Eerste herschikking op 12 mei 2010

1. Naamswijzigingen

 

De wijzigingen blijven beperkt tot een nieuwe naam. Deze beleggingen staan voortaan dus onder een nieuwe benaming

  • op de effectenstaat;
  • op de eventuele pensioenspaarrekening,
  • op de beleggingspagina's van de krant enz.

 

Vroegere benaming

Benaming vanaf 12 mei 2010

FIM Institutional Fund Balanced, compartiment van de Belgische bevek voorheen FIM Institutional Fund genoemd

BNP Paribas B Institutional I Balanced, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Institutional I

FIM Institutional Fund Bond Belgium, compartiment van de Belgische bevek voorheen FIM Institutional Fund genoemd

BNP Paribas B Institutional I Bond Belgium, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Institutional I

FIM Institutional Fund Bond Euro, compartiment van de Belgische bevek voorheen FIM Institutional Fund genoemd

BNP Paribas B Institutional I Bond Euro, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Institutional I

Bevek naar Belgisch recht

Bevek naar Belgisch recht

Fortis B Fund

BNP Paribas B Fund I

Fortis B Global

BNP Paribas B Global

Fortis Flexible

BNP Paribas B Flexible

B Fund

BNP Paribas B Fund II

Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht

Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht

Fortis B Pension Fund Stability

Fortis B Pension Fund Balanced

Fortis B Pension Fund Growth

BNP Paribas B Pension Stability

BNP Paribas B Pension Balanced

BNP Paribas B Pension Growth

Compartimenten van de Belgische bevek Fortis B Fund

Compartimenten van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund I

Fortis B Fund Equity Asia

BNP Paribas B Fund I Equity Asia ex-Japan

Fortis B Fund Equity Eastern Europe

BNP Paribas B Fund I Equity Europe Emerging

Fortis B Fund Equity Blue Chips Europe

BNP Paribas B Fund I Equity Europe

 

 

 

2. Fusies van compartimenten door overdracht

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Fortis B Fund Optimum, compartiment van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

 

BNP Paribas B Global Optimum, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Global

Cap : ISIN-code BE0935066838

Dis : ISIN-code BE0935065822

 

Het nieuwe compartiment heeft exact dezelfde eigenschappen als Fortis B Fund Optimum. Deze belegging staat voortaan dus onder een nieuwe benaming en een nieuwe ISIN-code:

  • op de effectenstaat;
  • op de beleggingspagina's van de krant enz.

 

 

3. Fusies door absorptie van compartimenten met wijziging van de beleggingsstrategie

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Fortis B Fund Equity Small Caps Europe, compartiment van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

 

 

BNP Paribas B Fund I Equity Europe, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund I

Cap : ISIN-code BE0935064817

Dis : ISIN-code BE0935063801

 

 

Dankzij deze absorptie kunt u profiteren van een breder beleggingsuniversum dan dat van Europese aandelen met geringe beurskapitalisatie. BNP Paribas B Fund I Equity Europe belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese bedrijven. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met de beurswaarde van de sectoren, de prognoses en de specifieke situatie van de sectoren en van de afzonderlijke waarden.

 

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Fortis B Fund VLAM 21, compartiment van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

 

BNP Paribas B Fund I Equity Belgium, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund I

Cap : ISIN-code BE0127752039

Dis : ISIN-code BE0127750017

 

 

Fortis B Fund VLAM 21 had als doelstelling exclusief te beleggen in effecten van Vlaamse ondernemingen. Gegeven het geringe vermogen in beheer gaat dit compartiment op in BNP Paribas B Fund I Equity Belgium. Dat belegt hoofdzakelijk in effecten van Belgische ondernemingen waardoor het kan genieten van een ruimer universum.

 

Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met het economische belang, de beurswaarde en de prognoses en de specifieke situatie van de afzonderlijke waarden. Het kan op opportunistische basis eventueel ook beleggen in andere financiële instrumenten.

 

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Fortis B Fund Strategy Balanced Euro, compartiment van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

 

 

BNP Paribas B Global Balanced World, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Global

Cap : ISIN-code BE0146936787

Dis : ISIN-code BE0146937793

Fortis B Fund Strategy Growth Euro, compartiment van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

 

 

BNP Paribas B Global Growth World, compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Global

Cap : ISIN-code BE0163304539

Dis : ISIN-code BE0163305544

 

BNP Paribas B Global Balanced World en BNP Paribas B Global Growth World beleggen in internationale aandelen en in obligaties. De nadruk ligt op internationale diversificatie. Het risico hangt af van de belegde percentages in de verschillende beleggingsklassen.

  • BNP Paribas B Global Balanced World zal doorgaans evenredig belegd zijn in aandelen en in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of 'Absolute Return'-producten.
  • BNP Paribas B Global Growth World zal van zijn kant overwegend belegd zijn in aandelen en in mindere mate in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of 'Absolute Return'-producten.

