Markets Weekly

De specialisten van BNP Paribas Fortis Private Banking geven elke week commentaar bij de actualiteit van de financiële markten.

 

24/05/2016

 

Volatiel vaarwater

Marc Eeckhout, Investment Strategy PRB

 

 

 

Een stevig slot eind vorige week bezorgde het gros van Europese en Amerikaanse aandelenmarkten een bescheiden positief rendement op weekbasis. Dat slot counterde alsnog de negatieve impact na berichten over een sneller dan voorziene Amerikaanse renteverhoging: de financiële markten gingen alvast nog niet uit van juni, eerder van september of zelfs december. De gewijzigde verwachtingen rond het Fed-beleid deden de Amerikaanse rentevoeten stijgen en de groeilanden en zijn munten, goud en grondstoffen dalen.

 

Het pad effenen

Uit de notulen van de rentemeeting van de Amerikaanse centrale bank (Fed) in april bleek dat een renteverhoging in de Verenigde Staten er eerder vroeg dan laat zit aan te komen. Een bevestiging van wat al enige tijd op de beursvloer leefde, maar vooralsnog niet door de financiële markten werd ingecalculeerd. Minder twijfels rond de wereldeconomie, een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt en steeds meer tekenen van inflatie zorgen voor een optimistischere toon. De boodschap van de Fed was voldoende om de marktverwachtingen rond een renteverhoging te doen stijgen. De start van het tweede kwartaal verliep gunstig dankzij sterkere economische activiteiten en hogere consumentenbestedingen en -vertrouwen. Het verdere verloop ervan zal bepalen of er effectief een renteverhoging komt. Tot dan is de kans groot dat de financiële markten in volatiel vaarwater terecht komen.

 

Mini economische cyclus in China

We hebben in de afgelopen maanden een heropflakkering gezien van de Chinese economie. Overheidsmaatregelen voor het 'oude China' door het Nationaal Congres in maart, zoals infrastructuurwerken en ondersteuning van de Chinese industrie, hebben de Chinese economie een nieuw elan gegeven. Enkele teleurstellende cijfers in april zorgden echter opnieuw voor twijfels. Om tot een duurzaam herstel te komen, moet de Chinese overheid een oplossing vinden voor de zwakke binnenlandse vraag, tegenvallende exportcijfers, de overcapaciteit in industrie, de te zwakke kredietverlening naar private bedrijven, een dreigende vastgoedzeepbel en schuldenproblematiek. Kortom, zij moet meer inzetten op de ontwikkeling van het 'nieuwe China'. En dan kan een strakker dan verwacht Amerikaans rentebeleid de zaken bemoeilijken.

 

Niet alle Europese wagons rijden op het juiste spoor

Uit een rondvraag bij Europese inkoopmanagers (PMI) blijkt dat de economie in de eurozone blijft aandikken. Het probleem is echter dat, ondanks de maandelijkse ECB-injecties van 80 miljard EUR, de economische groei weer wat afneemt. De groeisnelheid verschilt sterk per lidstaat. Duitsland en Frankrijk tekenden voor de sterke prestaties, terwijl de perifere landen het minst bijdroegen. Zien we een bevestiging van deze voorlopige cijfers, dan is de kans groot dat de economische groei in de eurozone lager zal uitvallen dan eerder vooropgesteld

 

Japan verrast

De Japanse economie kon een recessie in het eerste kwartaal vermijden dankzij een sterk economische groeisprong van 1,7% (op jaarbasis). Deze onverwacht sterke prestatie is toe te schrijven aan hogere overheidsbestedingen (heropbouw na aardbeving) en sterkere consumentenuitgaven, terwijl de Chinese groeivertraging en de dure yen een minder negatieve impact hadden. Pijnpunt blijven de bedrijven, die nog steeds op de investeringsrem staan. De mogelijkheid bestaat dat de overheid te optimistisch wordt en de lang verhoopte bijkomende monetaire steunmaatregelen opnieuw zal uitstellen. De meest recente vertrouwensindexen blijven nog steeds zwakke resultaten opleveren, waardoor we zeer voorzichtig blijven over de evolutie van de Japanse economie.

 

 

 
Marktoverzicht


Afdrukken