Rondo

Een permanente geldreserve hebben voor onvoorziene of grote uitgaven, dat is een hele geruststelling. Met een doorlopend krediet kunt u geld opnemen wanneer en zoals u dat het beste past. Snel, flexibel en discreet.

Wat is Rondo-geldreserve?

Rondo is een kredietopening. Met uw Rondo-kaart betaalt u makkelijk in winkels of vraagt u cash geld op uit uw reserve. Terugbetalen doet u op uw eigen ritme in vaste of variabele maandaflossingen. Het geld dat u terugbetaald hebt, kunt u opnieuw opnemen. Zo geniet u meer comfort, zonder uw budget uit evenwicht te brengen.

Voordelen

 • Altijd een extra budget achter de hand. 
 • Geen verantwoording nodig, geen administratieve rompslomp.
 • Vlot betalen en geld opvragen met uw Rondo-kaart.
 • Gespreide terugbetaling van uw uitgaven.
 • Alleen rente op het deel dat u effectief gebruikt.
 

 

Ontdek in detail

U bepaalt, na overleg met uw adviseur , het bedrag van uw Rondo-reserve. Ze kan 1.000 EUR tot 5.000 EUR bedragen.

 

Gebruik van uw reserve met uw Rondo-kaart

 • U betaalt rechtstreeks en zonder kosten bij alle handelaars in België die beschikken over een betaalterminal van Bancontact.
 • U vraagt geld op aan de Self-automaten van BNP Paribas Fortis of aan de geldautomaten van Bancontact.
 • U herlaadt uw Proton-chip (uw elektronische portemonnee).

 

Gebruik van uw reserve zonder uw Rondo-kaart

 • U belt even en vraagt een geldoverboeking naar uw zichtrekening, op elk moment van de dag, 7 dagen per week.

U ontvangt maandelijks een heel nauwkeurig overzicht. Daarop staan de aankopen die u met uw Rondo-kaart hebt uitgevoerd en de bedragen die u eventueel hebt laten overboeken.


U betaalt elke maand een vast bedrag terug dat overeenkomt met 5,60% van de toegekende reserve. U betaalt alleen interest op het opgenomen bedrag. Als u dat wilt, kunt u uiteraard méér dan het forfaitaire bedrag van 5,60% terugbetalen.

 

 

Met de verzekering Rondo Protection van AG Insurance koppelt u een verzekering aan uw Rondo-kaart tegen een lage premie. Ze beschermt u tegen frauduleus gebruik bij diefstal of verlies en in geval van overlijden en tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit.

 

De verzekering Rondo is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door Alpha Credit NV bij AG Insurance. U kunt op eigen initiatief toetreden tot dit collectief contract, uw toetreding eindigt automatisch zodra u 75 jaar wordt, of vroeger doordat u zelf vervroegd opzegt (gratis), door de beëindiging van uw Rondo-kredietopening of doordat het collectieve contract ophoudt te bestaan.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij overlijden van de verzekerde: de verzekering betaalt het bedrag van het Rondo-krediet dat nog open stond op de datum van het overlijden. Was er op dat moment effectief een kredietsaldo, dan verhoogt de uitkering met 750 euro;
 • bij blijvende invaliditeit: de verzekering betaalt het bedrag dat nog open stond op het Rondo-krediet;
 • bij tijdelijke invaliditeit: de verzekering betaalt in uw plaats de geplande aflossingen voor het bedrag dat nog openstond op de datum de datum van aanvang van de tijdelijke invaliditeit;
 • voor goederen betaald met de Rondo-kaart : de verzekering betaalt de kost terug voor de herstelling of vervanging van het goed dat ongewild beschadigd raakte of gestolen werd.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • overlijden of invaliditeit door een ziekte die al bestond vóór de toetreding of door een ongeval van vóór die datum;
 • overlijden door een zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar na toetreding;
 • psychische, subjectieve of zenuwaandoeningen;
 • goederen die in het kader van de waarborg 'Aankoop' verzekerd zijn maar die u verloren bent of die spoorloos verdwenen blijken.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.}

 

Stap 1

Stel dat u een Rondo-reserve hebt van 2.000 EUR. Op een dag vindt u het salon van uw dromen. De aankoopprijs van het salon bedraagt 2.000 EUR. U betaalt met uw Rondo-kaart en gebruikt dus uw geldreserve in één keer.

 

Stap 2

Een maand later ontvangt u thuis een Rondo-rekeningafschrift met de uitgaven van uw Rondo-kaart. Omdat u slechts één aankoop hebt gedaan, bedraagt het terug te betalen bedrag 2.000 EUR.

 

Stap 3

Dankzij ‘gespreid betalen' betaalt u geen 2.000 EUR in één keer terug. U betaalt maandelijks 5,60% terug van uw geldreserve, dus 112 EUR. Dit bedrag omvat de terugbetaling van een kapitaalgedeelte en interesten tegen de vaste debetrentevoet van 9,86%. De kosten voor het gebruik van de kaart bedragen 0,20% per maand, waardoor het jaarlijks kostenpercentage op 12,50% komt en u in totaal 2.210,82 EUR terugbetaalt. Als u geen andere uitgaven doet, dan zal uw salon over 20 maanden terugbetaald zijn. Ondertussen kunt u, naargelang uw terugbetalingen, steeds geld blijven putten uit uw reserve.

Wilt u de stand van uw reserve raadplegen? Op www.rondo.be krijgt u toegang tot de beveiligde pagina's "MyRondo". U ontdekt er alle voordelen van uw reserve en uw Rondo-kaart, en ook aanbiedingen en promoties.

Bovendien kunt u uw beschikbare reserve raadplegen, verrichtingen uitvoeren zoals overschrijvingen, adreswijzigingen,... en vragen stellen.

  

Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietbemiddelaar: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, B-1000 Brussel. JKP (jaarlijks kostenpercentage) = 14% (jaarlijkse debetrentevoet = 14.25%).

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op BNP Paribas Fortis mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

 

Rondo: Kredietvorm: kredietopening. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) op 01/12/2012: 12,50% (jaarlijkse debetrentevoet : 9,86% - kaartkost 0,20% inbegrepen in het JKP). Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702.

 

AlphaCredit verzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


 

Alle details van dit product afdrukken