Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ): denk vandaag al aan morgen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige stelt niet zo veel voor. Gelukkig kunt u zelf een fiscaal gunstige spaarpot aanleggen.

Wat is het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen – VAPZ?

Het Pension Invest Plan - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een fiscaal gunstige spaarformule voor uw pensioen via een Tak 21-verzekeringsproduct van AG Insurance . U zet jaarlijks een bedrag opzij dat elk jaar een gewaarborgde rente opbrengt.

Voordelen

  • Een gegarandeerde rente tot op de einddatum van het contract
  • Zekerheid: u bouwt in stilte aan een comfortabel pensioen.
  • Fiscaal aantrekkelijk: de betaalde premies komen in aanmerking als beroepsuitgaven waardoor u minder belasting betaalt.
  • Voordelig: u geniet lagere sociale bijdragen.
  • Gemakkelijk: AG Insurance zorgt jaarlijks voor de fiscale optimalisatie. U hoeft enkel elk jaar uw referentie-inkomen mee te delen.
 

Bereken zelf uw aanvullend pensioen

  • Onderschrijf een
    nieuw contract

 

Online aanvragen

 

  • Optimaliseer een bestaand contract op basis van uw inkomsten

 

Online optimaliseren

 

Ontdek in detail

De bovengrens van uw Pension Invest Plan - VAPZ is door de fiscus vastgelegd op 8,17 % van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Dit vindt u meestal terug op het eerste trimestriële vervaldagbericht met het voorstel van de voorlopige sociale bijdragen van uw sociaal verzekeringsfonds. De absolute bovengrens ligt op 3.060,07 EUR voor 2016.

Als u kiest voor het fiscale maximum  (8,17 %), hoeft u ons elk jaar enkel uw referentie-inkomen mee te delen. Zo kunnen wij zorgen dat u elk jaar de maximale fiscale voordelen geniet.

Wilt u toch wat minder sparen dan het maximum (<8,17 %)? Dan kiest u voor een lager percentage van uw referentie-inkomen of u kiest voor een forfaitair bedrag.

 

Wij beleggen al uw premies tegen de gewaarborgde rentevoet van het moment van storting. Elke individuele premie brengt dus extra geld op en verhoogt zo uw kapitaal tegen het einde van de rit.

 

Elk jaar maakt u ook aanspraak op een eventuele deelname in de winst. Die zorgt voor een rechtstreekse verhoging van uw eindkapitaal. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance en vormt bijgevolg geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

De premies die u betaalt zijn beroepsuitgaven die in mindering kunnen komen van d uw belastbare beroepsinkomsten. Hierdoor kunnen ze ook uw sociale zekerheidsbijdragen verminderen. U ziet dus ook al meteen al het voordeel van investeren in uw Pension Invest Plan – VAPZ.

 

Bovendien mag u een Pension Invest Plan probleemloos combineren met andere fiscale producten, zoals Pension Invest Plan 'pensioensparen' en Pension Invest Plan 'langetermijnsparen, of indien u een vennootschap hebt met een Individuele Pensioentoezegging.

 

 

 

Productkenmerken Pension Invest Plan - VAPZ (pdf)Pension Invest Plan - VAPZ brochure (pdf)Algemene voorwaarden (pdf)

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

  


 

Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met