De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen wijzigen volgens de marktomstandigheden. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie vermelden we op het eerstvolgende rekeninguittreksel.

 

Hoe storten wij de interest voor je spaarrekening?

  • De basisrente wordt op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van je rekening.
  • De verworven getrouwheidspremies worden op je rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

 

Een spaarrekening kan nooit negatief staan. Er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.