Levensverzekering: wettige erfgenamen

Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal van de levensverzekering ontvangt. De begunstigde bij leven krijgt het kapitaal uitbetaald als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van het contract; de begunstigde bij overlijden ontvangt het kapitaal als de verzekerde daarvoor overlijdt.

 

De aanduiding van een begunstigde in een levensverzekeringscontract gebeurt door middel van een begunstigingsclausule opgenomen in uw verzekeringscontract.

 

U kunt een tweede of zelfs derde begunstigde aanduiden – zogenaamde “subsidiaire begunstigden” (‘bij ontstentenis') – aan wie het kapitaal toekomt indien de eerste begunstigde al overleden zou zijn op het ogenblik dat de verzekerde overlijdt of wanneer het contract afloopt.

 

Dit alles lijkt eenvoudig, maar de keuze van de begunstigingsclausule kan belangrijke consequenties hebben. Daarom kwam er in 2012 een nieuwe wet.

 

Meer informatie?