïndexeerd in 2020 en de bevriezing van de indexatie begon pas in 2021.

Bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering

  Inkomstenjaren 2020, 2021, 2022 en 2023

Pensioensparen (basisbedrag) met een belastingvermindering van 30%

990 euro

Pensioensparen (verhoogd plafond) met een belastingvermindering van 25% 1.270 euro
Langetermijnsparen (Netto belastbaar beroepsinkomen x 6%) + 176,40 euro, met een maximum van 2.350 euro

Bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing

  Inkomstenjaren 2020, 2021, 2022 en 2023
Interesten op gereglementeerde spaarrekeningen 980 euro
Dividenden uit aandelen 800 euro

Verantwoord beleggen

Vandaag hebben meer dan 125 beleggingsoplossingen het ‘Towards Sustainability’ label.

Meer weten

Een comfortabel pensioen… en minder belastingen

Vroeg of laat gaat u ook met pensioen … en dan is het fijn als u al een potje hebt gespaard. Met pensioensparen belegt u voor uw pensioen én betaalt u nu al minder belastingen. Zelfs als u er iets later mee begint, is het de moeite waard.

Meer nieuws over de beleggingswereld

Beleggen op maat volgens de MiFID II-richtlijn.

GOED OM TE WETEN

Fiscaliteit en beleggen

Belastingvermindering voor pensioensparen

In 2023 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen. Lees meer over uw fiscaal voordeel en het maximumbedrag voor fiscaal pensioensparen in 2023.

Fiscaal nieuws over beleggen

Blijf op de hoogte van al het fiscale nieuws voor uw beleggingen.

Hieronder vindt u meer informatie over

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: