mobileo

Je voordelen

Bij de onderschrijving hoef je niet op te geven welke mobiele apparaten je bezit. Dat moet pas bij een schadeaangifte door voorlegging van bijv. een aankoopbewijs.

Een globale maandelijkse premie

Digital Protect kost 9,5 EUR (taksen inbegrepen) per maand. U betaalt door een domiciliëring op uw rekening. Zo hoeft u daar niet meer naar om te kijken.

Online aanvragen

Om de verzekering Digital Protect te kunnen onderschrijven moet je klant en titularis zijn van een zichtrekening bij Hello bank!. Deze rekening zal gebruikt worden voor de domiciliëring van de maandelijkse premie.

Digital Protect is een verzekeringsproduct van CARDIF Assurances Risques Divers NV - vennootschap naar Frans recht - met zetel Bd Haussmann 1 te Parijs - met toelating voor uitoefening in België via zijn filiaal: Bergenssesteenweg 1424 - 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0435025994, verzekeringsonderneming ingeschreven bij het FSMA sous le n° 978 (A.R. 06/02/1989 - M.B. 18/02/1989).

Digital Protect wordt aangeboden door Hello bank!. Hello bank! is een commerciële benaming van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor CARDIF Assurances Risques Divers NV.