Gezinsbijstand bij Top Familiale

Kampt u of een gezinslid met een ongeval of met ziekte? Hier of in het buitenland? Dan zorgen we voor permanente bijstand: medisch en materieel.

Wat is de gezinsbijstand?

De gezinsbijstand is de meest complete bijstand voor personen (voor u en uw hele familie). Het is een optie bij uw familiale verzekering Top Familiale. Ze zorgt voor permanente bijstand bij ziekte en bij ongeval in binnen- en buitenland.

 

In een oogopslag

Top Familiale is een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) voor materiële of lichamelijke schade aan derden, in het kader van uw privéleven.
 • Schade veroorzaakt door uw gezinsleden of huisdieren.
 • Schade toegebracht aan derden door : uw kinderen op kot, de personen die op uw kinderen of huisdieren passen, vrienden die bij u logeren.
 • Uw eigen lichamelijke letsels als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door: kinderen van derden waarop een verzekerde toezicht houdt, de schoonmaakster, de tuinman ... die op uw initiatief en ten privé-titel voor u werken.
   

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ?

 • Schade die de klant zou toebrengen aan eigen goederen of aan zijn gezinsleden.
 • Schade die gedekt moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de BA Auto).
 • Schade in het kader van beroepsactiviteiten.
 • Opzettelijke daden van een verzekerde vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 
Gezinsbijstand is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.
 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 

In België is de verzekerde woonplaats onbewoonbaar door ernstige schade. Dan:

 • boekt en betaalt de bijstandsmaatschappij een hotelkamer;
 • levert ze een koffer met hulpgoederen;
 • organiseert en betaalt ze opvang voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • organiseert en betaalt ze de bewaking en de huisvesting.
   

In het buitenland :

 • vergoeding van de kosten voor opsporing en redding;
 • de medische bijstand (ook in België) en de terugbetaling van de medische kosten als gevolg van een medisch incident.

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ?

 • Geen bijstand wanneer de verzekerde dronken is, een strafbare hoeveelheid alcohol in het bloed had of in een roes verkeert door andere roesmiddelen dan alcohol.
 • Diagnoses en behandelingen voorgeschreven in België.
 • Kosten voor bril, contactlenzen, medische apparaten en prothesen (aankoop en herstelling).
 • Tegemoetkomingen en behandelingen niet erkend door het RIZIV.
 • Ziekten en ziektebeelden die al vóór het vertrek bekend waren en complicaties of verergeringen daarvan die al vóór het vertrek voorzien konden worden.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Ruime dekking: voor iedere inwonende in uw gezin.
 • Wereldwijd: u bent overal gedekt (ook thuis!). 


 
 

 

 

Ontdek in detail

Geraakt een van uw gezinsleden in de problemen? Dan komen we snel tussenbeide. We zorgen voor onmiddellijke hulp waar die nodig is en verlenen deskundig advies.

 

We komen tussen:

 • Bij ziekte en ongevallen.
 • Als u zich niet meer kunt verplaatsen ten gevolge van een fysiek probleem.
 • Als u kampt met een moeilijk juridisch probleem.
 • Als u informatie nodig hebt over diensten en excursies in het buitenland.

We verzekeren niet alleen eventuele problemen, we lossen ze ook op. In België, of in het buitenland.

 

Gezinsbijstand in het buitenland

 • We verzorgen medische bijstand en betalen medische kosten terug tot 50.000 EUR.
 • We betalen kosten voor opsporing en redding.
 • We dekken een verlengd verblijf bij problemen.
 • We organiseren en vergoeden de repatriëring.
 • We betalen een forfaitaire bedrag van de skipas terug.
 • We leveren bijstand bij verlies of diefstal van bagage.
 • We zorgen voor het voorschieten van fondsen.
 • Etc.

 

Gezinsbijstand in België

 • We zorgen voor uitgebreide medische bijstand; we sturen een arts ter plaatse en organiseren permanente monitoring van een kritieke gezondheidstoestand.
 • U krijgt huishoudelijke hulp bij ziekte of ongeval.
 • We bezorgen u checklists bij verhuis, bouw/aankoop van een woning, huwelijk.
 • Bij ziekte of ongeval kan u rekenen op een team van vertrouwenspersonen voor dagdagelijkse hulp en formaliteiten na overlijden. We brengen uw kinderen zelfs weg naar school en naar de sportclub.

Uw verzekeringspremie voorziet in bijstand voor:

 • Uzelf.
 • Alle andere inwonende personen.
 • Uw ongehuwde kleinkinderen jonger dan 25 jaar wanneer zij u vergezellen en alle ongehuwde kinderen <25j. 
 • Alle andere personen die zich gratis in uw voertuig (bij pech of ongeval) bevinden, uitgezonderd lifters.

Hebt u bijstand nodig ? Dan hebt u snel hulp nodig. Daarom zijn we elke dag, op elk ogenblik, bereikbaar. Bel TeleClaims op 0800 960 40 en we helpen u meteen verder.

Vanuit het buitenland zijn we bereikbaar op +32 2 664 99 00.

De volledige algemene voorwaarden Top Familiale (incl. Gezinsbijstand) vindt u hieronder:

Algemene Voorwaarden Top Familiale (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


 

Alle details van dit product afdrukken
 

 

 

Maak ook kennis met