Pensioensparen: best doen aan het begin van het jaar

De meeste mensen doen aan pensioensparen in december. Wilt u kunnen genieten van het fiscale voordeel van 30% op pensioensparen, dan moet het bedrag immers gestort zijn vóór het einde van het jaar. Kiest u daarbij voor het hoogst mogelijke bedrag van 940 euro (inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016), dan bedraagt de belastingvermindering 282 euro.

Storten in december is uiteraard niet te laat. Toch adviseren wij de pensioenspaarinspanningen bij voorkeur aan het begin van het jaar te leggen (pensioenspaarverzekering) of ze maandelijks te spreiden (pensioenspaarfondsen).

 

Bij het begin van het jaar of aan het einde van het jaar?

In de regel kunt u het beste aan pensioensparen doen bij het begin van het jaar. Uiteraard maakt dat geen verschil voor de fiscale aftrekbaarheid maar wel voor de opbrengsten. Neem bijvoorbeeld een pensioenspaarverzekering: hoe vroeger de premie gestort wordt, hoe eerder die begint te renderen. U krijgt immers een gegarandeerd rendement, te verhogen met een eventuele winstdeelname.

In de regel is het gewaarborgd rendement van een pensioenspaarverzekering alvast hoger dan het rendement op het spaarboekje waarop u de premie in afwachting van de betaling in december parkeert. Uiteraard zal het verschil in rendement gering zijn op basis van één jaar. Maar u mag niet vergeten dat dit jaar voorsprong op zijn beurt meer rendement blijft geven en dat jaar na jaar. Storten aan het begin van het jaar resulteert op de lange termijn dus in een uiteindelijk hoger pensioenkapitaal.

 

Maandelijkse inspanningen

Pensioensparen kunt u doen met een pensioenspaarverzekering maar ook met een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type pensioenspaarfonds.

Een pensioenspaarfonds levert geen gegarandeerd rendement op. Het kapitaal is evenmin gegarandeerd. Daardoor lijkt de aanbeveling om vroeg te storten niet van toepassing. Toch wint u ook hier met een vroege storting. Om een heel andere reden!

Het is even opmerkelijk als verklaarbaar dat de meeste pensioenspaarfondsen bij het begin van het jaar een lagere koers hebben dan op het einde van het jaar. Net die lagere koersen zijn mooi meegenomen. Zo kunt u voor hetzelfde bedrag meer deelbewijzen kopen dan dat u dat later op het jaar zou kunnen.

 

Vanuit diezelfde overweging kunt u trouwens ook kiezen om de inspanning in uw pensioenspaarfonds op te bouwen via maandelijkse stortingen. Zou u de jaarlijkse inspanning doen in één keer, dan bestaat de kans dat u koopt tegen een topkoers. Koopt u evenwel maandelijks, dan koopt u tegen de gemiddeld beste prijs. Immers: in topmaanden koopt u minder deelbewijzen maar tegen een hogere prijs; in minder vlotte maanden koopt u meer deelbewijzen. Op deze manier vlakt u de aankoopkoers van uw deelbewijzen uit.

 

Samengevat:

    • voor pensioensparen met een pensioenspaarverzekering stort u bij voorkeur aan het begin van het jaar;
    • voor pensioensparen met een pensioenspaarfonds kiest u best voor maandelijkse inspanningen. Concentreert u uw inspanningen in één enkele storting, doe die dan liefst ook aan het begin van het jaar.