De rentevergoeding bestaat uit:

  • een basisrente, die per dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan fluctueren op basis van de marktomstandigheden.
  • een getrouwheidspremie voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft staan. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.

 

De basisrente en getrouwheidspremie worden uitgedrukt in bruto percentages op jaarbasis.

 

Huidige rentevoeten:

 

Basisrente

Getrouwheidspremie

0,01%

0,10%

 

 

Opmerking:

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op voorhand op het eerstvolgende rekeningafschrift.

Hoe storten wij de interest voor uw spaarrekening?

  • De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening.
  • De verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.


Een Spaarrekening Plus kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.