DAGELIJKS BANKIEREN

Premium Pack

PRAKTISCH

Kies voor gemoedsrust

Met het Premium Pack beheert u met een gerust gevoel al uw dagelijkse bankzaken en verricht u uw betalingen veilig. Dit is het meest complete pack.

UW VOORDELEN

3 betaalrekeningen en 2 kredietkaarten*

Het Premium Pack is meer dan een betaalrekening. Bovendien kunt u elk jaar tot 100% van de prijs van uw pack terugverdien dankzij het Premium Bonus-getrouwheidsprogramma.

MEER INFO

Vraag uw Premium Pack online aan

Vraag uw Premium Pack aan in een paar klikken via het online formulier. Wil u overstappen van uw Comfort Pack naar een Premium Pack? Wij bellen u om uw aanvraag af te ronden.

De meest complete betaalrekening voor 7,5 euro per maand

Ontdek alles wat het Premium Pack u te bieden heeft in een ogenblik.

3 betaalrekeningen, 1 prijs

In de prijs van het pack zijn 3 betaalrekeningen inbegrepen. Eén voor uzelf, één voor uw partner of en éen gemeenschappelijke rekening: aan u de keuze. Ook het openen van een spaarrekening behoort tot de mogelijkheden.

Tot 2 kredietkaarten*

Uitstel van betaling, een hotel boeken, een waarborg blokkeren …Kies uit deze kredietkaarten:

Uw online en mobiele bank

Dankzij Easy Banking Web et Easy Banking App beheert uw bankzaken online. En volgt u ook uw Premium Bonus op. U geniet bovendien van de expertise op afstand van onze adviseurs in het kantoor en in het Easy Banking Centre.

Contactloze debetkaart(en)

U krijgt een Bancontact-Visa Debit-debetkaart per persoon en per rekening (max. 2 kaarten/rekening). Uw debetkaart wordt dankzij de 3-cijferige CVV-code ook in heel wat webshops aanvaard.

Gratis vervanging van kaarten

De vervanging van uw debet- of kredietkaarten bij verlies of diefstal is inbegrepen bij uw Premium Pack, u betaalt dus geen bijkomende kosten.

Rekeningverzekering van AG inbegrepen

Dankzij de rekeningverzekering krijgen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo dat de dag voor het ongeval op uw rekening staat. De aansluiting is facultatief en geldt voor de hoofdrekening van uw Pack.

VERZEKEREN

De Rekeningverzekering van AG als optie

Het ondenkbare gebeurt: u overlijdt door een ongeval. Dankzij deze optie ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw betaalrekening op de dag vóór het ongeval.

De Rekeningverzekering van AG

De Rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG en waarbij u zich kunt aansluiten.

Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De Rekeningverzekering garandeert de begunstigden de betaling van een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden van de medehouder(s) heeft veroorzaakt.

U kunt ze afsluiten via bnpparibasfortis.be, in een kantoor of via het Easy Banking Centre.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s

De voornaamste gedekte risico’s:

 • Overlijden door de gevolgen van bijvoorbeeld een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft, een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.
 • Overlijden na een ongeval (binnen een termijn van één jaar na de datum van het ongeval).

De voornaamste niet-gedekte risico’s:

 • Overlijden dat het gevolg is van een interne medische oorzaak, een opzettelijke daad van de rechthebbende of een daad op zijn initiatief, een zelfmoord of een poging tot zelfmoord of een toestand van alcoholintoxicatie.

De vermelde lijsten zijn niet exhaustief.

Meer weten?

Lees eerst het document met essentiële informatie voordat u de Rekeningverzekering afsluit. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. U kunt deze documenten ook gratis aanvragen in een kantoor of telefonisch via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Hebt u een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel of via het online formulier of bij AG Insurance nv, Customer Complaints, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil per e-mail of per brief voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman-insurance.be, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Met de Premium Bonus verdient u de bijdragen van het Premium Pack terug

Hoe werkt het?

Met het Premium Bonus*-getrouwheidsprogramma kunt u elk jaar tot 12 maandelijkse bijdragen van uw Premium Pack terugverdienen, of anders gezegd 100% van de jaarlijkse prijs.

De werking is heel eenvoudig: als u gedurende een kalenderjaar gebruik maakt van een aantal van onze producten en diensten, dan verdient u per product of dienst een maandelijkse bijdrage terug van uw Premium Pack, berekend volgens het aantal maanden dat u over uw Pack beschikt.

Een duidelijke en nauwkeurige overzichtstabel in uw Easy Banking Web toont u de status van uw Premium Bonussen.

Een voorbeeld

Als u vóór 31 december van het lopende jaar 24 overschrijvingen via uw Easy Banking App doet, krijgt u in februari van het volgende jaar automatisch een Premium Pack-maandbijdrage teruggestort op uw hoofdrekening. Hoe meer bonussen u hebt, hoe meer maandbijdragen u terugverdient.

Details over de producten en diensten

Dagelijks bankieren en sparen voor uw kind

 • u deed minstens 24 transacties met uw Mastercard Gold kredietkaart
 • u hebt een minderjarig kind dat minstens 12 verrichtingen uitvoerde met zijn Welcome Pack of u stortte minstens 600 euro in een beleggingsverzekering van het type Junior Future Plan (1) of in een Junior Invest Plan, een individuele levensverzekering
 • u deed minstens 24 overschrijvingen in euro via Easy Banking App 

Leningen en verzekeringen

 • u hebt een lopende brandverzekering Top Woning (2) en een Top Familiale verzekering
 • Let op, geld lenen kost ook geld.
  U hebt een lopende Energielening
 • u hebt een lopende Autoverzekering (3) 
 • u hebt een lopende jaarlijkse bijstandsverzekering van het type Europ Assistance of Touring (4)

Sparen en Beleggen

Van Comfort Pack naar Premium Pack

 • Een andere betaalrekening?

  Sluit het Premium Pack niet aan bij wat u nodig hebt? Ontdek onze andere oplossingen voor dagelijks bankieren.

  Meer weten

 • Priority Banking Exclusive met Premium Pack

  Als u voor Priority Banking Exclusive kiest, dan geniet u het Premium Pack bovenop vele andere voordelen en privileges.

  Ontdek deze service

 • Ontdek onze kredietkaarten

  Boek uw reizen, koop online en haal met een gerust gevoel overal ter wereld geld af. Het bedrag van uw aankopen gaat pas bij het begin van de volgende maand van uw rekening.

  Ontdek de kaarten

Naar Premium Pack

Zijn uw behoeften veranderd en is het Premium Pack nu de beste oplossing voor u? Vertel ons via deze link welke de beste tijdstippen zijn om u te bellen.

Naar Premium Pack

Vraag uw Premium Pack in enkele klikken aan.Online aanvragen

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Klachten kunnen ingediend worden per post naar BNP Paribas Fortis nv – Dienst Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of via e-mail naar klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

(1) Junior Future Plan is een beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming (tak 23). Het Essentiële-Informatiedocument, het Beheerreglement van alle fondsen die in het kader van het Junior Future Plan worden aangeboden en de Algemene Voorwaarden zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de website van BNP Paribas Fortis. Junior Invest Plan is een individuele levensverzekering. Zij wordt vandaag niet meer aangeboden door BNP Paribas Fortis.

(2) Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance en Top Familiale is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG. De Algemene Voorwaarden Top Woning en Top Familiale en het Informatiedocument hiervan zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de website van BNP Paribas Fortis.

(3) BA Auto is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. De Algemene voorwaarden en het Informatiedocument van dit product zijn gratis beschikbaar in elke kantoor van BNP Paribas Fortis en op de website van BNP Paribas Fortis.

(4) De Jaarlijkse Reisbijstand is een bijstandsverzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Touring en aangeboden door BNP Paribas Fortis. De algemene voorwaarden van dit product zijn beschikbaar op de pagina over Touring. Bijstandsverzekeringen van het type Europ Assistance worden niet langer door BNP Paribas Fortis aangeboden.

Touring bijstandsverzekering: De personenbijstand wordt gedekt door ATV nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18.

De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de vzw Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgisch recht, gevestigd in België, te 1000 Brussel, Koning Albert II laan 4, bus 12 – RPR Brussel – BTW BE 0403.471.597, erkend bij de FSMA onder het nummer 011210, of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv.

(5) Easy Fund Plan is een beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming (tak 23). Het Essentiële-Informatiedocument, het Beheerreglement van alle fondsen die in het kader van het Easy Fund Plan worden aangeboden en de Algemene Voorwaarden zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/easyfundplan.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: