Effectenrekening

Effectenrekening, dat is veilig en goedkoop een onmisbaar instrument voor wie belegt.

Wat is de effectenrekening?

Een effectenrekening is een rekening waarop u al uw effecten deponeert. Wij zorgen voor de veilige bewaring en de administratie.

Voordelen

 • Veilig: diefstal of verlies van uw waardepapieren is onmogelijk.
 • Eenvoudig: wij zorgen voor de bewaring en alle administratie.
 • Allesomvattend: alle effecten zijn mogelijk.
 • Kostenbesparend: effecten van de BNP Paribas Fortis worden gratis bewaard.
 

 

Ontdek in detail

Zag u een interessante beleggingskans? Koop uw effecten dan meteen aan en deponeer ze op uw effectenrekening. Vanaf dat ogenblik is het beheer ervan heel eenvoudig:

 • We waarschuwen u tijdig voor de vervaldag zodat u kunt beslissen hoe u wilt herbeleggen.
 • We betalen coupons en kapitalen meteen uit op de vervaldag zodat u geen renteverlies lijdt.
 • U beheert uw effectenrekening gratis via PC banking, Phone banking, James of de adviseurs in uw kantoor .
 • U krijgt een rekeningafschrift na elke verrichting en ontvangt gratis een trimestriële effectenstaat.
 • Uw beleggingen worden dagelijks gewaardeerd tegen de recentst beschikbare koersen.

 • U beslist in alle vrijheid over uw effecten. Alle verrichtingen zijn mogelijk:
  • Voorintekening.
  • Aan en verkoop.
  • Deponering.
  • Transfer naar een andere effectenrekening.

 

We koppelen uw Effectenrekening altijd aan uw Zichtrekening of Beleggersrekening. U kunt de interest en/of het kapitaal op de vervaldag automatisch op uw Zichtrekening, Beleggersrekening of Spaarrekening laten storten. Zo lijdt u geen renteverlies.

 

U kiest zelf of u de inkomsten van effecten in vreemde munten of in EUR wilt ontvangen. Alleen boekingen op uw Spaarrekening vereisen een omzetting in EUR.

Uw Effectenrekening bespaart u heel wat kopzorgen rond veiligheid. Diefstal en verlies zijn uitgesloten. Ook oneigenlijke vervreemding door familieleden of vertrouwenspersonen is niet mogelijk.

 

Bovendien is uw Effectenrekening altijd uitgebreid verzekerd, als u opteert voor de Effectenrekeningverzekering.

 

De Effectenrekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Dekking tegen overlijden door ongeval:

 • geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking;
 • het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een uitwendige oorzaak hebben waaraan de verzekerde part noch deel heeft;
 • de dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

Overlijden als gevolg van :

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of op zijn aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD) , Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Met uw effectenrekening knipt u heel wat overbodige kosten weg.

 • Gratis bewaring van de effecten uitgegeven door de BNP Paribas Groep.
 • Gratis trimestriële effectenstaat.
 • U geniet een korting op makelaarsloon voor beursorders en instapkosten van huisfondsen als u belegt via PC banking of Phone banking.

Tarifering effectenverrichtingen (pdf)Algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten (pdf)Algemene voorwaarden Effectenrekeningverzekering (pdf)

Alle details van dit product afdrukken