Ondernemers

Hieronder vindt u een overzicht van vragen waar u –als ondernemer- eventueel mee zit. Daarbij ziet u meteen een mogelijke oplossing die wij voorstellen. Uiteraard biedt Private Banking u een persoonlijke service, zo zoeken we samen naar een oplossing volledig op maat.

 

 

 

ondernemers

Hoe beleg ik optimaal de langetermijncashoverschotten in mijn onderneming?

Uw onderneming heeft soms uitgebreide langetermijncashoverschotten. U kunt beslissen ze binnen de onderneming te houden. Denk bijvoorbeeld aan geldmiddelen die op langere termijn belegd worden in een managementvennootschap. Met het oog op een zo efficiënt mogelijke belegging van deze middelen, bieden wij Portfoliomanagement voor ondernemingen.

Portefeuillebeheer voor ondernemingen: Binnen het aanbod van het Discretionair portefeuillebeheer voor ondernemingen bieden wij u portefeuillebeheer voor de onderneming. Het combineert fiscale optimalisatie met professioneel portefeuillebeheer. Zo realiseert u een potentieel aantrekkelijk rendement via investeringen op de financiële markten. Het risico wordt beperkt door een gediversifieerde beleggingsaanpak en de permanente opvolging door een gespecialiseerd team portefeuillebeheerders.

 

Hoe vind ik een goede balans tussen mijn privé- en zakelijk vermogen?

Door de jaren heen kan uw onderneming een substantieel eigen vermogen opbouwen. In het kader van een goede vermogensplanning kan u kiezen om deze tegoeden, nu en/of in de toekomst, over te hevelen naar uw privé-vermogen.

U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om kapitaal te onttrekken aan het bedrijfsrisico om privé een extra pensioenvoorziening op te bouwen. Het onttrekken van overtollige liquiditeiten aan uw vennootschap kan ook kaderen in het faciliteren van een toekomstige overdracht of verkoop van uw onderneming.

Het opmaken van een strategie om, nu en in de toekomst, overtollige liquiditeiten te onttrekken aan uw vennootschap is tevens belangrijk vanuit het oogpunt van een fiscale optimalisatie.

Uw private banker entrepreneur, met de hulp van een estate planner, staan u net zoals uw externe adviseurs (boekhouder, fiscaal adviseur,…) bij zodat u hieromtrent de juiste keuzes maakt.

 

Hoe structureer ik mijn vastgoedpatrimonium?

Vastgoed in de onderneming vertegenwoordigt een belangrijke waarde in het patrimonium van uw onderneming. Tegelijk kan het evenwel ook een obstakel zijn bij de verkoop van uw onderneming. Zeker als de koper enkel geïnteresseerd is in het uitbatingsactief. Daarom kan het interessant zijn om het vastgoed in uw onderneming af te zonderen in een patrimoniale vennootschap.

Vastgoed in uw privévermogen is eveneens een belangrijk portefeuille-onderdeel. Onze private bankers en onze experten helpen u bij de juiste keuzes voor het beheer van uw vastgoedpatrimonium. Richtinggevend zijn uw behoeften en objectieven, de fiscale impact en de plaats van de vastgoedinvesteringen binnen uw totale beleggingsportefeuille.

 

Wat kan ik doen om mijn levensstandaard te behouden na mijn pensioen?

Na een succesvolle carrière als ondernemer draagt u op zeker moment de fakkel over aan de volgende generatie of u beslist uw onderneming te verkopen aan derden. Dit moment bereidt u het beste ruim op voorhand voor. Zo kunt u het inkomensverlies compenseren en onbezorgd uw levensstandaard voortzetten na uw pensioen.

Onze private bankers en onze experten helpen u op basis van een financiële pensioenprojectie bij de juiste keuzes. De projectie beoogt een inventaris van uw situatie in het licht van de vier pensioenpijlers: het wettelijk pensioen, de pensioenvoorzieningen vanuit het bedrijf, het fiscaal aantrekkelijk pensioensparen/langetermijnsparen en het vrij beleggen voor een beter pensioen.

De projectie brengt eventuele tekorten aan het licht die de voortzetting van uw levensstandaard na uw pensioen bedreigen. Vanuit deze projectie adviseren wij u de stappen om aan dit tekort te verhelpen.

 

Hoe laat ik mijn privévermogen groeien?

Onze Private Bank biedt u als ondernemer ook vermogensbeheer aan voor uw privévermogen. Hierbij kunt u kiezen tussen het adviserend beheer en het discretionair beheer:

  • bij het adviserend beheer ontvangt u onze beleggingsadviezen en neemt u zelf de aan- en verkoopbeslissingen;
  • bij het discretionair beheer vertrouwt u het beheer van uw portefeuille toe aan onze specialisten. Het discretionair beheer garandeert een constante opvolging van uw beleggingen en geeft u gemoedsrust dat uw vermogen in goede handen is. Hierdoor kunt u zich focussen op de groei van uw onderneming.

 

Hoe kan ik mijn gezin en mezelf beschermen tegen diverse risico's?

Als ondernemer bent u waarschijnlijk de belangrijkste bron van inkomsten voor uw gezin. Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid valt die belangrijke bron van inkomsten dus weg. Uw private banker bekijkt samen met u hoe u deze risico's het beste kunt indekken.

Ook voor uw onderneming kan uw overlijden of arbeidsongeschiktheid belangrijke gevolgen hebben. Denk aan uw belangrijke commerciële rol in de onderneming en de eventuele negatieve impact op de bedrijfsresultaten. Samen met u bekijken we de stappen om de schade voor uw onderneming zoveel mogelijk te beperken als die risico's zich voordoen.

In het kader van de Patrimoniale Balans bekijkt uw private banker ook de risico's voor uw roerend en onroerend vermogen. Hij bekijkt daarna hoe uw woningen, voertuigen, aansprakelijkheid, enz. het beste verzekerd kunnen worden.

 

Welk effect heeft het gekozen huwelijksstelsel bij het overlijden van mij of van mijn partner of bij een echtscheiding?

Bij een scheiding of overlijden kan de bestemming van uw onderneming of delen daarvan afhangen van het gekozen huwelijksstelsel. Startte u de onderneming na uw huwelijk en bent u getrouwd onder het wettelijk stelsel, dan is uw onderneming een gemeenschappelijk goed. Bij een scheiding zit de onderneming in de gemeenschappelijke activa waardoor uw ex-partner de helft kan opeisen.

Onze private bankers en onze experten bekijken samen met u uw persoonlijke situatie en staan u bij om de juiste keuzes te maken.

 

Hoe ga ik om met de wijzigende regelgeving (bv. fiscaliteit)?

Onze gecertificieerde private bankers en experten kennen de laatste fiscale regelgeving. Vanuit die kennis staan zij u graag bij.

Bovendien informeren onze 'Alerts' u per mail over de economische en fiscale actualiteit. Cliënten van Private Banking abonneren zich gratis.

 

Wat als een aandeelhouder overlijdt?

Stel: u bent met twee medevennoten/aandeelhouders actief in een onderneming. Eén van de vennoten overlijdt? Zijn er voldoende financiële middelen om de aandelen van de overleden medevennoot over te kopen van de nabestaanden? Bovendien kunnen uw medevennoten en uzelf ook beter anticiperen op deze mogelijkheid. Zo zorgt u voor de continuïteit van de onderneming. Wij bekijken samen met u de meest geëigende oplossingen, vertrekkend vanuit uw persoonlijke situatie.

 

Hoe optimaliseer ik de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie?

Op een bepaald moment draagt u uw onderneming over aan uw nabestaanden of verkoopt u uw onderneming buiten de familie. Deze uiterst belangrijke stap voor u en uw onderneming bereidt u het best ruim op voorhand voor. Uw private banker en onze experten helpen u om de juiste beslissingen te nemen en te bekijken wat de impact is op uw patriomoniale objectieven. Dat doen ze desgewenst in nauwe samenwerking met uw professionele adviseurs.

 

Doorblader de korte versie van onze brochure