Verzekering Gewaarborgd inkomen

Een sportongeluk? Een langdurige ziekte? Zorg voor zekerheid van uw inkomen tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Zeker als u zelfstandige of ondernemer bent.

Wat is de Verzekering Gewaarborgd inkomen?

De Verzekering Gewaarborgd inkomen is een verzekering van AG Insurance tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit door ziekte of ongeval. Deze inkomensverzekering geeft u recht op een maandelijkse rente-uitkering.

 

In een oogopslag

Het Gewaarborgd Inkomen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering naar Belgisch recht, is een verzekeringscontract onderschreven tot de leeftijd van 65 jaar, tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Een verlies of een vermindering van professionele inkomsten ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of een ongeval van de verzekerde.
 • Het verlies of een vermindering van het omzetcijfer van de vennootschap ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval van de bedrijfsleider, die alleen verantwoordelijk is voor minstens 95% van het omzetcijfer in de vennootschap.
 • Het niet langer kunnen waarborgen van de continuïteit van de aflossingen van een lening ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval van de verzekerde.
 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • Arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25%.
 • Fysiologische arbeidsongeschiktheid, zonder economische ongeschiktheid.
 • Voornaamste uitgesloten risico's: plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, voorafbestaande aandoeningen.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor .U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen van de Verzekering Gewaarborgd inkomen

 • Fiscaal interessant: de premies voor uw inkomensverzekering zijn aftrekbaar als beroepskosten;
 • Gemoedsrust: u zorgt voor financiële zekerheid voor uw gezin en uzelf;
 • 3 flexibele formules: u bepaalt zelf de premies voor uw inkomensverzekering en kiest de formule die het best bij u past;
 • Uitgebreide waarborg: uw Verzekering Gewaarborgd inkomen grijpt in bij elke arbeidsongeschiktheid, van korte duur tot permanent, geheel of gedeeltelijk;
 

Ontdek in detail 

De grootste bedreiging voor elke zelfstandige, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep is arbeidsongeschiktheid. Want als u niet kunt werken door ziekte of ongeval, hebt u geen inkomsten. En de wettelijke bescherming valt erg mager uit. Arbeidsongeschiktheid hoeft echter geen financieel drama te zijn.

 

Met onze Verzekering Gewaarborgd inkomen neemt u de zorgen voor uw inkomen weg. Zodra u arbeidsongeschikt bent, krijgt u immers elke maand een extra uitkering bovenop de wettelijke. Zo kunt u moeiteloos aan al uw verplichtingen blijven voldoen en behoudt u de levensstandaard van uw gezin en uzelf.

U kunt kiezen voor maandelijkse premies van minimum 25 EUR of voor een jaarpremie.

 

De Verzekering Gewaarborgd inkomen is beschikbaar in 3 varianten:

 • de klassieke formule ‘inkomensbescherming';
 • de formule ‘omzetverzekering' die ervoor zorgt dat een gedeelte van de omzetdaling als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de zelfstandige bedrijfsleider opgevangen wordt;
 • de formule ‘leninglast' die zorgt voor de continuïteit in de aflossingen van uw investeringskrediet, woonkrediet of consumentenkrediet als u arbeidsongeschikt bent tijdens de duurtijd van het krediet.

 

Bent u een geconventioneerd geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Dan is onze Verzekering Gewaarborgd Inkomen-RIZIV extra voordelig voor u aangezien de premie voor een verzekerd inkomen in dat geval betaald wordt door de RIZIV-bijdrage.


 

Uw Verzekering Gewaarborgd inkomen grijpt in bij elke arbeidsongeschiktheid: van korte duur tot permanent, geheel of gedeeltelijk. Zelfs al bent u maar voor 25% arbeidsongeschikt verklaard.

En we blijven uw uitkeringen betalen zolang u arbeidsongeschikt bent. Zelfs tot aan uw pensioen.

 

Naast die uitgebreide basiswaarborg, kiest u alles zelf:

 • Bepaal zelf hoe hoog uw maandelijkse uitkeringen zijn.
 • Kies voor een vaste uitkering of voor een jaarlijkse herwaardering van 3%.
 • Bepaal zelf de eigen risicotermijn. Dat is de termijn waarin u vooralsnog uw eigen inkomsten aanspreekt. 

Als u uw reële beroepskosten bewijst, is de premie voor uw inkomensverzekering fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Dankzij dat belastingvoordeel bespaart u al snel zo'n 40% op uw premie.

 

Voorbeeld 1:

 

Luc is 36 jaar en zelfstandig advocaat zonder vennootschap. Zijn bruto jaarlijkse inkomen bedraagt 50.000 EUR.

 

Hij kiest voor inkomenszekerheid met een Verzekering Gewaarborgd inkomen:

 • formule ‘inkomensbescherming';
 • met een constante rente van 40.000 EUR;
 • tot de leeftijd van 65 jaar;
 • met een eigenrisicotermijn van 30 dagen.

Hij betaalt een jaarpremie van 2.185,44 EUR.

 

Voorbeeld 2:

 

De doktersvennootschap van Herman heeft een bruto-omzet van 220.000 EUR per jaar.

De vennootschap kiest voor inkomenszekerheid met een Verzekering Gewaarborgd inkomen:
• formule ‘omzetverzekering';
• met een constante rente van 100.000 EUR;
• tot de leeftijd van 65 jaar;
• met een eigenrisicotermijn van 90 dagen.

Ze betaalt een jaarpremie van 4.402,78 EUR.

 

 

Deze voorbeelden zijn louter indicatief en zijn niet bindend voor BNP Paribas Fortis. Cijfers d.d. oktober 2012.

 

Algemene voorwaarden van de inkomensverzekering (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van Gewaarborgd Inkomen afdrukken