U investeert wanneer het moet, niet wanneer uw liquide middelen het toelaten.