De Ster Spaarrekening dient voor plannen op de iets langere termijn. Daarom geeft de Ster Spaarrekening voorrang aan een hogere getrouwheidspremie. Die wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft. Ze is gegarandeerd over de verwervingsperiode. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,10% basisrente en 1,30% getrouwheidspremie. (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).