De mogelijkheden van PC banking

PC banking bestaat uit een aantal domeinen, die elk een menu bevatten met een reeks opties :  

De mogelijkheden van PC banking  

Domein

 Functie

Rekeningen en kaarten

Zichtrekeningen en kaarten raadplegen

Een foto naar keuze op uw bankkaart laten zetten

Rekeningenhistoriek raadplegen

Historiek van geweigerde transacties raadplegen

De verrichtingen met de kredietkaart van de lopende maand raadplegen

Verrichtingen opzoeken

Rekeningafschriften drukken

Een bestand met de historiek van uw rekeningen opvragen

Van uw rekeningen een archief van verrichtingen vanaf 01/07/2003 opvragen

Binnenlandse en Europese overschrijvingen (met of zonder memodatum) en internationale overschrijvingen invoeren en beheren

Bereken en valideer de IBAN-code van een rekening

Omslag overschrijvingen beheren

Een lijst van nationale begunstigden beheren

Een lijst van internationale begunstigden beheren

Doorlopende opdrachten en domiciliëringen invoeren en beheren

Uw Europese domiciliëringen beheren (invorderingen, mandaten en blokkeringen via rekening)

Bekijk en betaal uw facturen en loonfiches met ZOOMIT

Intekenen op i-message

Toegang Phone banking beheren

Pay&Go-kaart via gsm opladen

Kiezen welke formule van zichtrekening het best bij u past via Upgrade Package

Een Gewone Zichtrekening, Online Spaarrekening, Gewone Spaarrekening of Beleggersrekening openen en beheren

Simulaties maken

Informatie vragen over onze producten

Sparen en beleggen

Uw beleggingen raadplegen

Een Pensioenspaarrekening, Gewone Spaarrekening, Termijnrekening, Effectenrekening of Beleggersrekening openen en beheren

Effecten aankopen en verkopen

Hangende orders beheren

Uw omslag met beleggingsorders beheren

Uw beleggersprofiel bepalen

Een virtuele portefeuille raadplegen

Deelnemen aan bepaalde verrichtingen op effecten

Intekenen op obligaties, fondsen en Kasbons

Flexinvest-plannen openen en beheren

De waarde van uw beleggingstegoeden bepalen

Uw portefeuille analyseren

Uw pensioen budgetteren

Uw Portfolio Advice-contracten raadplegen en beheren

Modelportefeuilles raadplegen

Onze favoriete aandelen en obligaties raadplegen

Financiële actualiteit raadplegen

Intekenen op i-message

Informatie vragen over onze spaar- en beleggingsproducten

Lenen

Uw kredieten raadplegen

Simulaties maken van Leningen op afbetaling (zoals een Autofinanciering, Renovatielening en Energiekrediet) en Woonkrediet

Online een aanvraag doen van Autofinanciering, Renovatielening, Energiekrediet, lening op Afbetaling en Fiscaal krediet

Uw woonproject in kaart brengen

Informatie vragen over kredieten

Verzekeren

Raadplegen van uw verzekeringen

Uw verzekeringspremie betalen

Uw pensioen budgetteren

Simulaties van verzekeringen maken

Intekenen op Europ Assistance

Informatie vragen over verzekeringen

Via 'Mijn bank'

Beveiligde berichten ontvangen en versturen naar BNP Paribas Fortis

Voorkeuren instellen

Uw rekeningen benoemen, organiseren en groeperen zoals u zelf wilt

Rekeningen verbergen

Contract beheren

Begunstigden beheren (binnenlandse, Europese en internationale)

Uw klantengegevens beheren

Een afspraak maken met uw kantoor