Geletterde mensen: perpetuals of eeuwigdurende obligaties

 

Horizon bekijkt geregeld een woord, een begrip, … uit de beleggingswereld en ontdoet het van onnodige geheimtaal. Vandaag hebben we het over perpetuals of eeuwigdurende obligaties.

 

Beleg alleen in wat u kent en begrijpt

Deze speciale editie van Horizon staat helemaal in het teken van de #1 beleggingsregel: ‘beleg uitsluitend in producten en categorieën die u kent en waar u ervaring mee hebt'. In dat verband kijken we even naar een populaire belegging als de eeuwigdurende obligatie, ook wel perpetual genoemd. Gedurende een bepaalde tijd waren deze eeuwigdurende obligaties erg in trek, ook en misschien zelfs vooral bij eerder behoudsgezinde beleggers. Perpetuals zijn wel degelijk beleggingen die mooie rendementen kunnen halen maar om diverse redenen horen ze enkel thuis in meer –risicovolle beleggersprofielen die handelen met kennis van zaken. Enkel wie die kennis en ervaring heeft, zou eigenlijk met deze beleggingen aan de gang mogen gaan. Want ze houden gevoelig meer risico's in dan de gemiddelde obligatiebelegger vermoedt.

 

Van koerswinst tot correlatie

Bij een eeuwigdurende obligatie hoeft het kapitaal niet afgelost te worden. Wel kan de uitgever een clausule voorzien om vervroegd af te lossen. Voordelen van de eeuwigdurende obligatie zijn de vaak hoge coupons, zeker in het licht van de momenteel erg lage rentevoeten, de mogelijke koerswinst en de kans dat ze vervroegd afgelost wordt. Maar vooral dat laatste is onzeker geworden waardoor de bezitter die het geld van zijn obligatie nodig zou hebben, moet verkopen tegen de koers van het moment. En net dat koersverloop kan een bochtig parcours vertonen. De volatiliteit van met name eeuwigdurende obligaties uitgegeven door financiële instellingen is bepaald hoog. Er is immers een sterke correlatie tussen de koers van het aandeel van de uitgevende financiële instelling en de koers van de eeuwigdurende obligatie. M.a.w. doet die aandelenkoers het goed, dan doet ook de perpetual het in de regel goed. Gaat het aandeel onderuit, dan zakt ook de koers van de perpetual. En dat maakt dat de obligatiebelegger die argeloos een perpetual zou kopen, eigenlijk helemaal thuis moet zijn op … de aandelenmarkt. Aandachtig en van kortbij te monitoren dus. En een bevestiging van onze raad: beleg alleen in wat u kent en begrijpt. Perpetuals zijn om die reden zeker niet geschikt voor conservatieve beleggersprofielen.