B Pension Fund: investeer in je toekomst

Met pensioenspaarfondsen kunt u een onmiddellijk belastingvoordeel combineren met het vooruitzicht op een financieel comfortabel pensioen.

 

Wat is het BNP Paribas B Pension Fund?

BNP Paribas B Pension Fund is een gamma pensioenspaarfondsen (gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht), waarvan de samenstelling moet voldoen aan strikte regels.
BNP Paribas Fortis commercialiseert drie pensioenspaarfondsen (Stability, Balanced en Growth) zodat elke belegger de formule kan vinden die het best aan zijn persoonlijke situatie, leeftijd en beleggersprofiel is aangepast. Ze zijn onderling verschillend door een meer of minder grote aandelencomponent.
   

  Wat zijn de voordelen van dit spaarfonds?

  • Onmiddellijk fiscaal voordeel: geniet elk jaar een belastingvermindering van 30% op het bedrag dat u dat jaar stort.
  • Aangepast aan uw persoonlijke situatie: de keuze van een geschikte pensioenspaarformule hangt hoofdzakelijk af van uw leeftijd en beleggersprofiel.
  • Flexibel: u kunt vrij en gratis tussen de 3 pensioenspaarfondsenoverstappen, wanneer u beslist om (tijdelijk meer of minder risico te nemen (afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw beleggersprofiel).
  • Potentieel rendabel: bouw tegen uw pensioen een aanzienlijk potentieel kapitaal op. Hoe vroeger u begint, hoe groter uw potentiële rendementsvooruitzichten.
   

  Ontdek in detail

  De keuze van het meest geschikte compartiment of fonds hangt af van twee essentiële criteria: de leeftijd en het beleggersprofiel.
  Als uw pensioenleeftijd nog veraf ligt, kunt u kiezen voor een pensioenspaarfonds dat meer in aandelen belegd is, en dus de beste potentiële rendementsvooruitzichten biedt op lange termijn. Hoe meer uw pensioenleeftijd nadert, hoe meer u deze aandelencomponent moet beperken ten voordele van obligaties, die uw belegging meer stabiliteit geven.
   
  BNP Paribas B Pension Stability
  • Samenstelling: het in aandelen belegde deel zal altijd kleiner zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen.
  • Voor wie?
   • Spaarders jonger dan 40 jaar met een conservatief beleggersprofiel.
   • Spaarders van 40 tot 55 jaar met een defensief profiel.
   • Spaarders van 55 tot 60 jaar met een neutraal profiel.

   

  BNP Paribas B Pension Balanced
  • Samenstelling: 50% aandelen en 50% obligaties.
  • Voor wie?
   • Spaarders jonger dan 40 jaar met een defensief beleggersprofiel.
   • Spaarders van 40 tot 55 jaar met een neutraal tot dynamisch profiel.
   • Spaarders van 55 tot 60 jaar met een dynamisch of agressief profiel.

   

   

   

  BNP Paribas B Pension Growth
  • Samenstelling: het in aandelen belegde deel zal altijd groter zijn dan het deel dat is belegd in andere activaklassen.
  • Voor wie?
   • Spaarders jonger dan 40 jaar met een neutraal tot agressief profiel.
   • Spaarders van 40 tot 55 jaar met een agressief profiel.

   

  • Geniet elk jaar een belastingvermindering van 30% op het bedrag dat u aan uw pensioensparen hebt besteed.
  • Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor de belastingvermindering is begrensd en wordt elk jaar aangepast. Voor de inkomsten  vanaf 2013 (aanslagjaar  2014 ) mag u tot 940 EUR beleggen in uw pensioenspaarfonds. In een gezin mogen beide (belastingplichtige) partners dit bedrag in mindering brengen.
  • Concreet: voor een maximale storting van 940 EUR in 2015, bedraagt de belastingvermindering 282 EUR.
  • Op een pensioenspaarcontract met aanvang vóór uw 55ste, wordt op uw 60ste verjaardag 8% taks ingehouden. Die belasting is bevrijdend.
  • Werd het pensioenspaarcontract aangegaan vanaf uw 55ste, dan wordt de eindtaks ingehouden na 10 jaar. Wordt de terugbetaling aangevraagd na uw 60ste maar vóór de 10de verjaardag van het contract, dan bedraagt de taks eveneens 8% op voorwaarde dat u op dat moment gepensioneerd bent, onder het stelsel “werkloosheid met bedrijfstoeslag” valt, of indien de uitbetaling gebeurt bij overlijden. In andere gevallen bedraagt de taks 33%.
  • Bij vervroegde terugbetaling vóór uw 60ste gebeurt de belastingheffing via de personenbelasting en is doorgaans een bedrijfsvoorheffing van 33,31% verschuldigd.
  • Zowel in de personenbelasting als voor de taks op het langetermijnsparen, is de belastbare grondslag in alle gevallen een theoretisch bedrag, gelijk aan de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd tegen een rentevoet van:
   • 6,25% voor alle stortingen van voor 1992;
   • 4,75% voor alle stortingen gedaan vanaf 1992.
  • Geen taks op de beursverrichtingen bij uitstap.

   

  • Op het ogenblik dat u met pensioensparen begint, kiest u vrij het  fonds dat aan uw persoonlijke situatie is aangepast.
  Deze keuze is zeker niet definitief, u kunt op elk moment gratis van het ene naar het andere  fonds overstappen, binnen de 3 door BNP Paribas Fortis aangeboden pensioenspaarfondsen . De overstap naar een defensiever  fonds is bijvoorbeeld sterk aanbevolen als uw pensioenleeftijd nadert.

   

  • Voor uw gemak kunt u beslissen om uw spaarinspanningen over het hele jaar te spreiden of het bedrag in één keer te storten. Als u dat wenst, haalt BNP Paribas Fortis} het geld automatisch van de zichtrekening die u opgeeft, volgens de periodiciteit die u zelf kiest (maandelijks tot jaarlijks). Daarbij zorgt ze ervoor dat u altijd het maximale belastingvoordeel geniet.
  • Dankzij PC banking kunt u op elk moment de evolutie van uw deelbewijzen in het pensioenspaarfonds volgen: een overzicht van de netto-inventariswaarde, de indicatieve waarde, de verrichtingen van de laatste 2 jaar en het aantal deelbewijzen op uw pensioenspaarrekening.
  • U kunt ook op elk moment zien hoeveel ruimte u in het lopende jaar nog hebt, rekening houdend met het geldende fiscale plafond.
  • Kosten
   • Instapkosten: 3%
   • Uitstapkosten: 0%
   • Beheerskosten: 1,30% (Balanced), 1,29% (Stability) en 1,33% (Growth)
  • De financiële dienstverlening wordt verzekerd door BNP Paribas Fortis NV.
  • De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de website http://www.beama.be/nl> Netto Inventariswaarde.

    

    

   

   

  STABILITY BALANCED GROWTH

  Prospectus (pdf)
  Essentiële beleggersinformatie (KIID, pdf)
  Laatste periodiek verslag (pdf)
   

   

  Prospectus (pdf)
  Essentiële beleggersinformatie (KIID, pdf)
  Laatste periodiek verslag (pdf)
   

   

  Prospectus (pdf)
  Essentiële beleggersinformatie (KIID, pdf)
  Laatste periodiek verslag (pdf)
   

   

   

   

  Waarschuwing: voor elke beleggingsbeslissing is de belegger verplicht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie.

   

  Maak ook kennis met

    

   

   Alle details van dit product afdrukken