 

Belangrijk

Bij absorptie van een ‘onderworpen compartiment' als Fortis B Fund Strategy Balanced Euro is er voor Belgische particulieren roerende voorheffing verschuldigd over het geabsorbeerde compartiment. Voor niet-residenten uit een andere EU-lidstaat is er informatie-uitwisseling.

Indien u deze effecten bezit, gelieve dan de aankoopborderellen voor te leggen voor materiële effecten die aangekocht zijn na 01.07.2005. Zoniet bestaat het risico belast te worden op de aangroei van de TISbis (of de meerwaarde indien kleiner) sinds 01.07.2005 i.p.v. sinds de aankoopdatum.

Er is geen beurstaks van 0,5% (max. 750 EUR) verschuldigd bij een absorptie door opslorping van kapitalisatieaandelen. Die is enkel verschuldigd bij een terugkoop of arbitrage.

 

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

AlterVision Rode Kruis, compartiment van de Belgische bevek AlterVision

 

 

AlterVision Balance Europe, compartiment van de Belgische bevek AlterVision

Cap : ISIN-code BE0169414522

CRK-D : ISIN-code BE0935062795

 

 

Het vermogen in beheer van AlterVision Rode Kruis bleek ontoereikend voor een optimaal beheer. Daarom werd beslist om dit compartiment te doen opgaan in AlterVision Balance Europe. Dit gaat gepaard met een wijziging in het beleggingsbeleid. AlterVision Rode Kruis belegt hoofdzakelijk in obligaties in euro en beperkt in aandelen van Europese vennootschappen. Bij de overgang naar AlterVision Balance Europe zal het gedeelte aandelen verhoogd worden en de positie in obligaties verlaagd. De wijziging van het beleggingsbeleid leidt evenwel niet tot wijzigingen in het beleid voor de uitkering van dividenden. De coupon van aandeelhouders in AlterVision Rode Kruis zal automatisch aan het Rode Kruis België worden uitgekeerd.

 

AlterVision Balance Europe belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese vennootschappen en in obligaties van nationale en supranationale instellingen die in euro luiden. De selectie is op ethische criteria gebaseerd. Doorgaans bestaat de portefeuille uit 50% aandelen en 50% obligaties zonder evenwel wachtbeleggingen in liquiditeiten uit te sluiten. Het beheer kan van deze samenstelling afwijken naargelang de marktomstandigheden. De emittenten worden beoordeeld op basis van specifieke milieu-, maatschappelijke en ‘Corporate Governance'-criteria.

 

Belangrijk

Bij absorptie van een ‘onderworpen compartiment' als AlterVision Rode Kruis is er voor Belgische particulieren roerende voorheffing verschuldigd over het geabsorbeerde compartiment. Voor niet-residenten uit een andere EU-lidstaat is er informatie-uitwisseling.

Indien u deze effecten bezit, gelieve dan de aankoopborderellen voor te leggen voor materiële effecten die aangekocht zijn na 01.07.2005. Zoniet bestaat het risico belast te worden op de aangroei van de TISbis (of de meerwaarde indien kleiner) sinds 01.07.2005 i.p.v. sinds de aankoopdatum.

Er is geen beurstaks van 0,5% (max. 750 EUR) verschuldigd bij een fusie door opslorping van kapitalisatieaandelen. Die is enkel verschuldigd bij een terugkoop of arbitrage.

 

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Compartimenten van de Belgische bevek voorheen Fortis B Fund genoemd

Compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Fund I

Fortis B Fund Equity Basic Industries Europe

 

 

 

 

BNP Paribas B Fund I Equity Europe

Cap : ISIN-code BE0935064817

Dis : ISIN-code BE0935063801

Fortis B Fund Equity Blue Chips Europe

Fortis B Fund Equity Consumer Goods Europe

Fortis B Fund Equity Finance Europe

Fortis B Fund Equity Pharma Europe

Fortis B Fund Equity Technology Europe

Fortis B Fund Equity Telecom Europe

Fortis B Fund Equity Utilities Europe

 

 

De ernstige financiële crisis heeft geleid tot een herschikking van het sectorlandschap. Sectoren die tevoren bekend stonden als relatief ‘agressief' zoals telecommunicatie, worden tegenwoordig als defensiever beschouwd. De financiële sector die voorheen bekend stond om zijn veiligheid, vertoont nu een extreme volatiliteit. Een sterke sectorale voorkeur kan zeer rendabel zijn maar vergt evenwel een grote waakzaamheid en een nauwgezette opvolging van de financiële markten en de economische conjunctuur.

 

Dankzij deze absorptie kunt u profiteren van een breder beleggingsuniversum dan dat van Europese aandelen met geringe beurskapitalisatie. BNP Paribas B Fund I Equity Europe belegt hoofdzakelijk in aandelen van Europese bedrijven. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met de beurswaarde van de sectoren, de prognoses en de specifieke situatie van de sectoren en van de afzonderlijke waarden.

