Top Familiale

Even niet opletten kan véél geld kosten. Gelukkig kunt u zichzelf en uw gezinsleden met de familiale verzekering Top Familiale beschermen tegen de financiële gevolgen van een kleine onoplettendheid waar uw aansprakelijkheid in het geding is.

Wat is Top Familiale?

Top Familiale is een familiale verzekering die derden schadeloos stelt voor alle schade (lichamelijk en materieel) die door uzelf, uw gezin, uw huisdieren, ... veroorzaakt werd in de privésfeer. Indien onderschreven mag u ook rekenen op rechtsbijstand - wanneer u bijvoorbeeld zelf slachtoffer bent en schadevergoeding eist van de aansprakelijke tegenpartij.

In een oogopslag

Top Familiale is een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Het betreft een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) voor materiële of lichamelijke schade aan derden, in het kader van uw privéleven.
 • Schade veroorzaakt door uw gezinsleden of huisdieren.
 • Schade toegebracht aan derden door : uw kinderen op kot, de personen die op uw kinderen of huisdieren passen, vrienden die bij u logeren.
 • Uw eigen lichamelijke letsels als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door: kinderen van derden waarop een verzekerde toezicht houdt, de schoonmaakster, de tuinman ... die op uw initiatief en ten privé-titel voor u werken.

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ?

 • Schade die de klant zou toebrengen aan eigen goederen of aan zijn gezinsleden.
 • Schade die gedekt moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de BA Auto).
 • Schade in het kader van beroepsactiviteiten.
 • Opzettelijke daden van een verzekerde vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

Voordelen van de familiale verzekering Top Familiale

 • Ruime dekking over de hele wereld.
 • Een uitgebreide notie van 'verzekerde': ook voor kinderen van partners en samenwonenden, uw op kot studerende kinderen, uw tijdelijke logés, uw huishulp of gezinshulp wanneer deze bij uw werkt ...
 • Extra hoge vergoedingsplafonds dankzij deze bijzondere familiale verzekering: hoe ernstig de situatie ook lijkt, dankzij de ruime waarborgen beschikt u in de meest denkbare situaties over de correcte aansprakelijkheidsverzekering in het kader van uw privéleven.
 • 20% korting voor jongeren (max. 25 jaar) en senioren (60+).
 • Snelle schaderegeling via TeleClaims: één gratis telefoontje naar 0800/96 040 en specialisten nemen u alle zorgen uit handen (24 uur per dag, 7 dagen per week) of via het online aangifteformulier.
 • Pack Familiale+ : voor een absolute gemoedsrust: breid uw Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven uit met een reeks extra waarborgen die uniek zijn op de markt van de familiale verzekeringen.
 • Vrij te kiezen opties voor een familiale verzekering die helemaal beantwoordt aan specifieke noden.

 

 

Ontdek in detail

 

Top Familiale* biedt als verzekering van de aansprakelijkheid financiële bescherming als schade wordt veroorzaakt 'in de privésfeer'. Enkele voorbeelden ter illustratie: 
 

 • U hakt een boom om in uw tuin en die belandt op de garage van uw buurman.
 • Uw kinderen in co-ouderschap of de kinderen van uw partner veroorzaken bij het spelen schade aan derden.
 • Uw hond bijt de leren jas van een bezoeker stuk.
 • Uw zoontje is aan het voetballen en trapt een raam van uw buurman stuk.
 • Bij het beoefenen van uw favoriete sport (buiten competitie) verwondt u of uw kinderen een derde.
 • Een voorbijganger glijdt uit op uw besneeuwde trottoir.
 • Uw dochter of zoon verwondt tijdens het babysitten het kind waarop zij/hij past.

De Top Familiale* dekt als verzekering aansprakelijkheid 2 types verzekerden:
 

Hoofdverzekerden:

 • Uzelf (de verzekeringsnemer).
 • Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner.
 • De bij u inwonende personen (ook studenten op 'kot').
 • De uitwonende kinderen van uzelf en/of van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, als zij voor hun onderhoud van u afhankelijk zijn.
   

