VERZEKEREN

Diefstalverzekering voor uw woning

PRAKTISCH

Beschermd bij diefstal

In aanvulling op uw brandverzekering beschermt de waarborg Diefstal de inboedel van uw woning en krijgt u een vergoeding voor schade door (poging tot) diefstal. 

UW VOORDELEN

Personaliseer uw contract Top Woning van AG

Om aan uw specifieke behoeften en wensen te voldoen, kunt u uw brandverzekering uitbreiden met verschillende packs, waaronder de waarborg Diefstal.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw verzekering aan

Maak een gepersonaliseerde simulatie van uw brandverzekering en rond vervolgens uw contract af samen met een van onze adviseurs of online.

Top Woning diefstalverzekering

Inbraken en straatovervallen zijn helaas niet uit te sluiten. Met de diefstalverzekering ontvangt u:

 • een vergoeding voor gestolen voorwerpen
 • een vergoeding voor de schade die inbrekers toebrengen aan uw goederen bij een (poging tot) inbraak

Verblijft u in het buitenland voor uw werk of bent u op vakantie met het gezin? Geen probleem, u bent overal ter wereld verzekerd tegen enerzijds diefstal met geweldpleging of bedreiging, anderzijds tegen diefstal van goederen die u tijdelijk meeneemt.

Profiteer van kortingen op uw Top Woning brandverzekering

Voor elke inschrijving van een nieuw verzekeringscontract Top Woning tot 30 juni 2024 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar.

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Profiteer van 10% korting gedurende de hele looptijd van uw nieuw contract¹ als u, uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijk samenwonende partner ook beschikt over minstens één actief contract bij BNP Paribas Fortis voor een van de volgende verzekeringen van AG:

Welkomstgeschenk - 10%

Profiteer van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw nieuw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹.

EcoBonus – 10%

Om duurzaam wonen aan te moedigen, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw nieuw contract als de verzekerde woning uitgerust is met:

 • zonnepanelen
 • een warmtepomp
 • een particuliere windturbine

of als u voor uw woning groenestroomcertificaten ontvangt (PEB, EPC, EPB : A+, A of B in Vlaanderen en Wallonië, en A, B of C in Brussel)¹.

Altijd aan uw zijde

Geniet de klok rond bijstand

Slachtoffer van een inbraak? Bij een schadegeval kunt u altijd op onmiddellijke bijstand rekenen. Een specialist staat dag en nacht voor u klaar en helpt u met uw aangifte. Geef uw schadegeval binnen 24 uur aan en bezorg ons het nummer van het proces-verbaal (ontvangen bij de politie).

Denk ook aan diefstalpreventie

Hanteer de juiste reflexen als u afwezig bent:

 • sluit ramen en deuren, inclusief kiepramen
 • maak uw brievenbus leeg om de aandacht niet te vestigen op uw afwezigheid
 • vermijd om uw afwezigheid en de duur ervan op uw sociale media te posten

Hebt u een alarmsysteem? U krijgt een voordeeltarief bij de installatie van een gecertificeerd systeem.

De omvang van uw bescherming

De waarborg Diefstal dekt

 • diefstal van de verzekerde inboedel

 • beschadiging van de verzekerde inboedel als gevolg van diefstal, poging tot diefstal, door vandalisme of door kwaad opzet

 • de kosten voor de vervanging van sloten van buitendeuren bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen

De waarborg Diefstal dekt niet

 • diefstal waarbij de preventiemaatregelen die opgegeven zijn in het contract Top Woning niet zijn genomen door de verzekeringsnemer (bv. niet afgesloten buitendeuren bij afwezigheid)

 • diefstal door of met de medeplichtigheid van uzelf, uw echtgeno(o)t(e), of bloedverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e)

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven vermelde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de Precontractuele Informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

   

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de Top Woning brandverzekering:

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Bescherming van uw privéleven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.

Lees meer

Maak een gepersonaliseerde simulatie

Bereken de premie van uw brandverzekering en teken meteen in 3 stappen in

1

Bereken uw prijs

Meld u aan en bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering.

2

Doe uw aanvraag

Rond uw contract af samen uw adviseur - tot uw dienst in het kantoor en via de telefoon - of meteen online.

3

Onderteken uw contract

Onderteken uw contract in het kantoor of via uw Easy Banking Web.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Personaliseer uw diefstalverzekering

Pack Diefstal+

Met het Pack Diefstal+ kunt u de waarborgen van uw Top Woning diefstalverzekering uitbreiden. De gestolen goederen worden 100% gedekt (tegenover 50% bij de basisdekking).
Bovendien profiteert u van vergoedingsplafonds die dubbel zo hoog liggen. En omdat niemand zal ontkennen dat een diefstal of agressiedaad zeer traumatiserend kan zijn, vergoedt het Pack Diefstal+ de medische kosten en tot vijf sessies bij een psycholoog.
De waarborgen komen echter niet tussen als de diefstal plaatsvindt in een goed dat niet regelmatig bewoond wordt, of als de preventiemaatregelen die in het contract zijn opgenomen niet werden gerespecteerd.

Meer informatie kan u terugvinden in het commercieel document

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Homiris alarmsysteem

  Dankzij het krachtige alarmsysteem van Homiris beveiligt u uw huis en uw dierbaren tegen inbraak en brand.

  Homiris alarmsysteem

 • Rechtsbijstand Brand verzekering

  De Rechtsbijstand Brand verzekering geeft u juridische hulp in geval van problemen met uw woning.

  Rechtsbijstand Brand verzekering

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: