« De informatie opgenomen in deze presentatie, is algemeen van aard. Ze houdt geen rekening met uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie

en kennis en ervaring. Een beslissing om te beleggen dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op deze informatie en dient slechts te worden genomen na het inwinnen van alle informatie en adviezen van uw beleggingsadviseur. »

 

Terug