Spaarverzekering zorgt voor balans, mits …

 

Beleggers verkiezen een breed pakket aan beleggingen en willen, zeker in volatiele tijden als vandaag, het gedeelte risicovrije beleggingen op hun ‘balans' vergroten. Kwestie van beter ‘in balans' te zijn in onzekere tijden.

  

De zoektocht naar een invulling van deze balans is allerminst gemakkelijk op een moment dat de spaarrendementen door de maatregelen van de Europese Centrale Bank in ons land heel snel dalen naar het wettelijke minimum van 0,11%. Of neem dé standaard voor weinig risicovolle beleggingen op lange termijn: de tienjaarsrente. Die biedt actueel een rendement van … 0,95%.

  

Toch zijn er beslist nog mogelijkheden voor een weinig risicovol en gegarandeerd rendement. Zo blijven de rendementen van de spaarverzekeringen uit Tak 21 zich betrekkelijk goed handhaven. De trend is uiteraard ook hier dalend maar minder uitgesproken. Sectorbreed halen de spaarverzekeringen mooie rendementen voor beleggingen zonder uitgesproken risico, met bovendien een formele kapitaalgarantie en een overheidswaarborg in de vorm van de depositogarantie.

  

Spaarververzekeringen van Tak 21 zijn dus bijzonder goed geplaatst om een portefeuille balans te geven als tegengewicht tegenover lonende(r) maar veel meer speculatieve formules als high yield obligaties, high dividend aandelen enz. Belangrijk zijn immers de 100% kapitaalgarantie en het verzekerd basisrendement. Ook het beleggingscomfort is belangrijk. Zo is het in de regel mogelijk om tussentijds bij te storten of vervroegd op te vragen. Toch verdient dat laatste geen aanbeveling en dat brengt ons bij het voorbehoud uit de titel van dit artikel.

  

Spaarverzekering zorgt voor balans, mits …

  

Op spaarverzekeringen van Tak 21 is geen roerende voorheffing verschuldigd op voorwaarde dat de belegging gedurende minimaal 8 jaar bijgehouden wordt. Een lange beleggingshorizon is dus vereist.

  

Beleggen met kennis van zaken vereist ook een duidelijk zicht op de eventuele kosten. Voor de meeste spaarverzekeringen blijven de kosten beperkt tot de instapkosten. Die kunnen stevig ogen, maar u moet er rekening mee houden dat het netto-effect normaal gezien over 8 jaar of langer gespreid wordt. Datzelfde geldt ook voor de 2% verzekeringstaks die verschuldigd is bij de start en die de belastingadministratie oplegt als 'vergoeding' voor het ontbreken van roerende voorheffing voor wie zijn belegging minstens 8 jaar houdt.

  

Samengevat: spaarverzekeringen van Tak 21 zijn terecht in trek bij risico-averse spaarders als alternatief voor spaarrekeningen. Voor minder risicoschuwe beleggers kunnen ze dienen als noodzakelijk tegengewicht voor een portefeuille die anders een te onevenwichtig risicogehalte zou vertonen. Maar u moet beslist ook aandacht hebben voor een soms stevige kostenstructuur en een verzekeringstaks die de belegging, zeker in de eerste paar jaar, minder goed doen presteren dan de brutorendementen doen uitschijnen.

  

 

Terug