Bijkomende verzekerden:

 • Tewerkgesteld huispersoneel: tuinman, poetsvrouw, enz.
 • Kinderen over wie u als onthaalmoeder beroepsmatig toezicht uitoefent (max. 5 kinderen).
 • De logés die tijdelijk bij de verzekeringsnemer verblijven.

De Top Familiale* bevat als verzekering van de aansprakelijkheid 2 waarborgen:
 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven

 • Voor hoofdverzekerden en bijkomende verzekerden.
 • Wereldwijd geldig.
 • Dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid tijdens uw privéleven voor materiële en/of lichamelijke schade aan derden. 
   

Rechtsbijstandsverzekering

 • Voor de hoofdverzekerde(n).
 • Wereldwijd geldig.
 • Tussenkomst in de procedurekosten en honoraria van advocaten waarop u dienst doet bij strafrechtelijke verdediging.
 • Strafrechtelijke borgstelling in het buitenland, en tussenkomst bij onvermogen van een aansprakelijke derde.
 • Wanneer u het slachtoffer bent geweest van materiële en/of lichamelijke schade organiseren wij het burgerlijk verhaal tegen de verantwoordelijke derden.
 • Burgerlijk verhaal na medische fout.
 • Tenlasteneming van opzoekingskosten van verdwenen kinderen jonger dan 16 jaar.

Het Pack Fietser is de enige ongevallenverzekering - mét bijstand - die het hele gezin en alle fietsen kan dekken. Het Pack Fietser is er voor iedereen die fietst.
 

U kunt kiezen voor een individuele formule, een formule per koppel of een formule voor álle gezinsleden. Het Pack Fietser vertrekt immers van de vaststelling dat volwassenen maar zeker ook kinderen kwetsbaarder zijn op de fiets. Zelfs een onschuldig lijkende val kan leiden tot hoge medische kosten.
 

Pack Fietser is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval tijdens het fietsen.
 • Materiële schade aan de verzekerde fiets en fietstoebehoren tijdens een fietsongeval in geval van overlijden of van lichamelijke letsels die leidden tot een arbeidsongeschiktheid van minstens twee dagen.
 • Bijstand na ongeval, pech, diefstal of vandalisme in België of tot 30 km over de grens.

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Schade aan onderdelen van de fiets die het gevolg zijn van een constructie- of materiaalfout, van slijtage, van een duidelijk gebrek aan onderhoud van de onderdelen of doordat u de fiets gebruikt op een manier die niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
 • Schade veroorzaakt of verergerd door voorwerpen die u vervoert en schade door overbelasting van de fiets of diens aanhanger.
 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

 • Het Pack Fietser hoort bij de familiale verzekering. Het komt tussen in geval van lichamelijke letsels, blijvende invaliditeit of overlijden van de fietser en de verzekerde passagier(s) als gevolg van een ongeval met de fiets en dit zonder vrijstelling.
 • Het Pack Fietser vergoedt de schade aan fiets en toebehoren (helm, kinderzitje, karretje, ...) volgens de gekozen optie van 1.000 EUR of 2.000 EUR en dit voor zover het ongeval tezelfdertijd een arbeidsongeschiktheid (of gelijkgesteld) van de verzekerde van minimum 2 dagen tot gevolg heeft. In dit geval betaalt u enkel een vrijstelling van 50 EUR.
 • Uitgebreide bijstand bij een ongeval, panne of diefstal (in België en tot 30 km over de landsgrens).
 • Pech: Bij pech onderweg op minimaal 1 km van uw domicilie kunt u deze bijstand inroepen.


Fietsen naar school of het werk, de zondagse uitstap, een tochtje met de mountainbike, een fietsvakantie in eigen land of het buitenland. Het Pack Fietser is altijd op de afspraak.

 

Premies

 

 

Individueel

Koppel

Gezin

Optie 1.000 EUR

49 EUR

69 EUR

79 EUR

Optie 2.000 EUR

69 EUR

89 EUR

99 EUR

 

Tarieven per 01.01.2015

Pack Familiale+ (optie bij Burgerlijke aansprakelijkheid Familiale) biedt een aantal uitbreidingen op de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en voert de zgn. Engelse vrijstelling in. 

 

Pack Familiale+ is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Schade aan gehuurde vakantiewoningen en aan zalen die u huurt met het oog op familiefeesten.
 • Schade aan voorwerpen die u leent of huurt.

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Schade aan motorrijtuigen waarvoor een verzekering BA Auto verplicht is, met uitzondering van de voertuigen waarvan de maximale snelheid beperkt is tot 15 km per uur.
 • Opzettelijke schade toegebracht door een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.
 

Uitbreidingen aan de basiswaarborgen

 • Schade aan gebouw en inboedel van een vakantieverblijf of aan een voor familiefeesten gehuurde feestzaal.
 • Schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen (niet gedekt zijn schade aan motorrijtuigen met een snelheid hoger dan 15km/u; luchtvaartuigen en jetski's, zeilboten > 300kg en motorboten > 10 DIN PK, waardepapieren). 
   

Engelse vrijstelling

Zodra het bedrag van de effectieve schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling, wordt het volledige bedrag van de schade vergoed (en hoeft u zelf de vrijstelling niet te dragen).

Iedere "werkgever" is verplicht een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, op straffe van boete en strafrechtelijke vervolging (wet van 10.04.1971 op arbeidsongevallen).

 

De Verzekering Huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering , die kan onderschreven worden als aanvulling op Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het gaat om een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

Arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (zoals erkend door de wet op de arbeidsongevallen) waarvan uw personeel het slachtoffer wordt. Met personeel bedoelen we: mensen die onder uw gezag en tegen betaling werken voor u en/of uw gezinsleden.
 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Activiteiten met een verhoogd risico, t.t.z. activiteiten die een specifieke ervaring of beroepsuitrusting vereisen, waardoor ze niet onder het gezag van de verzekeringnemer kunnen worden uitgevoerd.
 • De werknemers die de verzekerde tewerkstelt in het kader van zijn beroepsactiviteit.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.
 

De optie Huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering voor een werkgever die huispersoneel in dienst heeft. De verzekering vergoedt de werknemer of zijn rechthebbende voor arbeidsongevallen ter plaatse of op weg naar het werk.
 

Ze verzekert de personeelsleden van de verzekeringsnemer die niet aan de R.S.Z. onderworpen zijn, en die werk verrichten ten behoeve van zijn gezin.
 

De optie Huispersoneel voorkomt kortom dat het Fonds voor Arbeidsongevallen de soms aanzienlijke kosten op de niet-verzekerde werkgever zal verhalen.

 • Optie Gezinsbijstand

Deze optie voorziet wereldwijde bijstand voor de verzekeringnemer, alle andere bij hem of haar inwonende personen, zijn ongehuwde (klein)kinderen jonger dan 25 jaar die hem vergezellen en alle andere personen die zich gratis in het voertuig van de verzekeringsnemer bevinden (bij pech of ongeval), uitgezonderd lifters. 

Gezinsbijstand is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.


Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 

In België is de verzekerde woonplaats onbewoonbaar door ernstige schade. Dan:

 • boekt en betaalt de bijstandsmaatschappij een hotelkamer;
 • levert ze een koffer met hulpgoederen;
 • organiseert en betaalt ze opvang voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • organiseert en betaalt ze de bewaking en de huisvesting.

 

In het buitenland :

 • vergoeding van de kosten voor opsporing en redding;
 • de medische bijstand (ook in België) en de terugbetaling van de medische kosten als gevolg van een medisch incident.
   

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ? 

 • Geen bijstand wanneer de verzekerde dronken is, een strafbare hoeveelheid alcohol in het bloed had of in een roes verkeert door andere roesmiddelen dan alcohol.
 • Diagnoses en behandelingen voorgeschreven in België.
 • Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen (aankoop en herstelling).
 • Tegemoetkomingen en behandelingen niet erkend door het RIZIV.
 • Ziekten en ziektebeelden die al vóór het vertrek bekend waren en complicaties of verergeringen daarvan die al vóór het vertrek voorzien konden worden.


Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00. 
 

