Deze verzekering dekt, bij werkverlies en na het verstrijken van de eigen-risicotermijn van 90 dagen:

  • de maandelijkse aflossing van de Lening op afbetaling en dit maximaal 12 keer op de hele looptijd van de lening,
  • de verzekeringsbijdragen voor de Werkloosheidsverzekering tijdens de periode waarvoor de waarborg in werking treedt.