SPAREN EN BELEGGEN

Huurwaarborg

PRAKTISCH

Binnenkort huren?

Bent u van plan om een appartement of huis te huren? De verhuurder zal u dan waarschijnlijk een huurwaarborg vragen om zich te beschermen mocht u uw verplichtingen met betrekking tot het gehuurde goed niet nakomen.

UW VOORDELEN

Eenvoudig en gratis

U kan die huurwaarborg op verschillende manieren regelen: via de digitale applicatie e-DEPO van de FOD Financiën of via de bank. In beide gevallen kost u dit niets.

MEER INFO

Open uw huurwaarborg

Interesse? Maak een afspraak in uw (post)kantoor om de spaarrekening voor uw huurwaarborg te openen. Te weinig tijd? Regel uw huurwaarborg via de applicatie e-DEPO op MyMinfin (meer info hieronder).

Regel uw huurwaarborg online

U kan snel en gratis online uw huurwaarborg regelen via de applicatie e-DEPO in MyMinfin. Deze financiële waarborg wordt uitsluitend aangeboden door de Deposito en Consignatiekas van de Federale Overheidsdienst Financiën en is onderworpen aan de aanvaarding ervan. BNP Paribas Fortis speelt geen enkele rol als tussenpersoon, ontvangt geen vergoeding of commissie en kan hieromtrent geen enkele garantie geven.

Meer informatie over deze digitale optie vindt u op de website van de FOD Financiën.

Een geblokkeerde rekening bij BNP Paribas Fortis

U wil uw huurwaarborg niet online regelen? Geen probleem. U kan bij BNP Paribas Fortis een rekening openen die hier speciaal voor dient.

Het kapitaal bestaat uit twee of drie maanden huur (naargelang het gewest en het type huurovereenkomst) en wordt geblokkeerd voor de duur van uw huurovereenkomst. De interesten die door het kapitaal worden gegenereerd, kunnen ook worden geblokkeerd.
Wanneer worden ze gedeblokkeerd? Zodra u uw huurovereenkomst beëindigt en het gehuurde pand verlaat.
Hoe kan u de rekening deblokkeren? Om de rekening te deblokkeren, is uw akkoord en dat van de eigenaar nodig, of natuurlijk een juridische beslissing.

Op welk type rekening wordt de huurwaarborg geblokkeerd ?

De rekening die gebruikt wordt voor uw huurwaarborg is de Spaarrekening (Cat. B) van BNP Paribas Fortis (gereglementeerde spaarrekening met bedragsvoorwaarden), geopend op uw naam en geblokkeerd voor de duur van uw huurovereenkomst. Het maximale saldo van de Spaarrekening ligt op 250.000 euro.

De belangrijkste voordelen?

 • Gratis: geen beheerskosten of vergoeding
 • Brengt op: u krijgt een basisrente en een getrouwheidspremie, onder bepaalde voorwaarden
 • Fiscaal voordelig: volgens de huidige fiscale wetgeving in België, die later nog wijzigingen kan ondergaan, zijn natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bepaald interestbedrag

SPAARREKENING

Rendement

Welke interesten krijgt u ?

De rentevoet van de Spaarrekening is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50 % en de getrouwheidspremie 0,25 % (brutopercentage op jaarbasis). Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel.

Basisrente
De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie
De getrouwheidspremie krijgt u op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. Als u voor het einde van deze periode geld opneemt, hebt u geen recht op de getrouwheidspremie voor het opgenomen bedrag. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dit? Stel dat u 100 euro op uw Spaarrekening stort op 30 maart 2024. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2025, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2024. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dat geen invloed.

SPAARREKENING

Kosten, belastingen en risico’s

Hoeveel kost de Spaarrekening?

Om uw Spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt u geen kosten*, behalve eventuele portkosten. Een Spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd.

Welke belastingen betaalt u ?

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 1.020 euro per persoon per jaar in 2024. Dit bedrag wordt verdubbeld voor spaarrekeningen geopend op naam van gehuwde/wettelijk samenwonende personen (2.040 euro in 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond van 1.020 euro overschrijdt en wordt automatisch ingehouden door de bank.

Risico's verbonden aan een Spaarrekening

 • Risico op faillissement

De gelden die op een huurwaarborgrekening bij BNP Paribas Fortis worden gestort, vallen onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in). Meer info hierover kan u vinden in de Informatiefiche over de depositobescherming

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Open uw huurwaarborg bij BNP Paribas Fortis

Maak een afspraak in een (post)kantoor

Maak een afspraak in uw (post)kantoor. Een adviseur opent uw spaarrekening zodat u uw huurwaarborg kan storten. En waarom zou u niet van de gelegenheid gebruik maken om te bespreken wat de beste manier is om uw nieuwe verblijf te beschermen?

Geen zin om u te verplaatsen? Neem contact op met ons Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Wettelijke informatie

De spaarrekening voor het blokkeren van een huurwaarborg is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Volgens de nieuwe classificatie van de federale overheid en de banksector behoort ze tot categorie B, aangezien ze onderworpen is aan bedragsvoorwaarden (saldo beperkt tot 250.000 euro). Meer algemene informatie over gereglementeerde spaarrekeningen vindt u via de link www.bnpparibasfortis.be/spaarinfo.

Met al uw klachten over onze producten en/of diensten kan u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kan u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Meer weten ?

U wil meer weten over de Spaarrekening? Lees dan zeker eerst het document ‘Essentiële Spaardersinformatie’ voor u een Spaarrekening opent.

 • Bescherm uzelf en uw woning

  Huurt u een appartement of huis? En bent u op zoek naar bescherming op maat voor uw huurdersaansprakelijkheid ten opzichte van de eigenaar en andere derden, of voor uw persoonlijke bezittingen bij brand, storm en waterschade? De brandverzekering Top Woning is gemaakt voor u!

  Ontdek Top Woning

 • Altijd gerust, met een familiale verzekering

  U veroorzaakt schade tijdens het joggen, tijdens een etentje met vrienden of tijdens uw werk als vrijwilliger ? Raakt er iemand gewond of gaat er iets stuk door uw schuld of die van een gezinslid of uw hond? Naast 24/7 bijstand, biedt de Top Familiale - een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - u ook financiële gemoedsrust.

  Ontdek Top Familiale

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: