Nieuwe fase in de harmonisering van ICB's in maart 2011

Om het omvangrijke fondsenassortiment zo overzichtelijk mogelijk te maken, werd er besloten de 2 Luxemburgse sicavs BNP Paribas L1 en BNP Paribas L2* beter op elkaar af te stemmen. Compartimenten die mekaar overlappen, zullen om die reden worden samengevoegd. Het gaat daarbij om compartimenten met hetzelfde beleggingsuniversum en een identieke beleggingsstrategie (uitzondering: compartiment BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe, zie meer uitleg hieronder).

 

Als eerste stap in dit proces wordt een beperkt aantal compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 ondergebracht in de Luxemburgse sicav BNP Paribass L2*. Op 4 februari 2011 verscheen een persbericht in de financiële dagbladen De Tijd en L'Echo met de aankondiging van de verrichting.

 

Voor bijkomende informatie kunt u eveneens terecht bij uw vertrouwde gesprekspartner in uw kantoor van BNP Paribas Fortis of u kunt bellen naar 02/433.40.31.

 

Tranche 1 - 14 maart 2011 - Absorptie compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 in de Luxemburgse sicav BNP Paribas L2* (afgekort BNPP L2)

Geabsorbeerde compartimenten

BNP Paribas L1

Absorberende compartimenten

BNP Paribas L2*

V150

ENHANCED CASH 6 MONTHS

Cap : ISIN-code LU0325598166

Dis : ISIN-code LU0325598323

BOND EURO CORPORATE

BOND EURO CORPORATE

Cap : ISIN-code LU0131210360

Dis : ISIN-code LU0131210790

BOND EURO

BOND EURO

Cap: ISIN-code LU0075938133

Dis: ISIN-code LU0075937911

BOND EURO GOVERNMENT

BOND EURO GOVERNMENT

Cap : ISIN-code LU0111548326

Dis : ISIN-code LU0111548326

BOND EURO INFLATION-LINKED

BOND EURO INFLATION-LINKED

Cap : ISIN-code LU0190304583

Dis : ISIN-code LU0190304740

BOND EURO MEDIUM TERM

BOND EURO SHORT TERM

Cap : ISIN-code LU0212175227

Dis : ISIN-code LU0212175060

BOND EUROPE OPPORTUNITIES

BOND EUROPE

Cap : ISIN-code LU0031525370

Dis : ISIN-code LU0031525297

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

Cap : ISIN-code LU0212189012

Dis : ISIN-code LU0212189368

EQUITY EUROPE SMALL CAP

EQUITY EUROPE SMALL CAP

Cap : ISIN-code LU0212178916

Dis : ISIN-code LU0212178676

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

Cap : ISIN-code LU0111491469

Dis : ISIN-code LU0111491626

 

*BNP Paribas L2 is de commerciële benaming van de Luxemburgse sicav PARVEST, die gebruikt wordt voor bepaalde compartimenten die gecommercialiseerd zijn in België. Deze commerciële benaming (afgekort BNPP L2) zal van toepassing zijn vanaf 14 maart 2011.

 

Tranche 2 - 21 maart 2011 - Absorptie compartimenten van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 in de Luxemburgse sicav BNP Paribas L2*

Geabsorbeerde compartimenten

BNP Paribas L1

Absorberende compartimenten

BNP Paribas L2*

SHORT TERM EURO

SHORT TERM EURO

Cap: ISIN-code LU0083138064

Dis: ISIN-code LU0083137926

SHORT TERM USD

SHORT TERM USD

Cap: ISIN-code LU0012186622

Dis: ISIN-code LU0012186549

WORLD CURRENCY

ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

Cap: ISIN-code LU0012186549

BOND USD HIGH YIELD

BOND USA HIGH YIELD

Cap: ISIN-code LU0111549480

Dis: ISIN-code LU0111549308

EQUITY BEST SELECTION JAPAN

EQUITY JAPAN

Cap: ISIN-code LU0012181748

Dis: ISIN-code LU0012181664

EQUITY BRAZIL

EQUITY BRAZIL

Cap: ISIN-code LU0265266980

Dis: ISIN-code LU0265267285

EQUITY JAPAN

EQUITY JAPAN

Cap: ISIN-code LU0012181748

Dis: ISIN-code LU0012181664

EQUITY LATIN AMERICA

EQUITY LATIN AMERICA

Cap: ISIN-code LU0075933415

Dis: ISIN-code LU0075933175

Absorptie compartimenten binnen de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1

