Cashverzekering

Werd uw kassa leeggeroofd? Raakte uw cash geld zoek tijdens het transport naar de bank? Ontving u een vals eurobiljet? Geen nood. U bent verzekerd.

Wat is de Cashverzekering?

De Cashverzekering is een bescherming van uw contanten, op elk moment. Diefstal, betalingen met valse biljetten, verlies,... wij vergoeden de schade.

 

In een oogopslag

De Cashverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.
 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Valse eurobiljetten die in omloop zijn en eruit zien als een wettelijk betaalmiddel, die te goeder trouw door de verzekerde zijn aanvaard in het kader van zijn beroepsactiviteiten.
 • Diefstal van waarden in een verzekerde professionele vestiging, zelfs indien de feiten buiten de openingsuren plaatsvinden.
 • Diefstal van waarden in het privégedeelte van de verzekerde vestiging of bij de bedrijfsleider thuis.
 • Diefstal, beschadiging en vernietiging van de verzekerde waarden tijdens het transport tussen een van de professionele vestigingen en de woning of de bank, tussen verschillende leverpunten en tijdens een ambulante activiteit.
 • Wat zijn verzekerde waarden?
  • bankbiljetten en muntstukken in euro;
  • bankcheques en traveller cheques;
  • maaltijdcheques en geschenkcheques

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • Nachtwinkels (nightshops), wisselagenten, bankkantoren, professioneel waardenvervoer, tiercékantoren en bookmakers.
 • Schade veroorzaakt door het ontbreken van preventiemaatregelen die de verzekering oplegde inzake de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde waarden.
 • Schade als gevolg van een duidelijk gebrek of een rekenfout.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • U bent altijd gerust: uw kasvoorraad is 24 uur per dag beschermd.
 • Fiscaal voordeel: uw premie is volledig fiscaal aftrekbaar.
 • Service: we staan 24 uur per dag voor u klaar.
 
 

  

Ontdek in detail

Uw cashverzekering beschermt al uw waardepapieren en valuta:

 • Bankbiljetten en munten.
 • Bankcheques en travellercheques.
 • Maaltijd- en geschenkcheques.
 • Elektronisch geïnde Protonwaarden.

Natuurlijk denkt u bij cash geld meteen aan diefstal. Maar er zijn heel veel situaties te bedenken waarin cash geld of waardepapieren plots kunnen verdwijnen. Uw cashverzekering dekt die allemaal:

 

 • Diefstal (uit de zaak of de woonst) ook al bent u op dat moment niet zelf aanwezig.
 • Beschadiging of vernietiging van geld of titels door brand, waterschade....
 • Verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van geld tijdens transport tussen één van uw vestigingen en uw eigen woning of de bank, tussen verschillende leveringspunten en tijdens een ambulante activiteit.

Werd u het slachtoffer van een diefstal of speelde u uw kasvoorraden kwijt tijdens het transport? Dan vergoeden we uw schade snel. Een telefoontje naar TeleClaims op 0800 960 40 en we starten de procedure. U hoeft geen papieren aangifte meer te doen.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste limieten voor terugbetaling van uw schade (aan ABEX 665):

 

 • Protonwaarden: tot 1.000,00 EUR.
 • Valse biljetten: tot 2.000,00 EUR (per verzekerde vestiging en per verzekeringsjaar).
 • Diefstal: tot 3.500,00 EUR (buiten de openingsuren of in de verzekerde verblijfplaats).
 • Diefstal in de vestiging met geweld of bedreiging: tot 10.000,00 EUR.
 • Tijdens transport: tot 10.000,00 EUR.
 • Vernietiging of beschadiging door brand, waterschade, bliksem,...: tot 10.000,00 EUR.

 

Hoe hoog uw cashverzekeringspremie is, hangt af van het aantal vestigingspunten. We berekenen elke premie afzonderlijk per exploitatiepunt en tellen ze achteraf samen.

 

U kunt de verzekeringspremies volledig aftrekken als beroepskost.

 

Al uw vestigingen (max. 10) moeten in België liggen en verzekerd worden.

Bovendien is de verzekering alleen beschikbaar voor zelfstandigen, vrije beroepers, kleine ondernemingen en verenigingen die contanten ontvangen.

Nachtwinkels, wisselagenten, professioneel vervoer van waarden, gokkantoren en bookmakers zijn uitgesloten van de cashverzekering.

Peter heeft een kledingzaak en ontvangt dus elke dag aankoopsommen in cash geld. Zijn cashverzekering om die waarden te beschermen kost hem jaarlijks 131,88 EUR (ABEX 665).

  

Na een drukke zaterdag besluit hij de omzet van die dag, 2.340 EUR, mee te nemen naar huis en legt het in een afgesloten kast in de zitkamer. Na een leuk etentje en een toneelvoorstelling constateert hij bij thuiskomst dat in zijn woning werd ingebroken. Ook de winkelomzet is verdwenen.

  

Peter krijgt gelukkig zijn hele kasvoorraad terugbetaald omdat hij een cashverzekering had afgesloten.

 

Algemene voorwaarden (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met