De optie Gezinsbijstand garandeert o.a.: 

 • Medische bijstand;
 • Taalkundige bijstand;
 • Hulp in de huishouding bij ongeval met lichamelijke schade;
 • Kinderoppas bij ongeval met lichamelijke schade van de ouders;
 • Verzekerde woning is onbewoonbaar:
  • hotel, hulpkoffer;
  • ten laste nemen van de verzekerden van minder dan 18 jaar
  • ten laste nemen van de huisdieren
  • bewakingskosten
  • overbrengen van de inboedel
  • verhuis
 • Verlies of diefstal van de sleutels van de verzekerde woning;
 • Forfaitaire vergoeding van de skipas.

   
 • Optie Burgerlijke aansprakelijkheid Paard

  In de basisaansprakelijkheid van de Top Familiale** zijn reeds 2 paarden verzekerd. Hebt u meer dan 2 paarden, dan biedt de optie Burgerlijke aansprakelijkheid Paard dekking voor: 
   

  • schade veroorzaakt door alle paarden in alle omstandigheden, met inbegrip van deelname aan paardenwedstrijden (buiten beroepsverband);
  • de persoonlijke aansprakelijkheid bij het gebruik door mensen die de verzekerde aanstelde om de dieren en rijtuigen voor de persoonlijke behoeften van de verzekerde te gebruiken, of die in bewaring te nemen.

    
 • Optie Burgerlijke aansprakelijkheid Onderwijzer

Deze optie dekt uw extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, uit hoofde van een ongeval, ten laste wordt gelegd tijdens uw beroepsactiviteit, ook deze die veroorzaakt wordt door leerlingen waarop u toezicht hield. Verzekerd is ook de schade veroorzaakt door de lokalen waarin u uw beroep uitoefent en het schoolmaterieel waarvan u niet bekend was dat het een gebrek vertoonde.

De verzekering BA Onderwijzer is een optionele uitbreiding van Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis, waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Lichamelijke of materiële schade aan derden of leerlingen:

 • door uw toedoen tijdens uw beroepsactiviteit of door het toedoen van leerlingen, wanneer deze u zijn toevertrouwd of wanneer u er aansprakelijk voor bent;
 • uit oorzaak van de lokalen waarin u uw beroep uitoefent, alsook van de bijhorigheden, de inrichting en het meubilair ervan, en van het schoolmaterieel (uitgezonderd voertuigen).

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • schade in het kader van lessen die u geeft in een discipline waarvoor u niet de vereiste kwalificaties hebt of waarvoor u niet voldoet aan de wettelijke of reglementaire voorschriften;
 • schade die u opzettelijk veroorzaakt.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

De optie is bijzonder ruim en voorziet dekking:
 

 • tijdens collectieve of particuliere lessen;
 • gedurende de speeltijden en iedere schoolactiviteit;
 • wanneer u groepsreizen organiseert of leidt, waaraan personen deelnemen die niet tot de onderwijsinrichting behoren waar u les geeft;
 • wanneer u buiten het kader van uw specifiek onderwijzende activiteit, private activiteiten (feesten, wandeltochten, bezoeken aan fabrieken,...) organiseert.

 

Het reddende nummer

Op een schadegeval kunt u nooit echt goed voorbereid zijn. Vandaar het belang van onmiddellijke bijstand en een schaderegeling die direct van start gaat.
U stelt zich immers vragen als: wat moet ik doen? Welke documenten moet ik invullen? Wanneer wordt de schade geregeld?
Met uw familiale verzekering Top Familiale** hebt u meteen een antwoord op al uw vragen. U belt simpelweg naar TeleClaims (24 uur per dag, 7 dagen per week) voor bijstand en schaderegeling.

 

 • In België: naar het gratis nummer 0800 960 40.
 • In het buitenland: naar +32 (0)2 664 99 00.

 

Wat doet TeleClaims voor u?

 

 • Tijdens de kantooruren (van 8 tot 18.30 uur):
  • We nemen alle bijstandsmaatregelen die zich opdringen.
  • We brengen uw schadedossier in orde.
 • Buiten de kantooruren (van 18.30 tot 8 uur, en tijdens het weekend en de feestdagen):
  • We noteren uw schadegeval.
  • We organiseren onmiddellijk de nodige bijstand.

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

  

Algemene Voorwaarden van de familiale verzekering Top Familiale (pdf)

Maak ook kennis met

Alle details van de familiale verzekering Top Famailiale afdrukken