BNP PARIBAS L1 EQUITY AZIË EX-JAPAN

BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN

Cap: ISIN-code LU0095489554

Dis: ISIN-code LU0095490057

BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES EUROPE

BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE

Cap: ISIN-code LU0191755619

Dis: ISIN-code LU0191755882

BNP PARIBAS L1 GLOBAL ASSET OPPORTUNITIES

BNP PARIBAS L1 DYNAMIC WORLD

Cap: ISIN-code LU0531999505

Dis: ISIN-code LU0531999687

 

*BNP Paribas L2 is de commerciële benaming van de Luxemburgse sicav PARVEST, die gebruikt wordt voor bepaalde compartimenten die gecommercialiseerd zijn in België. Deze commerciële benaming (afgekort BNPP L2) zal van toepassing zijn vanaf 14 maart 2011.

 

Geen wijziging op niveau van beleggingsbeleid

 

De samenvoegingen zullen bij vrijwel geen van de compartimenten in een veranderend beleggingsuniversum resulteren.

 

Uitzondering:

BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe, compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1, gaat op in BNP Paribas L2* Equity High Dividend Europe, compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L2*, dat in tegenstelling tot BNP Paribas L1 Equity High Dividend Europe geen hedgingstrategieën toepast. Uit onderzoek is gebleken dat op lange termijn het rendement van een naar de euro afgedekte Europese aandelenportefeuille niet wezenlijk verschilt van het rendement van een portefeuille die niet naar de euro is afgedekt. Aangezien veel klanten fondsen zonder afdekking naar de euro verkiezen, is besloten de aanpak van het BNP Paribas L2*-compartiment zonder hedging voort te zetten.

 

 

Kosten voor de houders van de betreffende compartimenten

 

Deze absorptietransacties veroorzaken geen kosten voor de houders van de betreffende compartimenten.

 

Instapkosten bij een eventuele latere intekening: 2,50%, uitgezonderd de compartimenten Bond Medium Term (0,30%) en de compartimenten Short Term (0,15%). Alle intekeningen die worden uitgevoerd via PC banking of Phone banking geven recht op een korting van 20% op de instapkosten.

Er zijn geen uitstapkosten.

Taks op beursverrichtingen: 0,50% bij uitstappen, enkel voor kapitalisatieaandelen (maximaal 750 EUR per transactie).

 

Vergoedingen

 

Bij absorptie van een compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 in een soortgelijk compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L2*, blijven de vergoedingen in de meeste gevallen gelijk. Er zijn echter 3 uitzonderingen:

 

Hogere vergoeding

BNP Paribas L1 World Currency: de totale vergoeding voor de aandelenklassen ‘Classic' bedraagt voortaan 1,70%, terwijl tevens een resultaatafhankelijke vergoeding van toepassing is.

 

Lagere vergoeding

BNP Paribas L1 Global Asset Opportunities, compartiment van de Luxemburgse sicav BNP Paribas L1 : de beheervergoeding verandert in die van het absorberend compartiment, die 1,40% bedraagt; er is geen resultaatafhankelijke vergoeding van toepassing.

 

De totale vergoeding voor “Classic” aandelen in BNP Paribas L1 V150 wordt lager. Het absorberende compartiment hanteert voor zijn “Classic” aandelen namelijk wereldwijd een vergoeding van 0,65%.

 

Gevolgen voor doorgeven orders

 

Tranche 1 - 14 maart 2011 : Tijdschema doorgeven orders

 

Te absorberen compartiment

Absorberend compartiment

Dinsdag

08-03-2011

Laatste dag waarop orders kunnen worden opgegeven in te absorberen compartimenten

 

Woensdag

09-03-2011

 

Laatste dag waarop orders kunnen worden opgegeven in de absorberende compartimenten van Tranche 1

Woensdag

09-03-2011

Laatste berekening inventariswaarde in te absorberen compartimenten (berekend op 9/3, gedateerd op 8/3)

 

Donderdag

10-03-2011

 

Laatste berekening inventariswaarde in de absorberende compartimenten (berekend op 10/3, berekend op 9/3)

Donderdag

10-03-2011

 

Opschorting orderbehandeling in de absorberende compartimenten. Indiening van orders is mogelijk, maar de behandeling ervan vindt plaats op 11/3.

Vrijdag

11-03-2011

 

Geen berekening inventariswaarde in de absorberende compartimenten.

Vrijdag

11-03-2011

 

Hervatting orderbehandeling in de absorberende compartimenten

Maandag

14-03-2011

 

Uitvoering van de absorptie

Vrijdag

18-03-2011

 

Publicatie omruilingsverhoudingen

 

 

Tranche 2 - 21 maart 2011 : Tijdschema doorgeven orders

 

Te absorberen compartiment

Absorberend compartiment

Dinsdag

15-03-2011

Laatste dag waarop orders kunnen worden opgegeven in te absorberen compartimenten

Laatste dag waarop orders kunnen worden opgegeven in BNP Paribas L 2* Absolute Return World Currency 10, BNP Paribas L 2* Equity Japan en BNP Paribas L1 Dynamic World *

Woensdag

16-03-2011

 

Laatste dag waarop orders kunnen worden opgegeven in de andere absorberende compartimenten van Tranche 2

Woensdag

16-03-2011

Laatste berekening inventariswaarde in te absorberen compartimenten (berekend op 16/3, gedateerd op 15/3)

Opschorting orders in de absorberende compartimenten BNP Paribas L 2* Absolute Return World Currency 10, BNP Paribas L 2* Equity Japan en BNP Paribas L1 Dynamic World

Donderdag

17-03-2011

 

Laatste berekening inventariswaarde in de absorberende compartimenten (berekend op 17/3, gedateerd op 16/3)

Donderdag

17-03-2011

 

Opschorting orderbehandeling in de absorberende compartimenten (m.u.v. BNP Paribas L 2* Absolute Return World Currency 10, BNP Paribas L 2* Equity Japan en BNP Paribas L1 Dynamic World). Indiening van orders is mogelijk, maar de behandeling ervan vindt plaats op 18/3.

Vrijdag

18-03-2011

 

Geen berekening inventariswaarde in de absorberende compartimenten

Vrijdag

18-03-2011

 

Hervatting orderbehandeling in de absorberende compartimenten

Maandag

21-03-2011

 

Uitvoering van de absorptie

Vrijdag

25-03-2011

 

Publicatie omruilingsverhoudingen

 

Flexinvest-contracten op betrokken compartimenten

 

Het investeringsplan Flexinvest werkt zoals een automatische spaaropdracht. Het geeft de mogelijkheid om op regelmatige basis (via periodieke stortingen) zelfs zeer bescheiden bedragen te beleggen in een ICB naar keuze.

 

Klanten met een Flexinvest-contract op de geabsorbeerde compartimenten betrokken in deze verrichting, moeten geen specifieke stappen ondernemen. De contracten zullen automatisch aangepast worden in functie van het absorberende compartiment. Het oorspronkelijke nummer van het Flexinvest-contract blijft eveneens ongewijzigd.

 

Klanten met vragen of die niet akkoord gaan met deze absorptie, kunnen zich wenden tot hun BNP Paribas Fortis-kantoor. Hun relatiehouder zal hen dan een alternatief voorstel formuleren dat beter aan hun verwachtingen beantwoordt.

