Met deze spaarrekening kunt u:

  • geld in speciën opvragen
  • overschrijvingen uitvoeren:
    • naar een eigen rekening bij  BNP Paribas Fortis
    • geld overschrijven naar een spaarrekening op naam van uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of op naam van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij BNP Paribas Fortis   ;
  • effecten aankopen