Menu

Hypothecaire lening: Soepel Woonkrediet

  • U kunt uw looptijd inkorten of verlengen.
  • U kunt uw aflossingen tijdelijk stopzetten.
  • U kunt terugbetaald kapitaal opnieuw opnemen (na toestemming van de bank).

Bereken uw hypothecaire lening

Wilt u een woning financieren? Bepaal uw terugbetalingscapaciteit en bereken zelf het bedrag van uw lening.

U gaat een woning kopen of bouwen?

Wie in België een huis koopt, gaat daarvoor meestal een hypothecair krediet (ook wel hypotheeklening of woonkrediet) aan. Dit is een lening waarbij uw woning als onderpand dient. U betaalt ze af over meerdere jaren. In die tijd kan er heel wat gebeuren. Daarom is dit woonkrediet soepel en evolueert het mee met uw financiële situatie. De looptijd van uw krediet inkorten of verlengen? Tijdelijk minder terugbetalen of uw rentevoetformule wijzigen? Dat kan allemaal. Voor bepaalde van deze wijzigingen is wel het akkoord van de bank nodig. U betaalt hiervoor ook dossierkosten, we verwijzen hiervoor naar het tarievenblad.

Ontdek de voordelen van het Soepel Woonkrediet

4 maanden tijd om de akte te tekenen

U vraagt uw hypothecaire lening aan bij de bank. Wij stellen u dan een rentevoet voor. Dit aanbod is 4 maanden lang geldig. Dat is ook precies de tijd die u heeft om de verkoopakte bij de notaris in orde te laten brengen en om de registratierechten (een vorm van belasting) te betalen.

Afbetalen terwijl u nog huur moet betalen?

U verlaagt de eerste maandaflossingen van uw krediet door enkel de interesten te betalen. U hoeft pas na 36 maanden te starten met de terugbetaling van het kapitaal. Handig als u bijvoorbeeld tegelijk huurkosten en een lening hebt.

Kort de looptijd van uw krediet in door meer af te lossen per maand

Lenen op 10, 15 of 20 jaar? U kiest de looptijd zelf en kunt daarbij zelfs tot 25 jaar gaan. Welke looptijd u ook kiest, aanpassen blijft altijd mogelijk. Verbetert uw financiële situatie? Dan kunt u de looptijd van uw hypothecaire lening inkorten door maandelijks meer af te betalen. Zo zult u minder lang afbetalen en betaalt u minder interest. Minimum een vierde van de oorspronkelijke duurtijd moet overblijven na de inkorting van de looptijd. Uw rentevoet blijft behouden.

Verleng de looptijd door minder af te lossen per maand

Wordt uw financiële situatie minder rooskleurig? Dan kunt u ervoor kiezen om de looptijd van uw hypothecaire lening te verlengen. Zo hoeft u maandelijks minder af te betalen. U kunt de looptijd tot 5 jaar verlengen met een totale looptijd van maximaal 30 jaar. Dit kan alleen als u een Woonkrediet met variabele rentevoet hebt.

Even wat minder afbetalen? Dat kan!

Moet u financieel even een stapje terugzetten door een tegenslag? Dan betaalt u met het Soepel Woonkrediet, onder bepaalde voorwaarden, maximaal 6 maanden lang enkel de interesten van uw krediet. U betaalt tijdens die periode geen kapitaal terug waardoor uw maandlast een stuk lager ligt. De totale duur van uw lening wordt evenredig verlengd.

U mag tot 2 keer 6 maanden hiervan gebruik maken in de loop van uw woonkrediet, bij verlies van uw job, (feitelijke) scheiding, ziekte of invaliditeit, overlijden van de medekredietnemer, of wanneer de woning niet beschikbaar is door schade. Het krediet moet al minstens 12 maanden lopen.

U kiest een vaste rentevoet

Door uw rentevoet vast te leggen voor de volledige duur van de lening, gaat u voor absolute zekerheid. Hoe de rentes ook evolueren, het bedrag van uw maandaflossing blijft gelijk.

U kiest een variabele rentevoet

Uw rentevoet evolueert gedurende uw lening. Uw maandaflossingen variëren dus volgens die rentevoet. De mogelijke stijgingen en dalingen kunnen nooit meer dan een bepaald percentage bedragen.

U kiest een gecombineerde rentevoet

Als u koos voor een variabele rentevoet, dan wordt uw rentevoet regelmatig herzien. Wanneer die herzieningen plaatsvinden, kunt u ook overstappen naar een andere formule. Met vaste of met variabele rentevoet; dat kan allebei. Uw nieuwe formule hanteert de rentevoet die geldt wanneer u de wijziging aanvraagt.

Het terugbetaalde kapitaal opnieuw opnemen? Dat kan.

Hebt u een Hypothecair krediet op maat lopen en wilt u uw woning renoveren? Dan kunt u het kapitaal dat u al terugbetaald hebt, opnieuw opnemen (na toestemming van de bank). Onder bepaalde voorwaarden zelfs tot 120% van dat kapitaal. Daarvoor hoeft u geen nieuwe hypotheek af te sluiten en betaalt u dus geen nieuwe hypotheek- en notariskosten.

Uw situatie

Uw Hypothecair krediet op maat

100.000 EUR

Reeds terugbetaald

20.000 EUR

Geplande renovatie

40.000 EUR

Wat kunt u opnieuw opnemen

Reeds terugbetaalde bedrag

20.000 EUR

+20% van uw oorspronkelijke krediet

20.000 EUR

Totaal opnieuw op te nemen

40.000 EUR

Schuif uw energiebesparende investeringen niet op de lange baan!

Uw energiefactuur (en dus uw budget) verlichten

Wilt u zowel het milieu als uw portemonnee sparen? Schuif dan uw energiebesparende investeringen niet op de lange baan, maar neem ze meteen op in uw woonproject. Zo kunt u niet enkel uw energiefactuur tot een minimum beperken, u kunt ook gebruik maken van verschillende belastingvoordelen en premies.

Profiteer van fiscaal voordeel

De financiering van de aankoop, bouw of aanpassing van een onroerend goed via een Woonkrediet heeft aangename fiscale gevolgen. De wetgeving op dat vlak is echter complex. Wilt u maximaal belastingvoordeel? Dan helpen we u graag bij het rekenwerk.

Waar moet u op letten als u een woning koopt of bouwt?

Bij de aankoop van een woning krijgt u te maken met heel wat papierwerk. Wij zorgen ervoor dat u door de bomen het bos blijft zien. Met een handige checklist helpen we u stapsgewijs doorheen het proces.

Verantwoord lenen

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

Uw geldopnames via Easy Banking Web !

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U leest hier alles over in de verschillende documenten die we voor u selecteerden.