Pensioensparen: puntjes op de fiscale 'i'
 

Over het gemiddelde pensioen in België doen uiteenlopende cijfers de ronde. Onze verzekeringspartner AG Insurance houdt het voorzichtigheidshalve op 1.119 euro per maand. Wie tijdens zijn pensioen niet wil inleveren op zijn levensstijl, zal nu dus moeten inzetten op de eigen pensioenspaarinspanningen. Met stip op nummer één: het pensioensparen met belastingvoordeel. Dit fiscale voordeel werkt immers als een heuse turbo voor uw spaarinspanningen.

 

Pensioensparen kan met een bankproduct of met een verzekeringsproduct. Alleen over dat laatste kunnen rendementsuitspraken worden gedaan:

 

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd.
 • De jaarlijkse winstdelingen kunnen dit rendement nog doen oplopen. Let wel: winstdelingen zijn afhankelijk van de beleggingsresultaten van de verzekeringsmaatschappij en dus niet gegarandeerd.
 • U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 • Start zo snel mogelijk met pensioensparen. Wie begint op 25, kan tegen zijn 65ste, 30% meer kapitaal tegemoet zien dan wie pas 5 jaar later, op zijn 30ste begint met pensioensparen.

 

Pensioensparen in 2016

Jarenlang werd het plafond voor pensioensparen geïndexeerd om het mee te laten evolueren met de kosten voor levensonderhoud.

De regering besliste in 2014 om het plafond, dat in eerste instantie op 950 euro stond, alsnog te beperken tot 940 euro. Bovendien werd dit ook het plafond voor de komende jaren. Pas in 2018 kan het plafond dus weer omhoog. Andere maatregelen van de regering waren:

 • de bevrijdende taks die ingehouden wordt op 60 jaar (of op de 10de verjaardag van het contract indien aangegaan vanaf de leeftijd van 55 jaar), werd vanaf 1 januari 2015 verlaagd van 10 naar 8%;
 • contracten van vóór 1 januari 2015 kijken gedurende maximaal 5 jaar (2015 - 2019) aan tegen een jaarlijkse vervroegde inning van deze taks. Gedurende maximaal 5 jaar wordt zo telkens 1% ingehouden, berekend op de waarde van het contract op 31/12/2014. Het bedrag van de ingehouden vervroegde inningen wordt in mindering gebracht van de eindbelasting.

 

Pensioensparen? Moet je gewoon doen …

Voor de fiscale behandeling van pensioensparen betreft, zijn er geen veranderingen gepland in 2016. Zo blijft het plafond behouden op 940 euro. U geniet van een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag. Als u in 2016 het maximumbedrag van 940 euro stort, krijgt u dus een belastingvermindering van 282 euro. Binnen een gezin kan elke partner aan pensioensparen doen. Het effectieve fiscaal voordeel is zelfs nog iets hoger, vermits er ook minder gemeentebelastingen verschuldigd zijn.

Pensioensparen blijft dus een zeer interessante formule om op een fiscaalvriendelijke manier het pensioen voor te bereiden. Er is trouwens niet enkel het fiscaal voordeel op de premies. Pensioensparen blijft interessant over de gehele lijn:

 

 • Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij of de bank een voordelige anticipatieve taks van 8% in op de fiscale waarde van het contract. Het bedrag van de reeds ingehouden vervroegde inningen wordt in mindering gebracht.
 • Voor een pensioenspaarverzekering is de fiscale waarde gelijk aan de reserve van het contract. De verworven winstdelingen zijn evenwel vrijgesteld van deze belasting.
  Voor het pensioensparen via het bankproduct wordt de fiscale waarde berekend door op de stortingen een jaarlijks te kapitaliseren forfaitair rendement van 4,75% (6,25% voor stortingen van vóór 1992) te berekenen.
 • Blijf zo mogelijk ook na uw 60ste aan pensioensparen doen. Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger rendement op: u blijft het fiscaal voordeel van 30% genieten maar er is geen verdere belasting meer verschuldigd. Dit laatste is enkel van toepassing wanneer het contract aangegaan werd vóór de 55ste verjaardag.
 • Anderzijds: uw kapitaal opvragen vóór uw 60ste is doodzonde. U betaalt dan immers 33,31% bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting).

 

 Meer over pensioensparen 2016

Terug