Digital Protect: Bescherm uw mobiele apparaten

Weet u hoeveel geld uw smartphones, tablet-pc's, digitale camera's en andere mobiele apparaten waard zijn? En hoe u ze de beste bescherming geeft?

 

Wat is Digital Protect?

Elk gezin heeft tal van mobiele apparaten die ook vaak buitenshuis meegenomen worden. En buitenshuis zijn ze allerminst veilig. Met de verzekering Digital Protect zijn alle mobiele apparaten (jonger dan 5 jaar) van het gezin gedekt voor de belangrijkste risico's zoals:

 • diefstal met agressie of braak;
 • frauduleus gebruik na diefstal;
 • materiële beschadiging buiten uw toedoen.

 

In een oogopslag

De verzekering DIGITAL PROTECT is een goederenverzekering naar Belgisch recht van Cardif Assurances Risques Divers nv verdeeld door BNP Paribas Fortis. U gaat de verzekering aan voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor periodes van 1 jaar.

 

Wat zijn de voornaamste verzekerde risico's?

 • Toevallige (accidentele) schade : elke vernieling of gehele of gedeeltelijke beschadiging waardoor het toestel niet meer goed functioneert als gevolg van een plotse en niet te voorziene oorzaak van buitenaf.
 • Gekwalificeerde diefstal: diefstal met geweld en diefstal met braak van het verzekerde toestel door een derde en die zich buiten het hoofdverblijf, buitenverblijf of de tijdelijke woning van de aangeslotene voordeed.
 • Frauduleus gebruik: alle communicatie die een derde op frauduleuze wijze met het toestel deed binnen de 24 uur na de diefstal van het toestel.

 

Wat zijn de voornaamste niet-verzekerde risico's ?

 • Mobiele apparaten gebruikt voor professionele doeleinden.
 • U gebruikt het apparaat of u laat het achter op een plaats waar het niet of onvoldoende beschermd is voor elk voorzienbaar risico op slijtage, op beschadiging door een vloeistof, of om te vallen.
 • Toestellen van ouder dan 5 jaar of aangekocht buiten de Europese Unie (EU).

 

Deze lijsten zijn niet volledig. Om de exacte reikwijdte van de waarborgen te kennen, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden. U kunt die gratis verkrijgen in elk kantoor . U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kan u zich wenden tot uw kantoor, onze website bezoeken www.bnpparibasfortis.be of bellen naar 02/762.60.00.

 

Uw voordelen

 • Eén globale maandelijkse premie voor alle mobiele apparaten van het gezin die jonger zijn dan 5 jaar. 
 • Verzekerd zijn o.a. gsm's, smartphones, tablet-pc's, laptop computers, netbooks, mp3 player, digitale fototoestellen en camcorders, draagbare gps, draagbare spelconsoles, grafische tabletten. U kocht die toestellen nieuw en ze zijn niet ouder dan 5 jaar. 

Bij de onderschrijving hoeft u niet op te geven welke mobiele apparaten u bezit. Dat moet pas bij een schadeaangifte door voorlegging van bijv. een aankoopbewijs.

 Precontractuele informatie (pdf, contracten onderschreven tot 30 september 2015)

Precontractuele informatie (pdf, contracten onderschreven vanaf 1 oktober 2015) Algemene Voorwaarden (pdf, contracten onderschreven tot 30 september 2015)

Algemene Voorwaarden (pdf, contracten onderschreven vanaf 1 oktober 2015)

 

 

Uw schade aangeven?

Doe uw aangifte onlineStuur een mail naar cardifclaims@cap-protection.be
Bel naar TeleClaimsBel gratis het nummer:
0800 25 244 (ma tot vrij van 8.30 u. tot 17 u.).

Digital Protect is een verzekeringsproduct van CARDIF Assurances Risques Divers NV- maatschappij naar Frans recht met maatschappelijke zetel: 1 Bd Haussmann te 75009 Paris – erkend in België via zijn bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel – RPR Brussel BE 0435.0259.94 - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978.

(KB 06/02/1989 - MB 18/02/1989).
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel– RPR Brussel– BTWBE 0403.199.702, is ingeschreven onder nr. 25.879A bij het FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en handelt als verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers NV.

Klachten kunnen gericht worden aan de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax 02 228 72 00. U kunt uw klachten ook richten aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Alle details van dit product afdrukken