Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App
DAGELIJKS BANKIEREN

Vergelijking van de gereglementeerde spaarrekeningen

Ontdek de gereglementeerde spaarrekeningen van Fintro. Ze bieden allebei dezelfde veiligheid en flexibiliteit.

Spaarrekening Plus

Spaarrekening

Aanbod

Interessant sparen tot 100.000 euro

Een tweede spaarrekening nodig?

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.
 • 0,50% basisrente
 • 1,25% getrouwheidspremie
 • 0,50% basisrente
 • 0,25% getrouwheidspremie
Maximumbedrag

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro per rekening

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro per rekening

Aantal rekeningen per houderschap

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!

Lees eerst het document Essentiële spaardersinformatie voor u een spaarrekening opent.

Rendement van de spaarrekeningen

Welke interesten krijgt u?
De rentevoet op een spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, die kan variëren afhankelijk van de marges.

Basisrente
De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie
U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2023 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2024, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2023, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

Kosten gelinkt aan de gereglementeerde spaarrekeningen

Het openen, sluiten en beheren van de spaarrekeningen is gratis, exclusief eventuele beheerskosten. Indien het saldo van de spaarrekeningen minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Fiscaliteit

U betaalt als natuurlijk persoon geen belasting op de rente op uw spaarrekeningen tot 980 euro rente per persoon voor het jaar 2023. Bedraagt de ontvangen rente meer dan het vrijgestelde bedrag? U betaalt dan 15% belasting (roerende voorheffing, aan de bron ingehouden) op het niet-vrijgestelde deel van uw intresten.

Risico’s verbonden aan de spaarrekeningen

Geld dat op een spaarrekening bij BNP Paribas Fortis NV wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon.

 • Risico op faillissement

In geval van faillissement of risico van de bank, draagt de spaarder het risico dat zijn spaargeld boven de 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (“bail-in”) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. 

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan ertoe leiden dat de waarde van het gestorte geld waarde verliest.

Ook interessant voor u

 • Stel uw huurwaarborg op

  U wenst een appartement of een huis te huren? Dan heeft u een huurwaarborg nodig. De oplossing? Open een rekening specifiek voor dit doel.. met name de Spaarrekening van Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, een geregelementeerde spaarrekening op uw naam en geblokkeerd gedurende uw huurperiode. Lees de essentiële spaardersinformatie in detail alvorens een spaarrekening te openen.

  Open uw huurwaarborg

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch

Wettelijke informatie

Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV –Klachtenbeheer– Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.