Als professional heeft u nood aan ruime uitgavenlimieten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De uitgavenlimiet voor betalingen bedraagt 2.500 EUR per maand. De uitgavenlimieten voor geldopvragingen bedragen resp. 2.500 EUR (maand), 1.250 EUR (week) en 620 EUR (per vier dagen). Om uw limiet aan te passen, neemt u contact op met uw kantoor.