Schuldsaldoverzekering (professioneel krediet)

Zorg ervoor dat uw gezin niet de financiële gevolgen hoeft te dragen van uw openstaande schulden als uw inkomen wegvalt.

Wat is de schuldsaldoverzekering?

Ging u een investeringskrediet aan voor de realisatie van een professioneel project? Dan beschermt de schuldsaldoverzekering uw gezin tegen een potentiële financiële kater. Want als u overlijdt vóór de volledige terugbetaling van het krediet, dan neemt de schuldsaldoverzekering de terugbetaling van die last over.

 

In een oogopslag

De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering (tak 21) naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

De voornaamste gedekte risico's:

 • De Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal die de uitbetaling waarborgt van een vooraf bepaald ‘kapitaal overlijden' aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens welbepaalde criteria bepaald in uw contract.
 • De Schuldsaldoverzekering is doorgaans gekoppeld aan een krediet (bijv. een investeringskrediet), met als doel om bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde (een deel van) het openstaand krediet terug te betalen. Het verzekerd kapitaal neemt in dat geval aan hetzelfde ritme af als het nog terug te betalen ‘schuldsaldo' van uw krediet (het ‘kapitaalaflossingsplan').
 • Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld dit overlijden zich ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

 

De voornaamste niet gedekte risico's en beperkingen:

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:

 • veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
 • als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
 • in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.
   
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor.

 

Voordelen

 • Bescherming: uw nabestaanden, of uw professionele partners, blijven niet met een financiële kater achter.
 • Kleine investering: de premies voor uw schuldsaldoverzekering zijn heel klein in vergelijking met het kapitaal dat ermee verzekerd kan worden.
 • Fiscaal voordeel: uw premies kunnen u een fiscaal voordeel opleveren.
 

 
  

Ontdek in detail

We hebben drie formules voor uw schuldsaldoverzekering ontwikkeld. Naargelang uw budget, uw fiscale opportuniteiten,... kiest u de formule die het meest aan uw verwachtingen voldoet.

 

 • Eenmalige premie: u betaalt onmiddellijk de totale premie. Zo behaalt u mogelijk onmiddellijk een groot fiscaal voordeel, en bent u meteen voor de hele duurtijd van uw krediet verzekerd.
 • Genivelleerde premies: u spreidt uw totaalpremie over gelijke jaarpremies premies (over maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering) en bepaalt zo zelf de budgettaire en mogelijke fiscale impact.
 • Risicopremies: u betaalt, gedurende de hele looptijd van de verzekering, elk jaar een andere premie.

<

Algemene voorwaarden levensverzekeringen (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken