VERZEKEREN

Rechtsbijstand Brandverzekering

PRAKTISCH

Juridisch beschermd

Met de verzekering Rechtsbijstand Brand geniet u rechtsbijstand door specialisten bij problemen met uw woning en inboedel.

UW VOORDELEN

Personaliseer uw contract

Hebt u een Top Woning brandverzekering van AG, dan kunt u uw contract aanvullen met Rechtsbijstand, voor een dekking op maat.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw brandverzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Rond vervolgens uw contract af samen met een van onze adviseurs of teken meteen online in.

Laat uw rechten verdedigen

Wilt u een aanvullende bescherming als uw woning of inboedel door een derde wordt beschadigd? Wilt u geen financieel verlies lijden als gevolg van een geschil?

 • Bij schade wordt u ondersteund door specialisten die uw rechten verdedigen bij burgerlijke procedures tegen een derde.
 • U kunt rekenen op strafrechtelijke verdediging bij een geschil over uw woning.
 • Een minnelijke schikking geniet uiteraard altijd de voorkeur, want die procedure is efficiënt, duurt minder lang en levert prima resultaten op.

Zelfs zonder schade kunt u met de specialisten contact opnemen om algemene informatie te krijgen, uw rechten te kennen en te vernemen wat u moet doen bij een geschil.

Profiteer van kortingen op uw Top Woning brandverzekering

Voor elke inschrijving van een nieuw verzekeringscontract Top Woning tot 31 december 2023 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar. 

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Profiteer van 10% korting gedurende de hele looptijd van uw nieuw contract¹ als u, uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijk samenwonende partner ook beschikt over minstens één actief contract bij BNP Paribas Fortis voor een van de volgende verzekeringen van AG:

Welkomstgeschenk - 10%

Profiteer van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw nieuw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹.

EcoBonus – 10%

Om duurzaam wonen aan te moedigen, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw nieuw contract als de verzekerde woning uitgerust is met:

 • zonnepanelen
 • een warmtepomp
 • een particuliere windturbine

of als u voor uw woning groenestroomcertificaten ontvangt (PEB, EPC, EPB : A+, A of B in Vlaanderen en Wallonië, en A, B of C in Brussel)¹.

De voordelen van de Rechtsbijstand Brandverzekering

Met de Rechtsbijstand Brandverzekering kunt u rekenen op tal van voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Gespecialiseerde beheerders

Onze experts zijn gespecialiseerde beheerders die vertrouwd zijn met de regelgeving en de evolutie van de wetten en procedures. Zij nemen de tijd om uw verhaal voor te bereiden en uit te voeren zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

Kosten en honoraria vergoed

Ontvang een vergoeding van de kosten en de honoraria van deskundigen en/of advocaten, zowel bij een minnelijke als bij een gerechtelijke procedure.

Tot 75.000 euro Terugbetaling kosten

Bij een gerechtelijke procedure is er een terugbetaling van de kosten tot 75.000 euro.

Voorschot van 20.000 euro

Zodra de aansprakelijkheden zijn bepaald en de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar is, wordt een voorschot van 20.000 euro gestort.

De omvang van uw bescherming

De verzekering Rechtsbijstand Brand dekt:

 • een geschil over schade aan uw woning of inboedel, die werd veroorzaakt door een derde en die niet gedekt is door de brandverzekering Top Woning

 • de gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en honoraria voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure

 • een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Een voorschot op het bedrag van het eigen risico wanneer u dat niet van de aansprakelijke derde partij ontvangt.

De verzekering Rechtsbijstand Brand dekt niet:

 • de waarborgen van de Rechtsbijstandsverzekering Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan het eigen risico waarin het contract voorziet

 • de terugvordering van personen die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringnemer

 • het herstel van onvoldoende verzekerde bedragen voor de overige dekkingen van uw Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning:

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de brandverzekering Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten >
online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Bescherming van uw privéleven

De persoonlijke gegevens meegedeeld door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG nv.

Lees meer

Maak een gepersonaliseerde simulatie

Bereken de premie van uw verzekering Rechtsbijstand Brand en teken meteen in 3 stappen in

1

Bereken uw premie

Meld u aan en bereken vrijblijvend de premie van uw brandverzekering.

2

Doe uw aanvraag

Rond uw contract af samen uw adviseur - tot uw dienst in het kantoor en via de telefoon - of meteen online.

3

Onderteken uw contract

Onderteken uw contract in het kantoor of via uw Easy Banking Web.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Globale rechtsbijstand

  Krijg juridische hulp bij een geschil met de Providis Globale Rechtsbijstand verzekering.

  Meer weten

 • Familiale verzekering

  De familiale verzekering dekt u en uw gezin bij materiële schade of lichamelijk letsel aan een derde partij.

  Ontdek Top Familiale

 • Homiris alarmsysteem

  Dankzij het krachtige alarmsysteem van Homiris beveiligt u uw huis en uw dierbaren tegen inbraak en brand.

  Homiris alarmsysteem

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: