DAGELIJKS BANKIEREN

Vergelijk onze packs

Een of twee houders, met debet- en/of kredietkaarten*, toegang tot online en mobiel bankieren ... Ontdek de basisinhoud van onze verschillende betaalrekeningen, die u naar wens kunt personaliseren.

Easy Guide Pack

Easy Go Pack

Hello Pack

Prijs

5,50 euro per maand

2 euro per maand

Gratis

Belangrijkste aanspreekpunt

Uw BNP Paribas Fortis-kantoor, op afspraak  

Uw postkantoor

100% digitaal

Betaalrekening

1

1

1

Debetkaarten

2

2

1 kaart per rekeninghouder

Kredietkaarten*

2

 •  
 •  
Manuele verrichtingen

6 manuele verrichtingen per jaar** 

6 manuele verrichtingen per jaar** 

 •  
Online en mobiele bank
 •  
 •  
 •  
Openen via Easy Banking App of Easy Banking Web
 •  
 •  
 •  

Personaliseer uw pack

Een bijkomende rekening, kredietkaart of Rekeningverzekering nodig? Kies uit deze opties. Goed nieuws, alle opties van de Easy Go en Easy Guide Packs zijn gratis van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024! U betaalt dus slechts het tarief van het basispack gedurende één jaar. Zo kunt u de tijd nemen om te beslissen welke opties voor u geschikt zijn.

Easy Guide Pack

Easy Go Pack

Hello Pack

Extra rekening(en) in het Pack

1 of 2 extra betaalrekening(en) (dit omvat 2 debetkaarten en 6 manuele verrichtingen** per rekening)

2 euro/maand

 •  
 •  
Extra debetkaart(en)

1,20 euro/maand/kaart

1,20 euro/maand/kaart

 •  
Extra kredietkaart(en)*

Visa Classic* (2,25 euro/maand) of Mastercard Gold* (4,25 euro/maand)

Visa Classic* (2,25 euro/maand) of Mastercard Gold* (4,25 euro/maand)

Visa Classic* (2,25 euro/maand)

Onbeperkte manuele verrichtingen

5 euro/maand voor alle rekeningen van het pack

5 euro/maand

 •  
Rekeningverzekering

4,25 euro/rekening/jaar

4,25 euro/jaar

 •  

VERZEKEREN

De Rekeningverzekering van AG als optie

Het ondenkbare gebeurt: u overlijdt door een ongeval. Dankzij deze optie ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw betaalrekening op de dag vóór het ongeval.

De Rekeningverzekering van AG

De Rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG en waarbij u zich kunt aansluiten.

Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De Rekeningverzekering garandeert de begunstigden de betaling van een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden van de medehouder(s) heeft veroorzaakt.

U kunt ze afsluiten via bnpparibasfortis.be, in een kantoor of via het Easy Banking Centre.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s

De voornaamste gedekte risico’s:

 • Overlijden door de gevolgen van bijvoorbeeld een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft, een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.
 • Overlijden na een ongeval (binnen een termijn van één jaar na de datum van het ongeval).

De voornaamste niet-gedekte risico’s:

 • Overlijden dat het gevolg is van een interne medische oorzaak, een opzettelijke daad van de rechthebbende of een daad op zijn initiatief, een zelfmoord of een poging tot zelfmoord of een toestand van alcoholintoxicatie.

De vermelde lijsten zijn niet exhaustief.

Meer weten

Lees eerst het document met essentiële informatie voordat u de Rekeningverzekering afsluit. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. U kunt deze documenten ook gratis aanvragen in een kantoor of telefonisch via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Hebt u een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel of via het online formulier of bij AG Insurance nv, Customer Complaints, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil per e-mail of per brief voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman-insurance.be, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Meer weten?

Voor meer informatie, raadpleeg de wettelijke documenten en de tarievenlijst:

 • Bijzondere voorwaarden: Easy Go Pack (FR NL DEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoeding: Easy Go Pack (FR – NL – DE – EN)
 • Bijzondere voorwaarden: Easy Guide Pack (FR NL DE EN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoeding: Easy Guide Pack (FR – NL – DE – EN)
 • Algemene voorwaarden: Hello Pack (FRNLDEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoeding: Hello Pack (FR – NL – DE – EN)
 • Algemene voorwaarden: Hello4You (FRNLDEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoedingen: Hello4You (FRNLEN)
 • Algemene voorwaarden: Welcome Pack (FRNLDEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoedingen: Welcome Pack (FRNLEN)
 • Algemene voorwaarden: Rekeningverzekering (FR NL
 • Informatiedocument: Rekeningverzekering (FR NL
 • Bijzondere voorwaarden: Universele Bankdienstrekening (FRNLDEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoedingen: Universele Bankdienstrekening (FRNLEN)
 • Bijzondere voorwaarden: Basisbankdienstrekening (FRNLDEEN)
 • Informatiedocument betreffende de vergoedingen: Basisbankdienstrekening (FRNLEN)
 • Informatiefiche over de depositobescherming (FRNLDEEN)
 • Algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten (FR NL DE - EN)
 • Niet-gereglementeerde Spaarrekening : precontractuele informatie (FR NL DE EN)
 • Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening (FRNLDEEN)
 • Spaarrekening: precontractuele informatie (FRNLDEEN)
 • Essentiële Spaardersinformatie (FRNLDE -  EN)
 • Bijzondere voorwaarden van de Spaarrekening Plus (FRNLDEEN)
 • Spaarrekening Plus: precontractuele informatie (FRNLDEEN)
 • Algemene bankvoorwaarden: BNP Paribas Fortis (FRNLDEEN)
 • Tarievenlijst (FRNLDEEN) geldig vanaf 01 januari 2024
 • Privacyverklaring (FRNLDEEN)
 • Algemene voorwaarden van de debetkaarten (FR – NL – DE – EN)
 • Algemene voorwaarden van de kredietkaarten (FR – NL – DE – EN)
 • Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen (FRNLEN)
 • Flexinvest : algemene informatie (FR – NL)

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een participatie van meer dan 10% in AG Insurance nv.