Marien-De Laet 

 

Startende ondernemingen steunen voortaan fiscaal beloond

 

Particulieren die startende ondernemingen een financieel duwtje in de rug willen geven, kunnen dit binnenkort op twee manieren. Daarbij kunnen ze ook zelf fiscale voordelen genieten op het vlak van de personenbelasting:

  • Ze kunnen geld inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de startende onderneming al dan niet via een erkend startersfonds. Hun fiscale voordeel is een federale belastingvermindering voor hun kapitaalinbreng (ook 'tax shelter voor startende onderneming' genoemd).

 


 

 

  • Ze kunnen, zonder tussenkomst van een financiële instelling, een lening toestaan aan de startende onderneming.Dan genieten ze een fiscale (gedeeltelijke en tijdelijke) vrijstelling van de interesten op de lening.

Voor het volledige artikel