VERZEKEREN

Brandverzekering voor eigenaar

PRAKTISCH

Bescherm uw bezittingen

Met de Top Woning* brandverzekering  van AG zijn uw woning en uw inboedel volledig beschermd. Zo bent u altijd helemaal gerust.

UW VOORDELEN

Personaliseer uw contract

Om aan uw specifieke wensen te voldoen, kunt u uw brandverzekering uitbreiden met verschillende extra waarborgen en packs.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw brandverzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Rond vervolgens uw contract af samen met een van onze adviseurs of teken meteen online in.

Waarom een Top Woning brandverzekering afsluiten?

Geniet een bescherming op maat voor uw woning en uw inboedel. De verzekering dekt u bij onder andere: 

 • brand
 • natuurrampen, zoals storm
 • waterschade
 • beschadiging van uw gebouw door onder meer vandalisme

De gedekte schade aan uw huis of appartement wordt snel vergoed en u geniet 24/7 bijstand.

Hebt u een hypothecair krediet afgesloten om uw droomwoning te kopen? Bij schade beschermt de brandverzekering u en uw gezin tegen de financiële risico's van dit verlies. We doen er alles aan om u een dak boven het hoofd te bieden! Zo bent u altijd helemaal gerust.

DECAVI Trofee 2022

Top Woning verzekering won de DECAVI Trofee 2022 in de categorie Brandverzekering (Multi-risico Woning – eenvoudige risico's).

Meer weten

Profiteer van kortingen op uw Top Woning brandverzekering

Voor elke inschrijving van een nieuw verzekeringscontract Top Woning tot 30 juni 2024 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar. 

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Profiteer van 10% korting gedurende de hele looptijd van uw nieuw contract¹ als u, uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijk samenwonende partner ook beschikt over minstens één actief contract bij BNP Paribas Fortis voor een van de volgende verzekeringen van AG:

Welkomstgeschenk - 10%

Profiteer van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw nieuw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹.

EcoBonus – 10%

Om duurzaam wonen aan te moedigen, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw nieuw contract als de verzekerde woning uitgerust is met:

 • zonnepanelen 
 • een warmtepomp
 • een particuliere windturbine

of als u voor uw woning groenestroomcertificaten ontvangt (PEB, EPC, EPB : A+, A of B in Vlaanderen en Wallonië, en A, B of C in Brussel)¹.

Uw brandverzekering, de garantie voor een bescherming op maat

De Top Woning brandverzekering biedt tal van voordelen. Hierbij een overzicht.

Volledige transparantie

U opteert voor een duidelijk contract. AG hanteert immers het principe 'Alles is gedekt behalve ...' Wat niet in de uitsluitingen staat, is gedekt!

Een schadegeval? U krijgt de nieuwwaarde vergoed

Uw woning is altijd verzekerd voor de nieuwwaarde, dus voor de huidige prijs van wederopbouw. De meerkosten voor de naleving van nieuwe wettelijke (en regionale) normen worden ook ten laste genomen. U kunt ook voor 100 % worden vergoed als uw woning niet wordt heropgebouwd.

Herstelling in natura

Als AG beschouwt dat de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan AG u een herstelling in natura voorstellen. 
AG regelt dan de herstelling van de schade van a tot z: u hoeft niets te betalen, de herstelling gebeurt zonder vrijstelling. En u geniet een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde werken. U kunt het voorstel voor de herstelling in natura ook altijd weigeren.

Uw tijdelijk verplaatste inboedel is verzekerd

Gaat u met de auto op reis en zit uw koffer vol persoonlijke spullen voor een prettig verblijf in het buitenland? 
Uw verzekerde en tijdelijk verplaatste inboedel is gedekt, overal ter wereld!

Verzekerd bij huren

U huurt een studentenkot, 2de verblijf, vakantiewoning of feestzaal? Ook die zijn verzekerd. De brandverzekering van uw hoofdverblijfplaats verzekert u tegen schade die u eventueel aan die gebouwen of de inboedel ervan veroorzaakt.

Breid uw bescherming uit volgens uw behoeften

Bovenop de waarborgen van het basiscontract kunt u ook:

 • uw inboedel dekken tegen diefstal;
 • rechtsbijstand genieten ;
 • uw brandverzekering uitbreiden met verschillende packs.

Uw adviseur (op kantoor) of een deskundige (via de telefoon) staat u graag bij.

De omvang van uw bescherming

De brandverzekering dekt:

schade aan uw woning en de inboedel ervan
 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, inwerking van elektriciteit (kortsluiting, enz.)

 • natuurrampen (overstroming, inclusief regenwaterafvoer, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardbeving, aardverschuiving of grondverzakking)

 • waterschade (inclusief lekdetectie, herstelling van leidingen en bestrijding van huiszwam) en stookolieschade

 • beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet door dieven en diefstal van delen van de woning (zonnepanelen, laadpunten voor elektrische voertuigen, enz.)

