Doen voor een beter pensioen

Ga voor een pensioen zonder zorgen.

 

Uw wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw levensstandaard op peil te houden. Veelal ligt het een pak lager dan uw laatste loon. Met een aanvullend werkgeverspensioen kunt u uw inkomstenverlies slechts voor een deel opvangen.

 

Gelukkig kunt u zelf de touwtjes in handen nemen.

 

Voor een zelfstandige is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) de beste keuze. Dankzij het VAPZ geniet u niet enkel fiscaal voordeel, maar betaalt u ook minder sociale bijdragen.


Interesse?

Wilt u meer weten over het VAPZ of wenst u een simulatie of een berekening? Neem contact op met het kantoor van BNP Paribas Fortis in uw buurt of bel onze specialisten op het nummer 02 433 43 31.

 

Dankzij pensioensparen met een fiscaal voordeel kunt u via het gamma BNP Paribas B Pension (pensioenspaarfondsen) of het Pension Invest Plan (pensioenspaarverzekering) een mooi kapitaal opbouwen. Aanvullend kunt u ook met langetermijnsparen een aardig appeltje voor de dorst opzij zetten. Via het Pension Invest Plan levert het u ook nog eens een fiscaal voordeel op. Daarnaast kunt u uw pensioenpotje verder spijzen met beleggingen zonder fiscaal voordeel. Planning for Pension is dan onze interessante formule.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Hoeveel mag ik sparen?

De premie mag niet hoger zijn dan 8,17% van het beroepsinkomen dat gebruikt wordt om de sociale bijdragen van het betreffende jaar (Y) te berekenen (dit is het geïndexeerd belastbaar nettoberoepsinkomen van Y-3) en het maximumbedrag niet overschrijden. Voor 2012 is dit maximumbedrag 2.962,88 euro.

Hoe groot is mijn fiscaal voordeel?

U geniet een fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 53,50%, afhankelijk van uw inkomsten. Bovendien geniet u een korting tot 22% op uw toekomstige sociale bijdragen.

Word ik achteraf ook belast?

Het pensioenkapitaal wordt volgens het gunstige systeem van de fictieve rente belast. Die fictieve rente is van toepassing indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het pensioenkapitaal wordt uitbetaald op het einde van het contract, binnen de 5 jaar vóór het einde van het contract of bij overlijden. De belasting wordt over een periode van 10 à 13 jaar gespreid, waarbij de verzekeringnemer telkens 1 à 5% van het kapitaal moet aangeven, afhankelijk van zijn leeftijd op het moment van uitkering van het kapitaal.
 • Indien het pensioenkapitaal ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitbetaald en de persoon professioneel actief is gebleven tot zijn 65 jaar, dan wordt de fictieve rente slechts op 80% van het kapitaal geheven.

De winstdeling wordt niet belast.

Met welke formules kan ik sparen?

Ofwel kiest u een formule waarbij u enkel een kapitaal opbouwt, ofwel combineert u het gedeelte kapitaalopbouw met een contract ‘bescherming' dat een minimumkapitaal uitkeert als u zou overlijden.

 

Interesse?

Wilt u meer weten over het VAPZ of wenst u een simulatie of een berekening? Neem contact op met het kantoor van BNP Paribas Fortis in uw buurt of bel onze specialisten op het nummer 02 433 43 31.

Pensioensparen met het gamma BNP Paribas B Pension of Pension Invest Plan

Hoeveel mag ik sparen?

940 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015) per belastingplichtige. Bent u geen belastingen verschuldigd, dan levert pensioensparen geen fiscaal voordeel op.

Hoe groot is mijn fiscaal voordeel?

 • U geniet een belastingvoordeel van 30%. Dit voordeel mag u nog verhogen met de gemeentetaks.
 • U investeert het maximale bedrag van 940 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015)? Dat is goed voor een direct belastingvoordeel van 282 euro plus gemeentetaks.

Word ik achteraf ook belast?

Voor contracten aangegaan vóór de leeftijd van 55 jaar betaalt u op de leeftijd van 60 jaar een eenmalige bevrijdende taks. Deze wordt berekend op de netto-stortingen (exclusief de instapkosten) die tegen 4,75% (6,25% voor stortingen tot 1991) per jaar gekapitaliseerd worden.

U kunt ook na de inhouding van deze taks uw stortingen voortzetten en van het belastingvoordeel blijven genieten. U kunt hiervan genieten tot en met het inkomstenjaar waarin u uw 64ste verjaardag viert zonder hierop nog te worden belast.

Met welke formules kan ik sparen?

U kunt kiezen tussen een pensioenspaarfonds (3 strategieën beschikbaar) en een pensioenspaarverzekering.

 

 • Het pensioenspaarfonds
BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Balanced en BNP Paribas B Pension Growth zijn erkende Belgische pensioenspaarfondsen in euro.

Elk fonds hanteert een andere verhouding tussen aandelen en obligaties: meer obligaties in Stability, meer aandelen in Growth. Balanced gaat uit van 50% obligaties en 50% aandelen.

U kunt naarmate uw pensioen dichterbij komt gratis overschakelen naar een pensioenspaarfonds met een voorzichtigere strategie.

 

 • De pensioenspaarverzekering
Pension Invest Plan zorgt voor de geleidelijke opbouw van een mooi pensioenkapitaal. In tegenstelling tot het pensioenspaarfonds kent u bij de pensioenspaarverzekering wel de minimale opbrengst van uw pensioenspaarinspanningen.

Elke netto  premie wordt belegd aan een vooraf gekend tarief, van toepassing op het moment van storting. Op die manier garandeert elke storting een deel van het eindkapitaal. De som van deze delen vormt het kapitaal dat u bij het einde wordt uitbetaald. Jaarlijks kan een winstdeling toegekend worden die uw eindkapitaal verhoogt, die afhangt van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur.

Langetermijnsparen met Pension Invest Plan

Hoeveel mag ik sparen?

Tot 2.260 euro (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015) per belastingplichtige en naargelang uw beroepsinkomen.

Hoe groot is mijn fiscaal voordeel?

U geniet een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies. Dit voordeel mag u nog verhogen met de gemeentetaks.

Dat is goed voor een belastingvoordeel van 678 EUR (inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015).

Word ik achteraf ook belast?

Volgens de huidige fiscale wetgeving wordt het kapitaal belast tegen een gunstig belastingtarief, dit via de personenbelasting of door middel van de taks op het langetermijnsparen. De winstdelingen worden niet belast.

Met welke formules kan ik sparen?

 
Bij langetermijnsparen kunt u kiezen voor de beleggingsverzekering Pension Invest Plan.

 

Met Pension Invest Plan kent u perfect de minimale opbrengst van uw pensioenspaarinspanningen.

 

Elke netto premie (zonder taks en instapkosten) wordt belegd aan een vooraf gekend tarief, van toepassing op het moment van de storting en gegarandeerd gedurende de resterende looptijd van het contract. Voor de toekomstige stortingen gelden de tarieven die op dat moment van toepassing zijn. Op die manier garandeert elke storting een deel van het eindkapitaal. De som van deze delen vormt het kapitaal dat u bij het einde van uw Pension Invest Plan wordt uitbetaald. Jaarlijks kan een winstdeling toegekend worden die uw eindkapitaal verhoogt, die afhangt van de resultaten van AG Insurance en de economische conjunctuur.

Vrij sparen met Planning for Pension

U vindt het belangrijk om uw pensioenpotje verder te spijzen met beleggingen zonder fiscaal voordeel? U hebt overschot van gelijk. Planning for Pension, een individueel levensverzekeringsproduct (takken 21 en 23) van AG Insurance, is dan onze interessante formule.  Houd wel uw beleggingshorizon, de periode waarin u kunt beleggen, in de gaten:
 • Uw pensioen is nog niet voor morgen? U hebt nog een vrij lange beleggingshorizon? Dan kunt u kiezen voor meer risicovolle beleggingen met een hoger opbrengstpotentieel.
 • Uw pensioen nadert en uw beleggingshorizon kort in? Dan zijn meer conservatieve beleggingen interessant.

 

Planning for Pension neemt al dat heen-en-weergeschuif van u over.

Planning for Pension is momenteel de enige gestructureerde spaar- of beleggingsformule met pensioensparen als specifiek doel. Deze formule op middellange tot lange termijn koppelt zekerheid aan een potentieel mooi rendement. Veilig en flexibel.

Planning for Pension gaat uit van uw visie op risico en rendement.

 

Hoeveel mag ik sparen?

Onbeperkt.

Zijn er fiscale voordelen?

Investeren in Planning for Pension biedt geen belastingvoordeel. Anderzijds: bij uitkering op de voorziene einddatum wordt u niet belast.

Hoelang mag ik sparen?

Planning for Pension heeft een flexibele einddatum, vrij te kiezen tussen uw 50ste en uw 80ste.
Enige voorwaarde: omwille van de vrijstelling van de roerende voorheffing bedraagt de minimumlooptijd 8 jaar en 1 dag.

Planning for Pension in een notendop

Planning for Pension kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar.

 

Liever een eenmalige storting? Een bedrag van minimaal 2.500 euro volstaat.

 

U hebt een onverwachte meevaller? Een bijkomende storting kan al vanaf 1.500 euro.

 

Uw belangrijkste keuze? Dat is de mate van kapitaalgarantie, of het bedrag dat u met absolute zekerheid terug wilt krijgen op de einddatum:

 • U mikt op volledige kapitaalgarantie? U kiest voor 100%.
 • U gaat voor minder dan 100%? U kunt een groter deel beleggen in het luik dat uitzicht biedt op een hoger rendement.
 • U opteert voor meer dan 100%? Dan bent u zeker van een minimumwinst op einddatum.

Geïnteresseerd?

Wenst u meer informatie, een simulatie of een berekening? Neem contact op met het kantoor van BNP Paribas Fortis in uw buurt of bel onze specialisten op het nummer 0800 96 336.

 
Doen voor een beter pensioen
 

  

Afdrukken