 

 

Fiscaliteit

 

Naar aanleiding van de absorptie van compartimenten belegd in monetaire instrumenten of obligaties kan voor de aandelen van de geabsorbeerde compartimenten:

 

  • een roerende voorheffing (RV) van 15% worden ingehouden (voor Belgische particulieren) of;
  • overgegaan worden tot een uitwisseling van gegevens (voor niet-residenten, ingezetenen van een andere EU-staat).

 

Voor ingezetenen zal de RV worden ingehouden volgens de modaliteiten van het artikel 19 Bis WIB als er meerwaarden gegenereerd zijn:

 

· sinds 1/7/2005 of;

  • sinds de oprichtingsdatum van de sicav of het compartiment als deze datum na 1/7/2005 valt of;
  • sinds de verwervingsdatum voor zover die eveneens na 1/7/2005 valt.

 

De RV geldt zowel voor de kapitalisatiecompartimenten als voor distributiecompartimenten. Bovendien worden de inkomsten die volgens het artikel 19 Bis belastbaar zijn bij een latere terugkoop of vereffening berekend op de effecten vanuit het absorberende compartiment op de datum van de fusie en in functie van de verwerving op die datum.

  

BNP PARIBAS L1 V150

BNP PARIBAS L1 BOND EURO CORPORATE

BNP PARIBAS L1 BOND EURO

BNP PARIBAS L1 BOND EURO GOVERNMENT

BNP PARIBAS L1 BOND EURO INFLATION-LINKED

BNP PARIBAS L1 BOND EURO MEDIUM TERM

BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE OPPORTUNITIES

BNP PARIBAS L1 SHORT TERM EURO

BNP PARIBAS L1 SHORT TERM USD

BNP PARIBAS L1 WORLD CURRENCY

BNP PARIBAS L1 BOND USD HIGH YIELD

 

Fiscaal regime voor de dividenden

De distributieaandelen van de absorberende compartimenten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, uitgezonderd de compartimenten BNP Paribas L2 Short Term Euro en BNP Paribas L2 Short USD waarvoor een RV van 25% van toepassing is.

 

Uitkering van dividend

 

Lijst van de compartimenten betrokken bij het gebruik van de commerciële benaming BNP Paribas L2*

 

 

Naam van het compartiment

Commerciële benaming vanaf 14 maart 2011

PARVEST BOND EURO

BNP Paribas L2 BOND EURO

PARVEST BOND EURO CORPORATE

BNP Paribas L2 BOND EURO CORPORATE

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

BNP Paribas L2 BOND EURO GOVERNMENT

PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED

BNP Paribas L2 BOND EURO INFLATION-LINKED

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

BNP Paribas L2 BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EUROPE

BNP Paribas L2 BOND EUROPE

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

BNP Paribas L2 ENHANCED CASH 6 MONTHS

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

BNP Paribas L2 BOND USA HIGH YIELD

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

BNP Paribas L2 ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

BNP Paribas L2 EQUITY EUROPE SMALL CAP

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

BNP Paribas L2 EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

BNP Paribas L2 SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

PARVEST EQUITY JAPAN

BNP Paribas L2 EQUITY JAPAN

PARVEST EQUITY BRAZIL

BNP Paribas L2 EQUITY BRAZIL

PARVEST EQUITY JAPAN

BNP Paribas L2 EQUITY JAPAN

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

BNP Paribas L2 EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST SHORT TERM EURO

BNP Paribas L2 SHORT TERM EURO

PARVEST SHORT TERM USD

BNP Paribas L2 SHORT TERM USD

 

*BNP Paribas L2 is de commerciële benaming van de Luxemburgse sicav PARVEST, die gebruikt wordt voor bepaalde compartimenten die gecommercialiseerd zijn in België. Deze commerciële benaming (afgekort BNPP L2) zal van toepassing zijn vanaf 14 maart 2011.

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar uw vertrouwde gesprekspartner in uw kantoor van BNP Paribas Fortis. De uitgifteprospectussen, de vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlagen en de recentste periodieke verslagen van de ICB's die betrokken zijn in deze herschikking, zijn er gratis ter beschikking. De financiële dienst wordt verzorgd door BNP Paribas Fortis.

 

Terug naar het algemeen overzicht