 • glasbreuk (o.a. van vensters, televisieschermen, zonnepanelen)

schade veroorzaakt aan derden
 • schade (zowel materiële als lichamelijke) veroorzaakt aan derden, door uw woning of uw inboedel (BA Gebouw)

 • schade aan uw woning/inboedel die zich uitbreidt (bijv. een brand die overslaat naar de buren)

24/7 bijstand
 • bijstand bij gedekte schade en het nemen van dringende maatregelen om de schade te beperken

 • tegemoetkoming in bepaalde kosten voor het nemen van dringende maatregelen om uitbreiding van de schade te vermijden, maar ook andere kosten, zoals een vergoeding van de uitgaven voor voorlopige huisvesting

De brandverzekering dekt niet

 • door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade

 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop was bedoeld

 • schade aan motorrijtuigen

 • schade door de niet-naleving van een in het contract opgelegde verplichting in verband met de materiële staat of niet-nakoming van de veiligheidsmaatregelen van de verzekerde goederen

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning:

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Bescherming van uw privéleven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.

Meer weten

MAAK EEN GEPERSONALISEERDE SIMULATIE

Bereken de premie van uw brandverzekering en teken meteen in 3 stappen in

1

Bereken uw premie

Meld u aan en bereken vrijblijvend de premie van uw brandverzekering.

2

Doe uw aanvraag

Rond uw contract af samen met uw adviseur – tot uw dienst in het kantoor en via de telefoon – of meteen online.

3

Onderteken uw contract

Onderteken uw contract in het kantoor of via Easy Banking Web.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Uw gebouw(en) optimaal beschermd

Bescherm het gebouw waarvoor u als VME verantwoordelijk bent met de brandverzekering Top Woning van AG. Zo slaapt u op beide oren.

Basiswaarborgen

Bent u eigenaar, huurder of verhuurder? Met de brandverzekering Top Woning van AG verzekert u  appartementsgebouwen tot en met tien wooneenheden (Pack Mini Building) of van meer dan tien wooneenheden (Pack Building). Het is de oplossing bij brand, natuurrampen, glasbreuk, waterschade … én bij de beschadiging van uw gebouw door vandalen.

Brandverzekering voor VME’S

Personaliseer uw brandverzekering

Pack Diefstal+

Een diefstal is nooit leuk. Maar wees gerust: de nieuwwaarde van uw elektrische, informatica- en multimediatoestellen wordt tegen de aankoopprijs* vergoed en u betaalt geen franchise voor schadegevallen boven de 1.274** euro. In geval van medeplichtigheid of wanneer het goed niet regelmatig wordt bewoond, bent u niet gedekt.

Pack Tuin

Als een storm of een overstroming uw tuinmeubelen of aanplantingen verwoest, dan bent u verzekerd. Diefstal van uw tuinmeubelen wordt vergoed via de waarborg Diefstal. Het onderhoud van uw tuin of schade die door huisdieren wordt veroorzaakt, is daarentegen niet verzekerd.

BEKIJK DE VIDEO
Kies voor Top Woning

Altijd aan uw zijde

24/7 bijstand bij schade

Een specialist staat dag en nacht voor u klaar. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen, organiseren de eerste hulp, zorgen voor snelle bijstand en eventueel een vervroegde terugkeer. Is uw woning onbewoonbaar geworden? Dan zorgen we voor de bewaking ervan, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen. U kunt ook een voorschot op uw schadevergoeding krijgen.

Meer weten

Natuurrampen: voorkom schade

Extreme regenval, zware hagelbuien, hevige rukwinden, felle onweersbuien … Door de klimaatopwarming komen stormen en natuurrampen helaas steeds vaker voor in België en de rest van de wereld. Ze lijken jaar na jaar toe te nemen in frequentie en hevigheid. Bescherm uzelf, uw gezin en uw bezittingen. Zo veel mogelijk. En wat moet u doen als u toch schade oploopt?

Ontdek onze tips

VERZEKEREN

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Top Woning diefstalverzekering

  De aanvullende waarborg Top Woning diefstalverzekering voorziet een tussenkomst bij diefstal of bij schade veroorzaakt door een poging tot diefstal.

  Ontdek de waarborg

 • Rechtsbijstand Brand verzekering

  Met een rechtsbijstandsverzekering, een aanvullende garantie van Top Woning, kunt u rechtsbijstand krijgen bij een probleem met uw woning.

  Ontdek de waarborg

 • Homiris alarmsysteem

  Dankzij het krachtige Homiris alarmsysteem beveiligt u uw huis en uw dierbaren tegen inbraak en brand, met 24/7 bewaking op afstand. Alles is inbegrepen in het abonnement: levering, installatie en onderhoud.

  Ontdek Homiris

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: