Sinds dit jaar wordt het voordeel van alle aard voor auto's anders berekend, waardoor het bedrag in heel wat gevallen hoger zal uitvallen. Wat is het verschil met de oude regeling? En hoe wordt dat voordeel voortaan berekend?

Het uitgangspunt
Hebt u een firmawagen die u ook mag gebruiken voor privéverplaatsingen, dan beschouwt de fiscus dat als een soort ‘loon in natura'. U wordt daarvoor dan ook samen met uw ‘gewoon' loon belast op een ‘voordeel van alle aard', waarvan het bedrag forfaitair berekend wordt.

Hoe was het vroeger?
Tot vorig jaar hing het bedrag van dat voordeel af van het aantal privékilometers en de CO2-uitstoot van de auto. Daarvoor werd de volgende formule gehanteerd, afhankelijk van de soort brandstof:

Voor een diesel: CO2-uitstoot x 0,00237 x privékilometers
oor een benzine of lpg: CO2-uitstoot x 0,00216 x privékilometers

Voor de privékilometers werd steeds uitgegaan an 5.000 of 7.500 km, naargelang u op maximaal 25 km van uw werk woont of op méér dan 25 km.

Hebt u bv. als firmawagen een BMW 318d met een CO2-uitstoot van 125 g/km en woont u op 25 km van uw werk, dan werd u in 2011 belast op een voordeel van 1.481,25 EUR (125 g/km x 0,00237 x 5.000 km) of 123,44 EUR per maand.

Wat verandert er?
Sinds dit jaar bepaalt vooral de cataloguswaarde an de auto het bedrag van het voordeel, maar er wordt ook nog rekening gehouden met de CO2-uitstoot. Hoeveel privékilometers u met de auto doet, is voortaan echter niet meer van belang. De basisformule luidt voortaan als volgt:

Cataloguswaarde x 5,5% x 6/7

De cataloguswaarde is de waarde van de auto in nieuwe staat, inclusief de opties en zonder rekening te houden met eventuele kortingen. Het percentage van 5,5% geldt voor een diesel met een CO2-uitstoot an 95 g/km en een benzine met een uitstoot van 115 g/km en het wordt verhoogd (of verlaagd) met 0,1% per gram CO2-uitstoot, naargelang de uitstoot an uw auto hoger of lager is. Het percentage kan echter nooit lager dan 4% of hoger dan 18% zijn. Het bedrag van het voordeel kan ook nooit kleiner zijn dan 1.200 EUR.

Naargelang de auto ouder wordt, wordt het oordeel wel nog elk jaar verminderd met 6%, maar het kan nooit kleiner worden dan 70% van het oorspronkelijke bedrag.

Als de cataloguswaarde van de BMW 318d uit ons voorbeeld 35.000 EUR zou bedragen (incl. opties en voor korting) en hij nog geen jaar oud is, dan bedraagt het belastbaar voordeel in het eerste jaar 2.550 EUR (35.000 x 8,5% x 6/7).

Voortaan bepaalt de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot het bedrag van het voordeel waarop u belast wordt. Algemeen gesteld maakt dat dus dat de minder dure en ‘propere' auto's fiscaal gezien voordeliger zijn.