 

 

Geabsorbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Compartimenten van de Belgische bevek Maestro Strategy

Compartimenten van de Belgische bevek BNP Paribas B Global

Maestro Strategy Neutral

 

BNP Paribas B Global Stability World

Cap : ISIN-code BE0146934766

Dis : ISIN-code BE0146935771

Maestro Strategy Dynamic

 

BNP Paribas B Global Balanced World

Cap : ISIN-code BE0146936787

Dis : ISIN-code BE0146937793

Maestro Strategy Aggressive

 

BNP Paribas B Global Growth World

Cap : ISIN-code BE0163304539

Dis : ISIN-code BE0163305544

   

 

 

BNP Paribas B Global Stability World, BNP Paribas B Global Balanced World en BNP Paribas B Global Growth World handhaven hetzelfde beleggingsbeleid. Ze beleggen in internationale aandelen en in obligaties. De nadruk ligt op internationale diversificatie. Het risico hangt af van de belegde percentages in de verschillende beleggingsklassen. BNP Paribas B Global Stability World zal doorgaans overwegend belegd zijn in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of "Absolute Return"-producten. BNP Paribas B Global Balanced World zal doorgaans evenredig belegd zijn in aandelen en in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of "Absolute Return"-producten. BNP Paribas B Global Growth World zal van zijn kant overwegend belegd zijn in aandelen en in mindere mate in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of "Absolute Return"-producten. Deze absorptie houdt voor de houders van de geabsorbeerde compartimenten geen wijziging van de beleggingsstrategie in.

 

 

Belangrijk

Bij absorptie van een ‘onderworpen compartiment' als Maestro Strategy Neutral is er voor Belgische particulieren roerende voorheffing verschuldigd over het geabsorbeerde compartiment. Voor niet-residenten uit een andere EU-lidstaat is er informatie-uitwisseling.

Indien u deze effecten bezit, gelieve dan de aankoopborderellen voor te leggen voor materiële effecten die aangekocht zijn na 01.07.2005. Zoniet bestaat het risico belast te worden op de aangroei van de TISbis (of de meerwaarde indien kleiner) sinds 01.07.2005 i.p.v. sinds de aankoopdatum.

Er is geen beurstaks van 0,5% (max. 750 EUR) verschuldigd bij een absorptie door opslorping van kapitalisatieaandelen. Die is enkel verschuldigd bij een terugkoop of arbitrage.

 

 

Geabosrbeerde compartiment

Absorberend compartiment

Compartimenten van de Belgische bevek Maestro Strategy

Compartimenten van de Belgische bevek BNP Paribas B Global

Maestro Strategy Defensive

BNP Paribas B Global Conservative Euro

Cap : ISIN-code BE0146932745

Dis : ISIN-code BE0146933750

Maestro Strategy Happy Future

BNP Paribas B Global Growth World

Cap : ISIN-code BE0163304539

Dis : ISIN-code BE0163305544

 

 

Ten opzichte van Maestro Strategy Defensive houdt BNP Paribas B Global Conservative Euro een wijziging van het beleggingsbeleid in. De geografische regio blijft inderdaad nog altijd beperkt tot de eurozone, maar er komt meer diversificatie in de beleggingsklassen.

Ten opzichte van Maestro Strategy Happy Future houdt BNP Paribas B Global Growth World eveneens een wijziging van het beleggingsbeleid in. BNP Paribas B Global Growth World zal overwegend belegd zijn in aandelen en in mindere mate in weinig risicovolle beleggingen zoals obligaties of 'Absolute Return'-producten.

 

Belangrijk

Bij absorptie van een ‘onderworpen compartiment' als Maestro Strategy Defensive is er voor Belgische particulieren roerende voorheffing verschuldigd over het geabsorbeerde compartiment. Voor niet-residenten uit een andere EU-lidstaat is er informatie-uitwisseling.

Indien u deze effecten bezit, gelieve dan de aankoopborderellen voor te leggen voor materiële effecten die aangekocht zijn na 01.07.2005. Zoniet bestaat het risico belast te worden op de aangroei van de TISbis (of de meerwaarde indien kleiner) sinds 01.07.2005 i.p.v. sinds de aankoopdatum.

Er is geen beurstaks van 0,5% (max. 750 EUR) verschuldigd bij een absorptie door opslorping van kapitalisatieaandelen. Die is enkel verschuldigd bij een terugkoop of arbitrage.

 

 

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar uw vertrouwde gesprekspartner in uw kantoor van BNP Paribas Fortis. De uitgifteprospectussen, de vereenvoudigde prospectussen, de Belgische bijlagen en de recentste periodieke verslagen van de ICB's die betrokken zijn in deze herschikking, zijn er gratis ter beschikking. De financiële dienst wordt verzorgd door BNP Paribas Fortis.

 

Terug naar het algemeen overzicht